Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Trives du med ansvar og med at være faglig rollemodel? Trives du med grønne omgivelser og et godt arbejdsmiljø? Så kom og vær vores aften SSA på Lillevang plejehjem i Farum- Furesø Kommune

  • Furesø Kommune Lillevang Pleje
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Har du lyst at være den, der går foran som rollemodel, samtidig med at du sammen med vores aftenteam skaber trivsel og glæde til gavn for vores beboere og teamet. Ønsker du kvalitet i alle opgaver, så send din ansøgning til os. På Lillevang plejehjem er vi opdelt i 4 adskilte huse, hvor du tilknyttes et af husene. Du får en bred opgavevaretagelse, da du forventes at varetage de sygeplejefaglige opgaver, der skal løses i det hus, du er tilknyttet. Du får løbende kompetenceudvikling, og der er en aftensygeplejerske, der hjælper til med faglig sparring i alle huse. Lidt om os Vi er 3 faste medarbejdere, som venter på at byde lige netop dig velkommen i vores aftengruppe. I hvert hus er vi ca. 25 faste medarbejdere, og vi er uddannelsessted for elever og studerende. Vi er ved at starte faste møder hvor sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter for dag og aften mødes til faglige drøftelser og sparring. Vores kerneopgaver er: at understøtte borgernes muligheder for at leve et sundt, aktivt og selvstændigt liv – hele livet. Vi ønsker, at den pleje der ydes, og samspillet mellem personale og beboerne altid tager udgangspunkt i beboernes egne ønsker, behov, ressourcer og livshistorie. De pårørende er en stor ressource for vores beboere, og vi vægter samarbejdet med dem højt. Lillevang plejehjem ligger naturskønt, og du kan komme i egen bil, cykel eller med offentlig transport lige til døren. Kommer du med offentlig transport finder vi ud af at justere arbejdstider, så det passer. Der bor 24 beboere i hvert hus. Borgerne har mange problemstillinger, så tværfagligt samarbejde er væsentligt. Vi har fast plejehjemslæge, fast fysioterapeuter, fast diætist og demensvejleder. Derudover har vi en frivillighedskoordinator, der arbejder på at skaffe flere frivillige til gavn for vores beboere. Ydermere har vi stor glæde af Lillevangs støtte forening ”Lillevangs venner” Vi tilbyder: En arbejdsplads hvor alle bliver medinddraget En arbejdsplads med udvikling og refleksion over vores fælles praksis Engagerede kollegaer, der sætter en ære i at yde helhedsorienteret, professionel og omsorgsfyldt pleje Ressourcecoaching, godt humør og omsorg for hinanden Fast rul 5-2./mulighed for 7-7. Arbejdstid kl. 15-23.00/14-22.00/16-22. Evt. justering kan drøftes. Mulighed for at tage dagvagter En del af din introduktion vil foregå i dagvagt. Kompetenceprofil hvor du vil blive oplært i det du evt. måtte mangle Vi ønsker at du: Er struktureret, arbejder med stor faglighed og trives med at tage ansvar Er teamplayer, udadvendt og anerkendende i samarbejdsrelationer Har lyst til at udvikle plejen og vores måde at arbejde på Har blik for hele borgeren og dennes behov Vægter samarbejde med de pårørende højt Er god til at arbejde tværfagligt Holder af et godt grin For yderligere oplysning er du velkommen til at kontakte flg. Ledere: Neda Soltani på mail: nso5@furesoe.dk eller tlf.: 72164686 Majbritt T. Jensen på mail: mje@furesoe.dk eller på tlf.: 72165125 Ansøgningsfristen er den 9.oktober 2022. Ansøgninger vil løbende blive vurderet, og samtaler vil ske løbende. Ansættelse pr. 1. december eller tidligere. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst for FOA. Samtidig passer vi på dem, der passer på vores borgere. I vores hverdag har vi fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. I vores opgaveløsning giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Praktisk Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelses indhentes også børne- og straffeattest. I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Job i Furesø? Kom og vær med! I Furesø gør vi det trygt at blive gammel. Derfor skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder. Samtidig passer vi på dem, der passer på vores borgere. I vores hverdag har vi fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. I vores opgaveløsning giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.