Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du vores nye statistiker, som brænder for kliniknær forskning?

  • Region Midtjylland Diagnostisk Center
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

En nyoprettet stilling som statistiker i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig fra 1. december 2022 eller snarest muligt. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Om stillingen Som statistiker i Diagnostisk Center kommer du til at have kliniknære forskningsopgaver. Du vil komme til at arbejde med kliniske forskningsprojekter og med sundhedstjenesteforskning.  Forskningsområdet omfatter de intern medicinske specialer og radiologi samt tværfaglig- og tværsektoriel forskning. Du skal derfor have et indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen og have erfaring med at få forskningssamarbejder til at fungere i klinikken. Som statistiker vil du være med ind over forskellige faser i en bred vifte af forskningsprojekter. Dine opgaver vil derfor kræve et stort overblik samtidig med sans for detaljen. Der er desuden mulighed for at arbejde med dine egne projekter med relevans for klinikken. Dine primære opgaver: At støtte og vejlede vores forskere og klinikere i brugen af statistiske analyser og metoder. Der arbejdes hovedsagelig i Tableau og STATA, hvorfor et indgående kendskab til disse er en fordel. At arbejde med analyser og metoder inden for sundhedsdata, registerforskning, epidemiologiske studier og interventionsstudier m.v. At fungere som medvejleder for ph.d.-studerende og være med i design af projekter og udarbejdelse af fondsansøgninger. At styrke samarbejdet med nationale og internationale parter samt repræsentere Diagnostisk Center i relevante fora. Vi forventer at: Du har en videregående statistik uddannelse på kandidatniveau, gerne ph.d. Du har dokumenteret erfaring med forskning. Du er metodisk velfunderet og kan drive opgaver selvstændigt og indgå i team-samarbejde. Du har stort kendskab til sundhedsdata og registerforskning. Du har erfaring med epidemiologiske studier og interventionsstudier. Du har erfaring med vejledning af ph.d.-studerende. Du har succesfuld erfaring med fondsansøgninger. Du arbejder selvstændigt, ligesom du formår at samarbejde på tværs af forskellige faggrupper. Du er en dygtig formidler både skriftligt og mundtligt. Du er opsøgende og byder ind med dine kompetencer, hvor relevant. Du er god til at lære fra dig og har en tålmodig og pædagogisk tilgang. Vi tilbyder: Som statistiker vil du blive del af KIF-enheden, som understøtter kvalitet, innovation og forskning i Diagnostisk Center. KIF ledes af en teamleder og har 16 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde. I KIF er der også ansat en datamanager, som du vil have et tæt samarbejde med. Forskningsmæssigt vil din forskning være en del af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb i samarbejde med tilknyttede professorer, klinikere, seniorforskere, ph.d. studerende og den daglige leder. Vi tager godt imod nye kolleager og tilbyder engageret sparring, og vi har en uformel og humoristisk omgangstone. Udover at vi kan lide at arbejde sammen, så afholder vi også sociale arrangementer. Dine opgaver og ansvar tilpasses din profil, og der vil være god faglig sparring og udviklingsmuligheder. Du får en bred kontaktflade internt i Diagnostisk Center og eksternt med andre aktører. Det er derfor vigtigt, at du kan formidle resultater klart og kan indgå i en konstruktiv dialog med vores klinkere og samarbejdspartnere. Om Diagnostisk Center Diagnostisk Center er bygget på sammenslutningen af de medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet. Regionshospitalet Silkeborg, hvor Diagnostisk Center hører hjemme, er udnævnt til et udviklingshospital i Region Midtjylland og skal udvikle ”fremtidens og de praktiserende lægers hospital”. Der bliver i de kommende år arbejdet med en ny udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg, der kommer til at inspirere til nye udviklings- og forskningsprojekter på tværs af Regionshospitalet Silkeborg, Silkeborg Kommune, praksissektoren og regionens øvrige hospitaler. Diagnostisk Center har en betydelig forskningsproduktion inden for intern medicin og patientforløbsforskning. Centret har en Universitetsklinik for Innovative Patientforløb under Aarhus Universitet med flere professorer, seniorforskere og ph.d. studerende tilknyttet. Universitetsklinikken forsker bl.a. i optimale måder at organisere sundhedsvæsenet på, herunder bl.a. nye udredningstilbud, tværsektorielle patientforløb og arbejdsgange. Forskningen foregår i tæt samspil med klinikere, eksterne samarbejdspartnere og patienter og kombinerer både kvantitative og kvalitative metoder, hvor det er relevant. Forskningsprojekterne har ofte karakter af at være komplekse interventioner med elementer af (eller fokus på) både udvikling, evaluering og implementering. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til KIF's leder, Bart van West på mobil 2963 4054 eller på bart.vanwest@midt.rm.dk eller Cheflæge Nikolai-Hoffmann Petersen mobil 2946 4510 eller på nikolai.hoffman.petersen@midt.rm.dk . Din ansøgning Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest mandag den 24. oktober 2022. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 1. november 2022. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.