Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktions- og oplæringsansvarlig sygeplejerske, sengeafsnit Nyresygdomme

  • Region Midtjylland Medicinsk Afdeling
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vores introduktions- og oplæringssygeplejerske flytter til Norge. Vil du overtage jobbet? I Sengeafsnit for Nyresygdomme vil vi gerne forsat give vores nyansatte personale den allerbedste start på ansættelsen hos os, så derfor søger vi en introduktions- og oplæringsansvarlig sygeplejerske pr. 1. november 2022 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Der vil være mulighed for at afspadsere tillæg med henblik på at opnå et lavere timetal i fremmøde. Der er weekendvagt hver 3. weekend i 8 timers vagter + 1-2 ekstra weekends årligt, og der vil i gennemsnit være 6-7 vagter over fire uger. Vi tilstræber, at man kun har to vagttyper – enten dag/nat eller dag/aften. Gode kollegaer og tværfagligt teamsamarbejde I Sengeafsnit for Nyresygdomme bliver du en del af en meget engageret personalegruppe med speciale inden for nefrologi og endokrinologi. Personalegruppen er en god blanding af nyuddannede og meget erfarne sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Afsnittet har et tæt samarbejde med Klinik for Diayse, Klinik for Nyresygdomme og Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme. Flere sygeplejersker har vagter i både sengeafsnit og klinik. Vi arbejder med tildelt patientpleje i grupper. Vi har gruppekonference hver dag, hvor vi sparrer med hinanden og tilrettelægger, hvordan vi bedst hjælper hinanden. Vi vægter den enkeltes kompetencer højt i dette samarbejde. Vi har mange SOSU-elever og sygeplejestuderende og har derfor etableret et studieafsnit med henblik på at optimere læringsmulighederne. Grundig introduktion, faglig udvikling og alsidige arbejdsopgaver Du vil få en grundig oplæring med et individuelt tilpasset introduktionsforløb samt planlagte evalueringssamtaler. Kompetenceudvikling og uddannelse har høj prioritet. Vi tilstræber undervisning hver uge i specialerelaterede emner, har afsat tid til etisk refleksion hver 14. dag, årlige temadage og mulighed for at deltage i kurser i medicinsk sygepleje og nyremedicin inden for de første to års ansættelse. Vi forventer, at du har interesse for sygeplejen til medicinske patienter og har lyst til at indgå i et fagligt bredt samarbejde. Du må meget gerne bidrage med nye ideer til at løse hverdagens udfordringer og du skal være villig til at afprøve nye tiltag og deltage med åbent sind Dine opgaver som introduktions- og oplæringsansvarlig sygeplejerske: Planlægning og koordinering af introduktion og undervisning til nyansatte i samarbejde med afsnittets nøglepersoner. Hovedansvarlig for at koordinere og planlægge undervisning og praktikker for nyuddannede sygeplejersker ansat i toårige introduktionsstillinger. Herunder afvikling af evalueringssamtaler i samarbejde med oversygeplejersken. Undervise i specialet og i basal sygepleje. Bed side-oplæring. Introducere til det tværfaglige samarbejde. Du vil få et tæt samarbejde med oversygeplejersken i forhold til oplærings- og introduktionsforløbene i afsnittet. Vi forventer af dig, at du Er fortrolig med den basale sygepleje. Har gode samarbejdsevner. Brænder for at videreformidle og oplære personale. Er vant til at lave sidemands-oplæring. Har lyst og evne til at sætte dig grundigt ind i den faglige viden omkring specialet. Selvstændigt kan udvikle det nødvendige undervisningsmateriale. Kan søge evidensbaseret litteratur/viden på egen hånd. Har gode relationelle og kommunikative kompetencer. Er fleksibel, imødekommende, omstillingsparat, positiv og engageret. Er med til at skabe en udviklende kultur og er handlekraftig. Kan være kreativ og kan se løsninger på mange fronter. Har gode IT-kompetencer – som minimum på brugerniveau. Vi tilbyder dig en arbejdsplads med Høj faglighed og et super godt tværfagligt samarbejde. Kompetente og engagerede kollegaer, der lægger stor vægt på nærvær, samarbejde og kvalitet. Fokus på den faglige udvikling og kollegial sparring. Plads til gode ideer, masser af humor og højt til loftet. En kultur, hvor vi ved, at trivsel er et fælles ansvar. Grundig introduktion til din stilling og god oplæring til afsnittets opgaver. Mulighed for videreuddannelse og kurser inden for vejledning og undervisning. Mulighed for høj grad af indflydelse på arbejdsplanen, samtidig med at du vil få kollegaer, der er rigtigt gode til at bytte vagter, hvis du får brug for det. Hvis du vil vide lidt mere om stillingen eller om os Er du meget velkommen til at ringe eller at kigge forbi afsnittet til en uforpligtende snak. Kontakt oversygeplejerske Else Trabjerg på tlf. 61749142. Stillings og funktionsbeskrivelse Du kan læse mere om Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup på https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/afdelinger/medicinsk-afdeling/ Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Ansættelsessamtaler vil finde sted løbende. Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest mandag den 26. september 2022. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.