Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedshjælper i fortrinsvis aftenvagt til plejehjemmet Vestergaarden (vikariat)

  • Aalborg Kommune Plejeboliger Vestergaarden
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

I Senior og Omsorg er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier: Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og handlekraftig organisation. Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på og vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne. Vi kan tilbyde: Et spændende job, hvor dine kompetencer vil blive sat i spil i den daglige opgaveløsning i forhold til kompetenceprofilen som social- og sundhedshjælper. Mulighed for at være med til at uddanne elever. Være med til at skabe fælles kultur i et spændende hus. Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: 1 stilling i fortrinsvis aftenvagt. Til besættelse pr. 1. oktober eller 1. november 2022. Arbejder 2-3-2. Arbejder i lige weekender. Stillingen er et vikariat på 6 måneder. Dine primære opgaver vil være: Planlægning af hverdagens kerneopgaver som social og sundhedshjælper. Varetage plejen og omsorgen med afsæt i ansvars- og kompetenceområde ud fra Senior og Omsorgs værdisæt. I samarbejde med kollegaer, kunne varetage opgaver på tværs af huset. Faglige kompetencer: Uddannet social- og sundhedshjælper. Godt kendskab til CURA og arbejdet i dette system. Gerne erfaring i arbejdet med demente. Personlige kompetencer: Er ansvarsbevidst og god til at samarbejde med mange forskellige på tværs af faglighed. Er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig. Du løfter dine opgaver med selvstændighed og udforsker nye ideer. Er stabil. Er omstillingsparat. Kan bevare overblik i lidt pressede situationer. Kan trives i et stort hus med mange kollegaer. Formår at indgå i samarbejdet med beboerne med afsæt i deres livshistorie, ønsker og behov, samt med de pårørende, kollegaer og ledelse. Arbejdsstedets adresse: Annebergvej 73A, 9000 Aalborg Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte plejehjemsleder Kis A. Lund på tlf. 9931 6942 Der afholdes samtaler løbende. Ansøgningsfrist er den 28. september 2022. Løn- og ansættelsesvilkår Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk) Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk) Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.