Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingsleder med erfaring fra PPR til Center for Læring og Trivsel

  • Nordfyns Kommune Center for Læring og Trivsel
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Til dig som er leder, der kan lide at være i udvikling og sætter pris på at lede fagligt kompetente fagpersoner i en PPR-afdeling, så er stillingen hér. Vi søger en afdelingsleder til Center for Læring og Trivsel (PPR) i Nordfyns Kommune. Stillingen er på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse 1. november 2022 eller hurtigst muligt. Vi søger en leder, der har erfaring fra PPR og gerne med baggrund som psykolog eller anden relevant erfaring og uddannelse. Ideelt set har du ledelseserfaring eller ønsker at indgå i et lederudviklingsforløb. Center for Læring og Trivsel er organiseret under Børn og Familie i Nordfyns Kommune, og er en tværfaglig rådgivningsinstans for børn og unge mellem 0-18 år. Vi understøtter dagtilbud, skoler og forældre, så børn på Nordfyn trives, lærer og udvikler sig mest muligt. I Nordfyns Kommune har vi samlet vores sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt indsatser til udsatte børn, unge og familier under et udførende område. 1.oktober 2022 bliver Center for Læring og Trivsel forankret under samme område. Vi har store ambitioner om at styrke samarbejdet på tværs af fagligheder og kompetencer for at sikre en bedre tidlig forebyggende indsats til gavn for børn og familier. Pr. 1. oktober 2022 består Forebyggelsesområdet af: Sundhedsplejen Familiehuset (familiebehandling) Døgntilbuddet Langebyhus (anbragte børn og unge i alderen 0-17 år) Center for Læring og Trivsel (PPR) Personalegruppen du skal lede består af psykologer, tale-høre-konsulenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, specialpædagog, sprogkonsulent. Mange af CLTs medarbejdere arbejder primært decentralt på skoler og dagtilbud de fleste af ugens dage. Vi arbejder konsultativt, udviklende og forbyggende og iværksætter indsatser, der giver børn og unge de bedste muligheder for at udvikle sig. Vi har fokus på at styrke børne- og ungefællesskaber, så alle børn oplever at høre til og være en del af et fællesskab. Dette gør vi i et tæt samarbejde med forældre, Skole og Dagtilbud, samt Børn- og Familieafdelingen. Vi tilbyder: en spændende arbejdsplads i god udvikling, hvor du får mulighed for at være med til at styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde i børn og familie dygtige og kompetente medarbejdere, som er yderst engagerede i deres arbejde tæt samarbejde med de øvrige afdelinger på forebyggelsesområdet, skole og dagtilbud, myndighed og den kommunale ungeindsats (KUI). et seriøst og forpligtende samarbejde i arbejdsmiljøgruppen og i med-organisationen sparring med afdelingslederkolleger og områdeleder mulighed for lederudviklingsforløb samt kontinuerlig udvikling af ledergruppen stor mulighed for at være med til at udvikle CLT. Vi søger ledere, der: trives i en politisk ledet organisation har erfaring inden for PPR-området og /eller børn- og ungeområdet har ledelseserfaring, gerne fra lignende område er optaget af at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor der er trivsel og tillid vil være med til at sætte retning for PPR og har fokus på medarbejderinddragelse er økonomisk ansvarlig og kan arbejde ud fra beslutninger, der understøtter rammen er optaget af den systemisk-narrative og anerkendende tilgang leder med fokus på tilstedeværelse, tydelig kommunikation, anerkendende samarbejdsånd, gennemsigtighed, lethed, humør og glæde ved arbejdet har lyst til og tør lede synligt og handlekraftigt også i de svære perioder vil se på tværs for at finde nye muligheder og løsninger. Ansøgningsfrist den 6. oktober 2022. Første runde ansættelsessamtaler forventes afholdt den 10. oktober 2022. Er der behov for en anden runde afholdes samtalerne den 11. oktober 2022. Ved spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte områdeleder Bitten Krogh, tlf. 23 61 34 97. Løn- og ansættelsesforhold: Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Børne- og straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.