Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Bostedet Kuben søger barselsvikar til et stærkt og fagligt velfunderet team

  • Københavns Kommune BOF - Kuben
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Kuben er en del af Bofællesskaberne i Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (CSBB), som hører ind under Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Bostedet er et opgangsfællesskab bestående af 27 boliger med §105 lejemål og dertil §85-støtte, dvs. støtte/hjemmevejledning i egen bolig. Vores team er normeret til syv medarbejdere, men da en kollega går på barsel fra december, søger vi en barselsvikar. Lidt om Kuben For mange af vores borgere er Kuben et midlertidigt botilbud, hvor den professionelle opgave består i at få borgeren klædt på til en tilværelse i en selvstændig bolig udenfor et botilbud. For andre er Kuben et sted, hvor borgeren er velplaceret, og hvor udvikling mod mere selvstændig boform er urealistisk. Dette spænd i borgergruppen gør, at vores opgaver i relation til den enkelte er enormt individuelle. Overordnet støttes borgeren i at leve et så selvstændigt og godt liv som muligt; med beskæftigelse, netværk, aktiviteter og andet indhold, der for den enkelte giver glæde og livskvalitet.  Kubens borgere er i alderen 25-74 år og har i forskellig grad nedsat funktionsevne. Flere borgere har udfordringer, der knytter sig til psykiatriske problemstillinger. Omkring borgerne arbejder vi i to underteams på hhv. fire medarbejdere til 15 borgere og tre medarbejdere til 12 borgere. Med denne fordeling er der stort set altid mindst en kontaktperson på arbejde, hvorved borgeren får en hurtig respons samt smidig støtte eller vejledning i forhold til vedkommendes behov. Dog skal alle medarbejdere kunne varetage samtlige opgaver hos den enkelte borger, hvis dette er påkrævet. Strukturen fordrer en høj grad af refleksion og vidensdeling, hvilket bidrager til udvikling af det faglige niveau og den pædagogiske tilgang. Vi arbejder i en medstyrende organisering, hvilket betyder, at vi har meget medindflydelse på team-, organisations- og centerniveau. Teamet har mange organisatoriske og administrative ansvarsområder, som det er en fælles opgave at varetage i det daglige. Hvem er du? Du har en relevant faglig baggrund for arbejdet – måske er du pædagog, ergoterapeut, social- og sundhedshjælper eller lignende Du formår at navigere i en travl hverdag med mange forskelligartede opgaver, der kræver evne til at arbejde tæt sammen med kolleger såvel som selvstændigt med mange bolde i luften på en gang Du er stabil, i balance med dig selv, herunder afklaret med egne styrker og udfordringer samt byder ind med holdninger og ideer til opgaveløsningerne Du har gerne erfaring med arbejde indenfor det psykiatriske felt Du har en etisk og respektfuld tilgang til de mennesker, du arbejder med og er interesseret samt engageret i dit arbejde Du er velbevandret i brugen af IT som et arbejdsredskab og forstår skriftlig dokumentation som en betydningsfuld del af borgerens aktuelle og fremadrettede indsats Hvad tilbyder vi? Et arbejdsfællesskab med stort fagligt engagement, medansvar, høj arbejdsmoral og rar stemning på kontoret Et kollegialt team med plads til forskellighed og uenighed, men hvor vi alle ved, at vi skal samme vej, og at denne skal findes i kompromiser og respektfuld kommunikation En afvekslende og udfordrende dagligdag, der både rummer spændende og ofte komplekse pædagogiske problemstillinger såvel som enkelte plejeopgaver, eksempelvis støtte til tandbørstning og hjælp til støttestrømper En rummelig organisation, der prioriterer at støtte op om faglig udvikling af den enkelte medarbejder såvel som socialt sammenhold på tværs af tilbud i centeret Ser du dig selv indgå på ovenstående arbejdsplads, hører vi med glæde fra dig! Arbejdstider vil være i tidsrummet 07.00 til 21.30, opdelt i et antal dag-, mellem- og aftenvagter. Arbejdet vil indeholde weekendvagter hver fjerde uge. Det gennemsnitlige ugentlige timetal er på 37 timer. Løn- og ansættelsesforhold I henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. Tiltrædelse den 1. december 2022. Yderligere oplysninger Hvis du ønsker yderligere informationer, kan faglig leder Dorthe Buch kontaktes på mail sx22@kk.dk eller 2616 6252. Tjek også vores hjemmeside på www.sof-csb.dk Københavns Kommunes Hjemmeside: http://www.kk.dk Vedhæft CV samt relevante bilag sammen med din ansøgning. Søg via linket senest fredag den 14. oktober 2022 Ansættelsessamtaler afholdes den 25. oktober 2022.