Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Speciallæge i geriatri med flair for farmakologi, telemedicin og MDT, Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Er du speciallæge i geriatri og kunne du tænke dig at arbejde sammen med de kliniske farmakologer på OUH  2 timer om ugen? Har du interesse for og er skarp til farmakologi? Hvis du ovenikøbet har erfaring med telemedicin, MDT og undervisning så er det måske dig vi søger? Stillingen Stillingen er ledig til besættelse 1. november 2022 eller efter aftale. Stillingen er finasieret af eksterne projektmidler, til varetagelse af Telefarmakologisk Ambulatorium samt deltagelse i MDT-konferencer på SDCO. Stillingen er knyttet op på en samarbejdsaftale mellem Geriatrisk Afdeling, Svendborg og Farmakologi, OUH som omfatter udlån af en afdelingslæge 2 timer pr. uge. Administrativt refereres til cheflægen på Geriatrisk Afdeling, Svendborg. I forhold til arbejdstilrettelæggelsen til funktionslederen for Telefarmakologisk Ambulatorium, Farmakologi, OUH. Arbejdstid: 2 timer om ugen. Arbejdssted: Farmakologi, OUH. Baggrund Samarbejde og tværfaglighed kommer patienterne til gode. Farmakologi, OUH driver Telefarmakologisk Ambulatorium i Region Syddanmark og er centrale samarbejdspartnere ved MDT på SDCO. Den demografiske udvikling gør, at en stigende andel af patienterne som vurderes i tilbuddene er ældre. Farmakologi, OUH har gode erfaring med at en speciallæge i geriatri bidrager til en øget kvalitet i forhold til de to driftsopgaver og ved udvikling af nye tiltag til gavn for patienterne. Dette samarbejde ønsker Geriatrisk Afdeling, Svendborg og Farmakologi, OUH fortsætter. Dine opgaver Telefarmakologisk Ambulatorium Du hjælper og støtter i den daglige drift af ambulatoriet Du deltager i udviklingen af samarbejdsprojekter mellem Almen Praksis og Farmakologi, OUH MDT ved SDCO Du deltager i og forbereder cases til møderne i samarbejde med Farmakologis speciallæger Du deltager i udviklingen af MDT konceptet i samarbejde med Farmakologis speciallæger Intern undervisning og vidensdeling Du er ansvarlig for 2 gange årligt at undervise (1 time) lægegruppen på Farmakologi, OUH inden for din faglige ekspertise og forskningsområde. Du bidrager ad hoc med støtte ved behov for intern medicinsk vurdering af farmakologiske spørgsmål Kvalifikationer Ansøger skal være speciallæge i geriatri. Vi lægger vægt på at ansøger har: Bred klinisk erfaring inden for det geriatriske speciale Dokumenteret klinisk farmakologisk erfaring, uddannelse og/eller efteruddannelse Har erfaring med telemedicin og MDT arbejde Har erfaring med undervisning Engagement, gode samarbejdsevner, erfaring med tværfagligt teamsamarbejde og lyst til at bidrage til udvikling af afdelingerne Yderligere oplysninger Du er meget velkommen til at kontakte cheflæge Kristian Bergholt Buhl, Geriatrisk afdeling, Svendborg, telefon 21374798, mail kristian.bergholt.buhl@rsyd.dk og/eller cheflæge Mette Marie Hougaard Christensen, Farmakologi, OUH telefon Tlf. 40286953  mail Mette.Marie.H.Christensen@rsyd.dk for yderligere oplysninger. Ansøgningsfrist: 30. september 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 11. oktober 2022. Løn- og ansættelsesforhold Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og YL/FAS. Stillingen er omfattet af Ny Løn. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation og eventuel efteruddannelse.