Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Hjemmeplejen

  • Ballerup Kommune Hjemmeplejen
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi har gjort noget endnu bedre i Ballerup hjemmesygepleje. Vi har det seneste halvandet år arbejdet målrettet med selvstyrende teams, faglig kvalitet og ansvar for borgerne. Vi oplever nu mange gevinster, deriblandt en langt højere kontinuitet hos borgerne og en øget arbejdstilfredshed hos medarbejderne. Lyder det interessant, så læs med. Ballerup er en geografisk stor kommune og for at holde kontinuiteten og højne kendskabet til borgerne er vi inddelt i 2 selvstyrende miniteams, Syd og Nord. Vi har et tæt samarbejde med SSA og SSH , som ligeledes arbejder i faste teams. Det betyder, at de der kommer i borgers hjem, stort set er de samme. Den geografiske inddeling betyder selvfølgelig også at vi har meget mindre køretid. I sygeplejen har de selvstyrende teams betydet, at alle har en afgørende stemme og rolle i planlægning af dagen, samt en tæt sparring med kolleger om borgerforløbene. Vi prioriterer det tværfaglige samarbejde både internt i vores samlede syge- og hjemmepleje, hvor vi dagligt mødes til triagering. Eksternt samarbejder vi dagligt med praktiserende læger, hospitaler, diætister med flere. Alt dette så vi oplever en høj kvalitet i vores arbejde sammen med borgerne. Vi har i sygeplejen ansat ressourcepersoner som arbejder meget tæt sammen med de udekørende sygeplejersker. Vi har lige nu inkontinenssygeplejersker, en sårsygeplejerske, en diætist og en koordinerende klinisk vejleder. Alle samarbejder tæt med vores sygeplejekoordination, som varetager myndighedsopgaver. Vi fokuserer på, at alle føler sig trygge og klædt på til de opgaver, der skal varetages, og vores nye kollegaer får en grundig og tilrettelagt introduktion. Du bliver tilknyttet en ”Wingman” og får et introprogram, der passer til dig og de kompetencer du har med dig. Rammerne er ca. 4-8 uger i introduktion og herefter planlagt opfølgning i op 3-6 mdr. Vi har længe arbejdet i omsorgssystemet Nexus og arbejder med tidstro dokumentation, via iPad. Vi har vores egen projektkoordinator på Nexus, som kontinuerligt og i tæt samarbejde med de udekørende sygeplejersker, arbejder på korrekt anvendelse og udvikling af Nexus. Hele hjemmesygeplejen og hjemmeplejen for Ballerup kommune er samlet på én matrikel. Vi er spredt i alder, anciennitet og interesseområder. Stemningen hos os er præget af humor, gensidig respekt og sammenhold samt engagement og høj faglighed. Vi er en sygeplejegruppe på 35 medarbejdere fordelt over dag-, aften- og nattevagter, og vi søger ny kolleger til vores dagvagtshold. Stillingen er på fuld tid eller timetal efter aftale og i fortrinsvis dagvagt. Der planlægges med weekendvagt hver 4. weekend og et minimum af helligdagsvagter, vi møder som udgangspunkt fra kl 7:30 til kl.15:30. Hvis du har lyst til at vide mere, skal du endelig bare ringe, og vi byder også gerne på en kop kaffe. LØN OG ANSÆTTELSE Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Ansættelse hurtigst muligt. YDERLIGERE INFORMATION Vil du høre mere om stillingen, så kontakt Line Holm Knudstrup telefon 7230 9400. Du er også velkommen til at komme forbi til en kop ANSØGNINGSFRIST: 28. SEPTEMBER 2022 Vi holder ansættelsessamtaler i takt med, at vi modager ansøgningerne. Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os. I Ballerup Kommune er vi fælles om fremtiden. Vi møder borgerne i øjenhøjde, og sammen finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, foreninger og erhvervsliv. Vi arbejder hele tiden på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, udvikler sig og leverer en professionel service til borgere og virksomheder.