Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent til Team Humlebakken - Borgerens faste team

  • Aalborg Kommune Team Humlebakken
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Er du en nytænkende og fagligt dygtig social- og sundhedsassistent og kan du svare ja til følgende: Har du lyst til at bringe din erfaring som social- og sundhedsassistent i spil på en ny måde? Drømmer du om bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv? Vil du være med til at sætte dit præg på, hvordan vi i Aalborg Kommune bliver endnu bedre til at levere personcentreret pleje af høj kvalitet? Så læs med her! Vi har en ledig stilling i Team Humlebakken som udgangspunkt på 37 timer pr. uge. Stillingen er primært i dagvagt, men enkelte aftenvagter kan forekomme. Derudover weekendarbejde hver 2. eller 3. uge. Din trivsel er vigtig for os. Derfor får du stor indflydelse på din vagtplan, så vi sammen sikrer, at dit arbejdsliv og dit privatliv går hånd i hånd. Har du hørt om Borgerens faste tværfaglige team? Der er stort fokus på, hvordan kommunerne bedst muligt sikrer, at ældre får en faglig god og værdig ældrepleje. En lang række kommuner har fået midler fra Socialstyrelsen til afprøvning af nye former for organisering af den udekørende pleje. I Aalborg Kommune afprøver vi med stor succes en ny organisering af hjælp, pleje og rehabilitering til borgere i eget hjem. Vi kalder den nye organisering for Borgerens faste team . Vores ambition er at højne borgerens oplevelse af kontinuitet, kvalitet og nærvær og samtidigt øge arbejdsglæden for os som medarbejdere i hjemme- og sygeplejen og give os de bedste rammer for at levere personcentreret pleje af høj kvalitet. Vores ambitioner indfries ved hjælp af: Ny tværfaglig organisering i faste tværfaglige teams Et forpligtigende fokus på udvikling og afprøvning af nye modeller for samarbejde Et skærpet fokus på princippet ”færrest mulige forskellige medarbejdere i borgers hjem” Fokus på rehabilitering og personcentreret helhedspleje til borgerne Integration af myndighed i teamsamarbejdet Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: I Team Humlebakken har vi integreret medarbejdere i fire faste teams, som sammen varetager plejen af borgere i et geografisk afgrænset område. Vi er et stærkt hold af sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter samt koordinatorer, rehabiliteringscoach og kvalitets- og udviklingscoach. Vi spiller hinanden stærke og oplever hvordan tværfagligheden bidrager til at højne kvaliteten. Er du nysgerrig, idérig og en rigtig god kollega : Intentionen med Borgerens faste tværfaglige team er at tænke nyt og afprøve nye veje og metoder til at skabe en ældrepleje af høj kvalitet. Det vil eksempelvis være muligt at undlade omstændige arbejdsgange som ved eksempelvis opgaveoverdragelse, da der arbejdes sammen under et ledelsesfelt. Du skal derfor være indstillet på, at du sammen med dine kolleger skal være med til at finde og afprøve nye veje. Som person skal du derfor trives med at parkere ”plejer” og være åben for nye arbejdsfællesskaber. Du er uddannet og har autorisation som social- og sundhedsassistent. I forhold til denne stilling er vi optaget af, hvordan: Du bringer din faglighed i spil og bidrager til at levere sammenhængende pleje og sygepleje – til gavn for borgerne Du byder ind i både den tværfaglige og monofaglige sparring i teamet Du ser, at borgerens faste tværfaglige team kan gøre en forskel for de borgere, vi kommer hos At andre vil sige, at du bidrager til et godt arbejdsmiljø For stillingen gælder følgende: Du refererer til leder af Team Humlebakken Katrine Porsborg Larsen Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt, senest den 1. november 2022. Arbejdsstedets adresse: Vi møder ind på Gasværksvej 3, 9000 Aalborg og kører i Vejgaard området. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte Katrine Porsborg Larsen på tlf. 3199 4833 Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Ansøgningsfrist er den 25. september 2022. Løn- og ansættelsesvilkår Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk) Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk) Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.