Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vikarer søges til Specialområde Autismes afdelinger i Gødvad

  • Region Midtjylland SAU Gødvad Botilbud
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vikarer søges til Specialområde Autismes afdelinger i Gødvad Har du interesse for mennesker med Autisme - så har vi et spændende vikar job til dig. Vi søger vikarer, som brænder for at være med til at give voksne med autisme de bedst mulige rammer for udvikling og trivsel. Som vikar kan du både være faglært eller ufaglært. Det vigtigste er at du har interessen for mennesker med autisme. Så sikre vi, at du får sidemandsoplæring, så du føler dig klædt på til opgaven. Vi har især brug for vikarer i ferie og helligdags perioder, du skal derfor være villig til at tage vagter i de perioder. Vi tilbyder sparring og refleksion over daglig praksis høj faglighed en organisation der er udviklingsorienteret Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være praktisk arbejde i borgerens eget hjem - i samarbejde med borgeren 1 til 1 mål- og udviklingsorienteret arbejde med den enkelte borger ud fra kommunens handleplaner samarbejde med borgernes pårørende Du er engageret, har gejst, er interesseret i at lære og tilegne dig viden udviklingsorienteret, har et godt overblik og kan tage beslutninger i pressede situationer i stand til at arbejde både selvstændigt, på tværs af fag og i teams er tydelig din kommunikation og i stand til at sætte grænser fleksibel, tålmodig og har respekt i samarbejdet med den enkelte borger Derudover skal du have gode dokumentationsevner, være fortrolig med IT og have kørekort. Gødvad Boligerne og Gødvad Botilbud er afdelinger under Specialområde Autisme, som er Region Midtjyllands tilbud til voksne med autisme. Vi skaber varierede støttetilbud med individuelle udviklingsmuligheder og grundlag for et trygt og meningsfuldt voksenliv Gødvad afdelingerne har døgndækning og er målrettet voksne med autismespektrumforstyrrelser, der i et vist omfang kan klare sig selv. Borgerne har dog brug for tæt støtte og vejledning i hverdagen og livet generelt, så de udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at opnå øget selvstændighed. Flere borgere har komorbide lidelser. Kendetegnende for målgruppen er et stort behov for struktur, forudsigelighed og tydelighed. Endvidere har borgerne brug for støtte til at kunne perspektivere deres syn på livet. Vi samarbejder derfor med borgerne om at udvikle og vedligeholde færdigheder, samt skabe hensigtsmæssige strukturer, strategier og adfærd, der øger livskvaliteten og udvikler kompetencer til et selvstændigt liv på den enkeltes præmisser. Ansøgningsfrist: vi afholder løbende samtaler Arbejdstid Der er mulighed for at arbejde dagvagter/ aftenvagter, både hverdage og weekender samt afløse i rådighedsvagter ved behov. Vi søgere både tilkaldevikarer (til akut dækning fx ved sygdom) og faste vikarer. Det aftales ved din evt. ansættelse i forhold til dine ønsker og behov Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst og aftaler om Ny Løn. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Specialområde Autisme. Vi søgere både tilkaldevikarer (til akut dækning fx ved sygdom) og faste vikarer, det aftales ved din evt. ansættelse i forhold til dine ønsker og behov Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til: Daglig leder i Gødvad Botilbud Ingermarie Hjarl Gerdsen på 2490 8947. Afdelingsleder i Gødvad Anne-Mette Brondt Christensen på 4024 4070. Få mere at vide Se yderligere info på www.sau.rm.dk Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.