Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Tværgående ansvarshavende natsygeplejerske til Psykiatrisk Afdeling Middelfart pr. 01.11.22

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at etablere en ny funktion i vores hus, hvor du får mulighed for at kombinere din somatiske og psykiatriske erfaring? Vi vil styrke kvaliteten af sygeplejen om natten og søger derfor en tværgående ansvarshavende natsygeplejerske på 37 timer/uge til Psykiatrisk Afdeling Middelfart pr. 1. november. Du kommer til at dele stillingen med vores anden ansvarshavende natsygeplejerske, hvor I dækker vagterne på skift. Organisatorisk tilknyttes I begge retspsykiatrisk rehabiliteringsafsnit P5. Oversygeplejersken på P5 bliver din nærmeste leder. Opgaver Opgaverne består i at have en koordinerende rolle, hvor du fysisk bevæger dig mellem afsnittene mhp. at skaffe dig overblik over personalesituationen, pladser og komplekse situationer. Du vil være den, der prioriterer anvendelsen af personaleressourcer i vagten og ligeledes beslutter indkaldelse af erstatnings- eller ekstra personale ved behov. Du vil være den primære kontakt til vagthavende læge, agere sparringspartner for kolleger i hele afdelingen i relation til sygeplejefaglig viden, retningslinjer, beredskab mv. og ligeledes være primær leder i akutte situationer. Nattevagterne på Psykiatrisk Afdeling Middelfart byder på en anderledes miljøterapeutisk tilgang end i dagtimerne. Opgaven er at sikre en tryg og god nattesøvn for patienterne. Her er dine kommende nattevagts-kolleger: Succes Du får succes i stillingen, når du via dine evner til at holde overblik, din personlige gennemslagskraft og relationsskabende tilgang kan lede sygeplejen på vores 7 døgnafsnit sammen med de enkelte afsnits medarbejdere. Stillingen deles med en anden ansvarshavende natsygeplejerske, hvor I fordeler vagterne mellem jer. En nat hver måned vil I have vagt sammen, så I har mulighed for sparring og harmonisering af arbejdsgange for at medarbejderne i afsnittene mærker samme standard og tilgang, uanset hvem af jer der er på arbejde. Du er ansvarsbevidst og god til at samarbejde med forskellige faggrupper med fokus på den gode sygepleje. Du skal have god erfaring med konflikthåndtering og deeskalering samt være kyndig i dit eget kompetencefelt. Uddannelse og kompetencer Den første måned planlægges vagterne i både dag-, aften og nat, så du sammen med den anden ansvarshavende sygeplejerske kan lære huset og medarbejderne at kende. Du er uddannet sygeplejerske – gerne med speciale i psykiatri – og med mindst 4 års psykiatrierfaring. Du har erfaring med tilsyn og vurdering af patienter, hvor der opstår væsentlige ændringer i patientens psykiatriske og/eller somatiske tilstand og du er i stand til at indgå i dialog med natpersonalet om at finde de mest optimale, faglige løsninger, men har også en fingerspidsfornemmelse for, hvornår situationen kræver, at du står fast. Du får Grundig introduktion til dine ansvarsområder En stilling med ansvar og stor selvstændighed Faglig og personlig udvikling Mulighed for at sætte dit eget præg på stillingen Dejlige nattevagtskolleger Hvis du har interesse for ledelse kan denne stilling være et godt springbræt, da du her får mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for koordinering, overblik og styring med fokus på helhedsorienteret balance i opgaveløsningen. Psykiatrisk Afdeling Middelfart har flotte, moderne og velfungerende fysiske rammer med gode parkerings– og adgangsforhold med både tog og bil. Afdelingen består af et almenpsykiatrisk døgnafsnit, fem retspsykiatriske døgnafsnit samt et retspsykiatrisk rehabiliteringsafsnit. Derudover har vi en retspsykiatrisk distriktspsykiatri, lokalpsykiatri, mentalobservationsordning og sexologisk ambulatorium. Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst. Som sygeplejerske med mere end 4 års anciennitet tildeles i retspsykiatrien et psykiatritillæg på kr. 24.248,- årligt og ligeledes tildeles et tillæg for funktionen som ansvarshavende sygeplejerske. Afdelingen ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (10 år tilbage) med indhentet samtykke fra dig. Hvis du kan se dig selv i ovenstående stilling, glæder vi os meget til at høre fra dig! Ansøgningsfristen er torsdag den 22.09.22 og samtaler forventes afholdt tirsdag den 27.09.22.