Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

To engagerede social- og sundhedsassistenter søges af engagerede kolleger til Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit 4 for Unge, Gødstrup

  • Region Midtjylland BUA Sengeafsnit 4 Unge AUH-Gødstrup
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Søger du et job på et sengeafsnit med høj faglighed og fokus på udvikling? Så har du muligheden nu, hvor vi søger to social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på 37 timer om ugen. Stillingerne indebærer dagvagter og 6-8 aftenvagter eller nattevagter pr. måned. Vi arbejder i 12 timers vagter hver 3. weekend. Vi lægger vægt på og forventer at du vil: ·         arbejde med kolleger, der er motiveret og arbejder engageret og med høj faglighed med de unge ·         bruge dine gode evner for kommunikation og samarbejde samt tage del i det gode arbejdsmiljø ·         være fagligt reflekterende og arbejde selvstændigt og samarbejde tværfagligt ·         Har evner til at arbejde med selvrefleksion, herunder indgå i supervision I ungdompsykiatrisk sengeafsnit S4 modtager vi unge patienter i alderen 14 – 18 (21) år med alle former for psykiatriske lidelser. Vi har en afvekslende og tempofyldt hverdag, hvor udfordringer skal kunne løses med faglig sikkerhed og høj kompetence. Vi er et sengeafsnit, hvor medarbejdere og ledelse er kendetegnet bl.a. ved deres dedikerede engagement og motivation for det ungdomspsykiatriske speciale og løsning af vores primære opgaver med udredning, diagnosticering og behandling. Der vil være et planlagt introduktionsforløb og en mentor, der kan bruges til sparring i forbindelse med opstart og oplæring i de forskellige arbejdsområder, som vi har i sengeafsnittet. Vi deltager i supervision, klinik, samspilsvejledning og løbende undervisning med henblik på faglig udvikling og har faste personaledage med henblik på faglig fordybelse. I vores sengeafsnit arbejder vi blandt andet med fokus på: ·         Tværfagligt samarbejde ud fra en mentaliseringsbaseret miljøterapi og med kontaktpersonsordning. ·         Patientinvolvering og tæt samarbejde med forældre og bosteder. ·         Struktureret arbejde med forebyggelse af tvang og vi er den 01.10.2018 overgået til at være Et Bæltefrit Afsnit. ·         Implementering af sanseintegration, Safewards, NADA. Vi tilstræber, at der arbejdes i dag- og aftenvagt eller dag- og nattevagt. Stillingerne indeholder 5-8 aftenvagter eller nattevagter månedligt og weekendarbejde hver 3. weekend i 12 timers vagter. Kort om Sengeafsnit for Unge AUH/Skejby og Gødstrup Afsnittet består af sengeafsnit i Gødstrup og sengeafsnit på AUH / Skejby hvor sengepladserne fordeles således: * Sengeafsnit S4 Gødstrup har 5 sengepladser (6 disponible sengepladser) * Sengeafsnit S2 Skejby med 11 sengepladser, heraf 5 skærmede (12 disponible sengepladser) Sengeafsnit for Unge i Gødstrup er et alment ungdomspsykiatrisk sengeafsnit, der tager sig af den sygehusbaserede indsats for unge mellem 14 og 18 (op til 21 år) med psykiatriske problemstillinger. Afsnittet har en akut modtagerfunktion og udfører observations- og behandlingsopgaver. De opslåede stillinger er til Sengeafsnit 4 for Unge i Gødstrup. Personalet i sengeafsnittet er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, ergoterapeuter, SOSA, pædagoger, en socialrådgiver, læger, psykologer og sekretærer. Flere oplysninger kan fås ved at kontakte oversygeplejerske Karina Hingebjerg på telefon 24255843. Ansøgningsfrist den 19-10-2022 Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26-10-2022 Sengeafsnittet S2 og S4 har en fælles ledelse bestående af henholdsvis oversygeplejerske Karina Hingebjerg, oversygeplejerske Rikke Møller Nielsen og Afsnitsledende overlæge Michelle O. Kring. Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk Løn - og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation. Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup, samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.