Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Gadeplansmedarbejder med koordinatorfunktion til Ballerup Kommunes opsøgende gadeplansteam

  • Ballerup Kommune Center for Børne- og Ungerådgivning
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Er du god til at skabe tillidsfulde relationer til udsatte børn, unge og uroskabende grupperinger, og brænder du for at forebygge mistrivsel og kriminalitet og bryde børns og unges risikoadfærd? Og er du samtidig god til at koordinere og sætte projekter i gang? bygge bro til SSP, til klubber og fritidstilbud og lave arbejdsplaner? Så er du lige den gadeplansmedarbejder med koordinatorfunktion vi har brug for. Stillingen er på 32 (mulighed for 37) timer om ugen. Du skal være halv koordinator og halv gadeplansmedarbejder. Det betyder, at du skal have ca. 2 vagter på gaden om eftermiddagen/aftenen og de resterende timer skal du bruge på at koordinere gadeplansindsatsen sammen med teamlederen, de andre medarbejdere i gadeteamet og SSP teamet. Vi er i gang med at sætte et nyt, bredt sammensat hold, der skal styrke det opsøgende gadeplansarbejde og brobygge til almenområdet, så udsatte børn og unge fastholdes i folkeskole, ungdomsuddannelse, fritidsjob eller job samt deltager i kommunens fritidstilbud. Gadeplansmedarbejderne vil udføre opsøgende arbejde på gadeplan og skal arbejde med opbygning af tillidsbaserede relationer i de områder i kommunen, hvor børn og unge hænger ud. Tillidsbaserede relationer er afgørende for, at gadeplansteamet kan fange bekymringstegn og risikoadfærd hos unge på et tidligt stadie og motivere dem til at tage ansvar for at ændre adfærd og hjælpe dem til at indgå i sundere fælleskaber. Gadeplansteamet indgår som en del af Ungevejledningen i Center for Børne- og Ungerådgivningen og løser sine opgaver i tæt samarbejde med SSP. Tætte samarbejdspartnere er desuden fritids- og ungdomsklubber, foreningslivet samt Lokalpolitiet. Gadeplansteamet arbejder med afsæt i anerkendte metoder for opsøgende og løsningsfokuseret pædagogisk arbejde og med generelle, specifikke og individorienterede indsatser, der flugter med kommunens ambitiøse Børne- og Ungestrategi, hvor fokus er på børns og unges muligheder for at blive inkluderet i meningsfulde fællesskaber. Vi tilgår opgaverne analytisk og struktureret og med fokus på dokumentation og kortlægning. Du vil blive del af et 5-personers team. Du skal både arbejde to eftermiddage/aftener om ugen og den resterende tid, vil blive brugt i dagtimerne. Kørekort er påkrævet. Ballerup Kommune stiller bil til rådighed. Det opsøgende arbejde på gadeplan foregår i følgende tidsrum: mandag til onsdag kl. 14.30-22.00, torsdag kl. 16.30-23.00 og fredag/lørdag kl. 15.30-23.00. Alle i gadeplansteamet forventes derudover at møde til et personalemøde en gang månedligt. Koordinatorens arbejde, ud over det opsøgende arbejde på gadeplan, vil foregå i dagtimerne. DU SKAL KUNNE MESTRE FØLGENDE OPGAVER Være opsøgende over for børn og unge på gadeplan med henblik på at etablere kontakt og tilbyde hjælp Opbygge kontakt til bekymringsunge og yde råd og vejledning og brobygge til almenområdet Være tilstede med aktiviteter i boligområder med henblik på skabe relationer til udsatte børn og unge Besøge fritids- og ungdomsklubber og gå i dialog med brugere og medarbejdere Gå i dialog med erhvervsdrivende, hvis de oplever udfordringer med grupper af børn og unge Medvirke til systematisk kortlægning af ungegrupper og problemområder i kommunen i samspil med dine kollegaer i gadeplansteamet og SSP-konsulenterne Udføre en målrettet indsats (herunder tidsbegrænsede projekter) med individuelle unge og/eller grupper, evt. i samarbejde med relevante samarbejdspartnere Være bindeled for den unge til forvaltningen og øvrige samarbejdspartnere Være tryghedsskabende ved at være til stede og synlig i gadebilledet sidst på eftermiddagen og om aftenen Indgå i handleplaner ved uro, borgerklager mv i samarbejde med SSP-konsulenterne, Lokalpolitiet, Ballerup Vagtkorps m.fl. Koordinere aktiviteter for børn og unge i samarbejde med gadeteamet og SSP Udarbejde vagtplaner Opsøge relevante samarbejdspartnere i området. VI FORVENTER, AT DU HAR Har relevant pædagogisk eller socialfaglig erfaring Er i stand til at skabe og fastholde relationer til udsatte børn og unge Er kontakt- og tillidsskabende og kan motivere til forandring Har en anerkendende tilgang over for børn og unge og har øje for deres ønsker og drømme og kan skabe gode løsninger i samarbejde med børn, unge og deres forældre Er fleksibel og kan samarbejde og brobygge til øvrige aktører Er psykisk robust, stabil og omstillingsparat Arbejder målrettet samtidig med, at du fungerer godt i teams Kan arbejde to vagter ugentligt om eftermiddagen/aftenen fra mandag til fredag – på fleksible dage. VI TILBYDER En afvekslende og spændende stilling med stort selvstændigt råderum At du bliver del af et engageret og fagligt kompetent team i Ungevejledningen Muligheden for at gøre en forskel og bidrage til at sikre målgruppens positive udvikling og trivsel At du bliver en væsentlig faktor i Ballerup Kommunes tidlige og forebyggende indsats over for børn og unge i udsatte positioner Introduktion i eller opkvalificering til det løsningsfokuserede arbejde og konflikthåndtering/mægling Masser af frisk luft, gode snakke og aktiviteter med børn og unge. I Ungevejledningen arbejder vi efter Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi: https://ballerup.dk/borger/born-unge/faellesskab-alle LØN OG ANSÆTTELSE Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. YDERLIGERE INFORMATION Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder af Ungevejledningen Karen Frost på telefon 2383 6403. ANSØGNINGSFRIST 3. OKTOBER 2022 Vi holder samtaler i uge 41. Tiltrædelse 1. december 2022. Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os. I Ballerup Kommune er vi fælles om fremtiden. Vi møder borgerne i øjenhøjde, og sammen finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, foreninger og erhvervsliv. Vi arbejder hele tiden på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, udvikler sig og leverer en professionel service til borgere og virksomheder.