Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Nytænkende enhedschef med fokus på at styrke den digitale understøttelse af patientforløb, kvalitet og patientinvolvering til Enhed for Sundhedsplatformen og Digitalisering, Herlev og Gentofte Hospital

  • Region Hovedstaden Klinisk Kvalitet og Patientforløb
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Digital understøttelse af sammenhængende, patientfokuserede og sikre patientforløb er nøglebegreber for vores nye enhedschef. Vi har blikket rettet mod behovet for effektiv implementering og brug af Sundhedsplatformen og den digitale understøttelse af arbejdsgange som midler til at styrke patientinvolvering og nærhed i behandlingen, den faglige kvalitet i patientforløbene, gode overgange og effektiv ressourceudnyttelse. Dine opgaver Som leder af Enhed for Sundhedsplatformen og Digitalisering får du et vigtigt ansvar i realiseringen af hospitalets målsætninger for digitaliseringen. Som enhedschef skal du blandt andet: varetage planlægning, koordinering og prioritering af enhedens opgaver med afsæt i hospitalets overordnede mål varetage ledelsen af medarbejderne i enheden fungere som sparringspartner for direktionen og samarbejde omkring mål og ambitioner inden for digitaliseringsområdet samarbejde og sparre med de kliniske ledelser omkring udviklingsprojekter og opbygning af gode it-kompetencer hos brugerne være bindeled mellem hospitalet og CIMT’s Kliniske IT Konsulenter (KIK-organisationen) med henblik på at samarbejde om projekter og opgaveprioriteringer indgå i udvalg, workshops og arbejdsgrupper udarbejde præsentationer, direktionsindstillinger, strategiske notater etc. Enhedschefen refererer til stabschefen og indgår i (stabs)afdelingens ledelsesteam. Du vil få en bred kontaktflade til og samarbejde med de kliniske ledelser, hospitalsdirektionen, Center for IT og Medicoteknologi (CIMT), øvrige samarbejdspartnere i regionen og tværregionale samarbejdspartnere. Din profil Vi forestiller os, at du: har ledelseserfaring og god erfaring med planlægning, udvikling og implementering af kliniknære digitaliseringsprojekter har solide erfaringer med proces- og forandringsledelse har projektledelseserfaring har bred indsigt i sundheds-it, herunder Sundhedsplatformen har erfaringer med digitalisering af arbejdsgange har indgående kendskab til sundhedsvæsenet har en relevant akademisk uddannelse. Som leder er det vigtigt, at du: har strategisk blik og drives af, at digitaliseringsindsatserne skal gøre det ”lettere” at være kliniker, patient og samarbejdspartnere i patientforløbene kan agere systematisk og pragmatisk og forene forskelligt hensyn under samtidig sikring af, at tingene bliver gjort har en involverende ledelsesstil, hvor der er højt til loftet og et organisatorisk helhedssyn fremstår troværdig og tillidsskabende, og at du er i stand til at sikre meningsfuldhed i opgaveløsningen, et godt samarbejde og engagement og følgeskab blandt medarbejderne kan opbygge stærke professionelle relationer med interne og eksterne samarbejdspartnere er en effektiv kommunikator Hvem er vi? Herlev og Gentofte Hospital er et af Danmarks største akuthospitaler og et af de nationale kræftcentre. Hospitalet dækker adskillige store specialer, har flere højtspecialiserede funktioner og repræsenterer et forskningsmæssigt miljø på internationalt niveau. Vi er ca. 6.300 medarbejdere med et årligt budget på ca. 4,9 mia. kr. Enhed for Sundhedsplatformen og Digitalisering understøtter og servicerer klinikken og ledelserne i, at hospitalets digitaliseringsmål og ambitioner omsættes til konkrete vedvarende værdiskabende initiativer. Hospitalets mål for digitaliseringen er, at: digitaliseringen skal bidrage til at skabe mere fleksible og patientfokuserede ydelser digitaliseringen skal understøtte udviklingen af sammenhængende patientforløb, den faglige kvalitet og kerneopgaven på tværs af faggrupper, specialer og sektorer den datadrevne ledelse skal styrkes, og sundhedsdata skal anvendes proaktivt som en integreret del af driftsstyringen og forandrings- og forbedringsdagsordenen medarbejdernes it-kompetencerne skal styrkes Enheden arbejder med drifts-, udviklings- og implementeringsopgaver i forbindelse med Sundhedsplatformen og anden digitalisering (fx digital understøttelse af hjemmebehandling, data til datadrevet ledelse, systemforvaltning, Medcom-kommunikation og innovation). Enheden er organisatorisk forankret i afdelingen 'Klinisk Kvalitet og Patientforløb', hvor der er 20 medarbejdere. Enheden har et tæt samarbejde med afdelingens anden enhed 'Enhed for Kvalitet'. Enheden for Sundhedsplatformen og Digitalisering er under opbygning, og vi planlægger at ansætte yderligere medarbejdere. Vi er en afdeling med engagerede medarbejdere, og vi sætter pris på et uformelt og konstruktivt arbejdsklima. Ansættelsesvilkår: Stillingen besættes i henhold til aftale for chefer indgået med blandt andet Djøf og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Stillingen tiltrædes 1. december 2022, eller efter nærmere aftale. Vi har kontorer på Gentofte Hospital, Gentofte Hospitalsvej 1, 2900 Hellerup. Yderligere oplysninger Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du kontakte stabschef Lasse Nørgaard på telefon 27636777. Ansøgningsfrist og proces for ansættelse Ansøgningsfristen er søndag den 2. oktober 2022. Send din ansøgning via annoncelinket her på siden. Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Første samtalerunde forventes afholdt den 6. oktober og anden samtalerunde den 24. oktober 2022. Alle henvendelser behandles fortroligt.