Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi søger sygeplejersker, gerne nyuddannede, der ønsker at blive en del af et optimeret introduktionsprogram, søges til Afdeling for Psykoser, Psykiatrisk Sengeafsnit 8, AUH Psykiatrien

  • Region Midtjylland AFP Sengeafsnit 8
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

37 timers fastansættelse - men der vil også være mulighed for vikariater Ansættelse den 1. november 2022 - eventuelt tidligere. En af Psykiatrisk Sengeafsnit 8 eksisterende ambitioner er, at leve op til de fem målsætninger, der er beskrevet og anbefalet af Psykiatriens Patient - og Pårørendepanel : 1. Mød mig i øjenhøjde 2. Skræddersy behandlingen til mig 3. Skab en relation til mig 4. Giv mig ejerskab over mit liv 5. Giv mig håb Psykiatrisk Sengeafsnit 8 har mange erfarne medarbejdere og søger derfor også nyuddannede sygeplejerske, der kan supplere de mange facetter af den psykiatrisk sygepleje vores erfarne personale byder ind med i vores hverdag. Ansættelse den 1. november, evt. tidligere, hvor du vil blive en del af vores optimeret introduktionsforløb i vores sengeafsnit. Vi er: Psykiatrisk Sengeafsnit 8, der er normeret til 24 sengepladser, varetager primært behandling af patienter med psykoselidelser. Vi er omkring 50 fastansatte, der er sammensat af forskellige fagligheder – læger, sygeplejersker, plejere, fysioterapeuter, social – og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, socialpædagoger, peermedarbejder, lægesekretær og socialrådgiver. Disse faglige tilgange til vores arbejde understøtter vores opgave i sengeafsnittet og styrker vores tværfaglige indsats i forbindelse med at optimere behandlingsforløbene i sengeafsnittet. Vi tilbyder: Hvis du ikke har erfaring fra psykiatrien har vi valgt understøtte vores kommende kollegaer ved at investere i en 3 måneders introduktion til specialet og sengeafsnittet. Dette med henblik på at lære af de dokumenterede erfaringer nyuddannede sygeplejersker har gjort sig, hvor de har oplevet et stort forventningspres i forhold den nyerhvervede autorisation og selvstændige faglighed, Vi planlægger en to ugers introduktion, før du starter i sengeafsnittet, hvor " Den fælles introduktion af sundhedsfagligt personale" vil udgøre den primære del. Her vil I blandt andet blive informeret om: - Psykiatriens værdigrundlag - Arbejdet med arbejdsmiljøindsatsen i hospitalspsykiatrien - Psykopatologi - EPJ og klinisk logistik - Deeskaleringsindsatsen og konflikthåndtering - Fokuseringen på safewards I de resterede uger vil vi underbygge og målrette denne introduktion i hverdagen på sengeafsnittet. Der vil være et særligt fokus på at kunne navigere i og prioritere arbejdsopgaverne i en travl hverdag, Vi tilbyder også en spændende arbejdsplads med; - en intern mentorordning, hvorved vi vælger at prioritere og synliggøre erfaringsudvekslingen, så mangfoldigheden af indfaldsvinkler og perspektiveringer kvalificeres. - velkvalificerede og engagerede kollegaer, hvor der vil skulle refereres til sengeafsnittets ledelse, der består af en overlæge og to oversygeplejersker - fora for faglige refleksioner i hverdagen på sengeafsnittet - planlagt deltagelse i sygeplejefaglig vejledning, der udgør et lokalt refleksionsrum for nyansatte sygeplejersker - mulighed for at deltage i kompetenceudvikling på tværs af alle faggrupper i Afdeling for Psykoser - evalueringssamtaler, hvor vi fokuserer på mulighederne i at kunne specialiserer sig på dele af vores virke i sengeafsnittet - kollegial sparring og regelmæssig formaliseret supervision i sengeafsnittet Vi søger nye kollegaer, der; - trives i en hverdag med mange faglige udfordringer, hvor vi har fokus på en optimal opgave løsning - er indstillet på at arbejde hver anden weekend - har lyst til at arbejde i blandede vagter – gerne kombineret af to vagtlag - hvor planlægning af vagtplanen sker i tæt samarbejde med afsnittets vagtplanlægger Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst Yderligere henvendelse kan ske til Oversygeplejerske Tina Rasmussen på telefon 2323 1456 eller på mail: tinrasmu@rm.dk eller Oversygeplejerske Anja Grundvad på telefon 5158 8214 eller på mail: anjagrun@rm.dk Ansøgningsfrist torsdag den 22. september 2022 Ansættelsessamtaler vil ske løbende. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.