Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Kognitivt subspeciale, Sengeafsnit 11, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

  • Region Midtjylland Regionshospitalet Hammel Neurocenter
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

En fast stilling som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt med foreløbig tilknytning til Sengeafsnit 11, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse pr. 1.november. 2022. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Ønskes færre timer kan dette drøftes. På sengeafsnit 11 varetages rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade. Udover dette varetages rehabilitering af  patienter med funktionelle lidelser/BDS også på sengeafsnit 11. Rehabiliteringsopgaven relateret til patienter med funktionelle lidelser/BDS er ny på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, og du vil som kommende sygeplejerske på Sengeafsnit 11 blive involveret i udviklingen af dette rehabiliteringstilbud i samarbejde med dine tværfaglige kollegaer. Om stillingen Som sygeplejerske forventer vi at: ·         Du ønsker at være i et afsnit, hvor patientinddragelse og relationen til patient/pårørende har meget høj prioritet i det daglige arbejde. ·         Du har interesse indenfor neurorehabilitering, især indenfor sygepleje til patienter med kognitive funktionsforstyrrelser. ·         Du ønsker at få mere viden om hjernen, følger efter hjerneskade, kognitive funktionsforstyrrelser, neuropædagogik, samt psykiatri / psykologi. ·         Du har lyst til at øge din viden om Funktionelle lidelser og til at udvikle dine kompetencer indenfor rehabilitering af denne patientgruppe sammen med dine kolleger. ·         Du har personlige kompetencer i forhold til at kunne være i relationen med patienter med svære kognitive forstyrrelser ·         Du har erfaring med at samarbejde med kriseramte pårørende. ·         Du har respekt for andres faglighed, og lyst til og gerne erfaring med interdisciplinært teamarbejde ·         Du ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø ·         Du trives på en dynamisk arbejdsplads hvor der løbende vil ske udvikling i forhold til patientopgaven og kan aktivt bidrage til denne udvikling. Vi tilbyder dig: Planlagt introduktionsprogram med undervisning i uddannelsesafdelingen på Hammel Neurocenter samt sidemandsoplæring i afsnittet af dine kolleger. Tilknytning til mentor under introduktionsforløbet. Et job hvor udvikling og forskning er en del af rehabiliteringsopgaven og dermed prioriteres højt i hverdagen. Hjælp af dine kolleger og din ledelse til at prioritere i dine opgaver, så du trives og så patientens rehabiliteringsforløb bliver bedst muligt udfra de givne rammer. Mulighed for karriereudvikling på forskellige niveauer. En arbejdsplads hvor høj faglighed er i højsædet Et godt kollegialt miljø med humor, rummelighed og seriøsitet En ledelse, som er meget opmærksom på den enkelte medarbejders trivsel og som til stadighed i fællesskab med medarbejderne arbejder for at bibeholde et godt og positivt arbejdsmiljø. Om afdelingen/centret Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn. Sengeafsnit 11 behandler overvejende patienter med kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser, som er en direkte eller indirekte følge af hjerneskaden. Derudover har en del patienter tillige sensomotoriske problemstillinger. Neuropsykologien og neuropædagogikken har en særlig rolle i rehabiliteringen. Vi arbejder i tværfaglige interdisciplinære teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med talepædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister. Neurosygeplejen på s11 kræver specifikke kompetencer hos sygeplejersken på grund af den særlige kompleksitet. Forudsætninger for høj faglig kvalitet i neurosygeplejen er viden om hjernen, følger efter hjerneskade, kognitive funktionsforstyrrelser, neuropædagogik, samt psykiatri / psykologi. Omsorg og empati er væsentlige, for at kunne udføre sygeplejehandlinger på en værdig måde for patient og pårørende. Fokus for neurosygeplejen på s11 er forebyggelse og behandling af komplikationer relateret til hjerneskaden. I den daglige neurorehabiliterende sygepleje er fokus på at øge patienternes evne til at engagere sig i og udføre almindelige dagligdags aktiviteter, med henblik på optimering af funktionsevne og livskvalitet. Dette foregår i tæt samarbejde med patient og pårørende. Patientgruppen rummer meget komplekse kognitive og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din sygeplejefaglige tilgang i patientens neurorehabilitering. Fagligheden er naturligvis i højsædet, samtidig med at vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling. Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, afsnit 11, Regionshospitalet Hammel Neurocenter Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Mie Weinreich, tlf. 7841 9390. Din ansøgning Din ansøgning indeholdende, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 5. oktober 2022. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 10. oktober 2022 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.