Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Supplerende sundhedsfaglig vagtplanlægger, søges til Afdeling for Psykoser, Psykiatrisk Sengeafsnit 8, AUH Psykiatrien

  • Region Midtjylland AFP Sengeafsnit 8
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

37 timers ansættelse Fastansættelse den 1. november 2022- eventuel tidligere. En af Psykiatrisk Sengeafsnit 8 eksisterende ambitioner er, at leve op til de fem målsætninger, der er beskrevet og anbefalet af Psykiatriens Patient - og Pårørendepanel : 1. Mød mig i øjenhøjde 2. Skræddersy behandlingen til mig 3. Skab en relation til mig 4. Giv mig ejerskab over mit liv 5. Giv mig håb Psykiatrisk Sengeafsnit 8 har vi en del erfarne medarbejdere, der bliver suppleret af nyuddannede sygeplejersker. Dette gør, at vi er i stand til supplere hinanden med mange facetter af den psykiatrisk sygepleje, hvorved at vi optimere indsatsen omkring de fem målsætninger. Vi er: Psykiatrisk Sengeafsnit 8, der er normeret til 24 sengepladser, varetager primært behandling af patienter med psykoselidelser, hvor en af vores primære samarbejdspartnere er Retspsykiatrisk Ambulatorium. Vi er omkring 50 fastansatte, der er sammensat af forskellige fagligheder – læger, sygeplejersker, plejere, fysioterapeuter, social – og sundhedsassistenter, socialpædagoger, ergoterapeuter, peermedarbejdere, lægesekretær og socialrådgiver. Vi tilbyder: Vi mangler en ny medarbejder, der kan supplere afsnittet interne vagtplanlægger- både i form af sparring - samt med henblik at kunne udarbejde vagtplaner samt registrere de ugentlige registreringer af løn. Timeantallet til netop denne opgave vil variere men der planlægges med 12 timer pr. uge. Vi planlægger en to ugers introduktion, før du starter i sengeafsnittet, hvor " Den fælles introduktion af sundhedsfagligt personale" vil udgøre den primære del. Her vil I blandt andet blive informeret om: - Psykiatriens værdigrundlag - Arbejdet med arbejdsmiljøindsatsen i hospitalspsykiatrien - Psykopatologi - EPJ og klinisk logistik - Deeskaleringsindsatsen og konflikthåndtering - Fokuseringen på safewards I de efterfølgende uger vil vi underbygge og målrette denne introduktion i hverdagen på sengeafsnittet via en tæt opfølgning, samt tilbyde dig en grundig indføring i en vagtplanlægges arbejdsopgaver. Vi tilbyder også en spændende arbejdsplads med; - en intern mentorordning, hvorved vi vælger at prioritere og synliggøre erfaringsudvekslingen, så mangfoldigheden af indfaldsvinkler og perspektiveringer kvalificeres. - velkvalificerede og engagerede kollegaer, hvor der vil skulle refereres til sengeafsnittets ledelse, der består af en overlæge og oversygeplejersker - fora for faglige refleksioner i hverdagen på sengeafsnittet - mulighed for at deltage i kompetenceudvikling på tværs af alle faggrupper i Afdeling for Psykoser kollegial sparring og regelmæssig formaliseret supervision i sengeafsnittet Vi søger en kollega, der; - trives i en hverdag med mange faglige udfordringer, hvor vi har fokus på en optimal opgave løsning - er iderig , imødekommende og løsningsorienteret - er indstillet på at arbejde hver anden weekend efter endt introduktion - har lyst til at arbejde i blandede vagter – gerne kombineret af to vagtlag Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst Yderligere henvendelse kan ske til: Oversygeplejerske Tina Rasmussen på mail tinrasmu@rm.dk eller 2323 1456 eller social - og sundhedsassistent vagtplanlægger Line på mail LINJAS@rm.dk Ansøgningsfrist torsdag den 22. september 2022 Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.