Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vågen nattevagt i tidsbegrænset vikariat på 1 år til Gårdene, Paderup i Randers

  • Region Midtjylland Egegården - Botilbud
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

VI søger en vågen nattevagt til vore døgnafdelinger til et vikariat på et år med ansættelse 1. november 2022 eller snarest muligt herefter. Stillingen er på 37 timer om ugen. Der arbejdes udelukkende i nattetimerne, og der arbejdes 7 dage og man har herefter 7 dage fri. Der er altid 2 vågne nattevagter fordelt på 2 huse. Om Specialområde Udviklingshandicap (SUA). SUA består af en række større og mindre enheder geografisk spredt over regionen: Bygmarken (Hedensted), Gårdene (Randers), Grankoglerne (Allingåbro), Mosetoft (Viborg), og Nørholm (Herning). Der er i alt ca. 118 borgere i vore tilbud. Der er ansat ca. 300 medarbejdere, primært pædagoger og omsorgsmedhjælpere under ledelse af 11 funktionsledere. Om Gårdene På Gårdene bor der i alt 18 borgere, de fleste har domme, nogle få har Prader Willi Syndrom, og andre har tillægsdiagnoser inden for det psykiatriske diagnosefelt. Alle er indskrevet på beskæftigelsestilbuddet Gården, der ligger i tæt tilknytning til boligerne. Der arbejdes målrettet med borgernes muligheder for medbestemmelse og muligheder for at opnå en mere selvstændig tilværelse. Om stillingen: Der arbejdes på at være trædesten i borgerens liv til øget selvstændighed. Som medarbejder i organisationen skal du have fokus på begreberne ressourcer, udviklingsmuligheder for borgerne og arbejde ud fra følgende pædagogiske retninger og metoder: Relation- og udviklingspsykologi som pædagogikkens fundament. Struktureret pædagogik. Kognitiv, Ressource fokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP), Anvendelse af neuropædagogik, VUM, systemisk teori mm. Alle fastansatte får en 10 dages uddannelse (Fagpilot) der er målrettet lige præcis den opgave, der løses i SUA. Nattevagter deltager i team- og personalemøder. Vi forventer : At du har dokumenteret erfaring med denne specielle målgruppe. At du er psykisk, fysisk og mentalt robust At du kan bevare overblikket i uforudsigelige og akut opstående situationer som f.eks. udad reagerende adfærd At du kan agere i dagligdagen med mange forskelligartede opgaver. At du er velformuleret og fagligt reflekterende i både skrift og tale At du er ansvarsbevidst og tager medansvar for den pædagogiske praksis At du kan anvende relevante IT systemer på brugerniveau. At du har kendskab til Sensum vil være en fordel. At du kan præstere et stabilt fremmøde. At du har kørekort B At du kan møde borgeren med respekt og anerkendelse Vi tilbyder: En spændende og omstillingsparat arbejdsplads. En flok engagerede og højt kvalificerede kollegaer. Stor grad af selvstændighed og ansvar i arbejdet med faglig udfordring. Supervision, kurser, temadage og meget mere. Et godt arbejdsmiljø Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og organisationen. Stillingen er omfattet af reglerne for ny løn, hvorfor der kan forhandles tillæg for kvalifikationer. Hertil kommer arbejdsgiverbetalt pension. Der skal indhentes reference og straffeattest inden endelig ansættelse. Yderligere oplysninger om stillingen For yderligere information om Specialområde Udviklingshandicap henvises til vores hjemmeside: www.sua.rm.dk. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Funktionsleder Djanik Gade på telefon 4038 3202 Samtaler forventes afholdt i uge 41.