Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Plejehjemssygeplejerske i Aalborg Kommune

  • Aalborg Kommune Plejeboliger-ældresundhed
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger en plejehjemssygeplejerske: til en fast stilling på 37 timer ugentlig fra 1.12.22 til et vikariat på 37 timer ugentlig fra 1.12.22 - 31.5.23 Som plejehjemssygeplejerske indgår du i et team på 9 plejehjemssygeplejersker. Du kommer til at medvirke til at kvalificere de sundhedsfaglige opgaver og udvikle medarbejdernes sundhedsfaglige kompetencer på de plejehjem du bliver tilknyttet. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med de lokale plejehjemsledere. Vi arbejder bl.a. med sundhedsfaglig dokumentation, undervisning og medicinhåndtering. Dine kerneopgaver som plejehjemssygeplejerske er fokuseret omkring vejledning, undervisning og rådgivning i tæt samarbejde med plejehjemslederne og de hjemmesygeplejersker der kommer på plejehjemmene, samt medvirken til implementering af nye indsatser. Du arbejder på tværs af flere plejehjem. Du vil som udgangspunkt ikke skulle udføre kliniske opgaver. I Senior og Omsorg i Aalborg Kommune arbejder proaktivt og dynamisk med at udvikle kerneopgaverne med afsæt i Det nære sundhedsvæsen og Vision 2020 Vi tilbyder dig: Et stort ansvar og en funktion, hvor du arbejder med undervisning, kvalitet og dokumentation En udfordrende arbejdsplads, hvor samarbejde og udvikling er i fokus grundig introduktion til arbejdet som plejehjemssygeplejerske Løbende kompetenceudvikling Regelmæssig sparring i netværk med de øvrige plejehjemssygeplejerske og sygeplejersker på plejehjem Dine arbejdsopgaver: Deltage i sundhedsfaglige tilsyn i samarbejde med leder og personale At arbejde med læring i forhold til patientsikkerhed, herunder understøtter analysearbejdet omkring utilsigtede hændelser At understøtte implementering af faglige instrukser, og få dem omsat til brug for Social- og sundhedsassistenter og Social- og sundhedshjælpere At medvirke til kvalificering sygeplejefaglig dokumentation gennem vejledning, audit og undervisning Sammen med lederen understøtte implementering af sundhedsfaglige indsatser og kompetenceudvikling af personalet gennem undervisning og vejledning Være opmærksom på at hindre forebyggelige indlæggelser, og understøtte komplicerede borgerforløb på plejehjemmene, hvor triage er en af metoderne Undervisning i basisviden i eoj-systemet Cura, både til superbrugere og større grupper. Faglige kompetencer Sygeplejerskeuddannelse, minimum 4 års erfaring, gerne med bredt fagligt fundament Udvidet kendskab til og interesse for sundhedsfaglig dokumentation, herunder kendskab til service- og sundhedsloven, samt CURA Detaljeret kendskab til plejeboligfunktionen og særlige pædagogiske kompetencer til varetagelse af undervisning i CURA Har gennemslagskraft og stærke pædagogiske formidlingsevner Er ansvarlig og god til at samarbejde med mange forskellige på tværs af faglighed. Du løfter dine opgaver med selvstændighed og udforsker nye ideer Skal kunne trives med høj grad af selvstændighed i den daglige opgaveløsning. Hvis du vil være vores nye kollega ser vi frem til at modtage en motiveret ansøgning fra dig, hvor du beskriver hvorfor vi skal vælge netop dig til den opslåede stilling og om du ønsker at komme i betragtning til både vikariat og fast stilling. Arbejdsstedets adresse Du møder ind på et af de tildelte plejehjem Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og DSR. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. Mere information om stillingen kan fås ved henvendelse til ass. plejeboligchef Kathrine Gellert tlf. 2082 4687 Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling: Strategisk ledelsesudvikling (aalborg.dk) Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk) På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk) Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.