Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Uddannelseskoordinerende overlæge til Center for Lægers Videreuddannelse, OUH

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at udvikle den lægelige videreuddannelse og styrke den pædagogiske indsats for lægelig kompetenceudvikling på OUH? Så er du måske OUHs kommende uddannelseskoordinerende overlæge i Center for Lægers Videreuddannelse, Klinisk Udvikling, OUH. Ansvar og arbejdsopgaver Stillingen som uddannelseskoordinerende overlæge i CLV ved Center for Lægers Videreuddannelse, Klinisk Udvikling, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus skal sikre vores kontinuerligt stærke uddannelsesfokus ikke alene til gavn for vores patienter, men også øge interessen for OUH som arbejdsplads, uddannelsessted og samarbejdspartner. Den uddannelseskoordinerende overlæge skal løbende arbejde for at udvikle det lægelige uddannelsesmiljø på OUH og medvirke til at udbrede og forbedre de pædagogiske metoder. Det indebærer, at den uddannelseskoordinerende overlæge skal arbejde for at øge kvalifikationer og samhørighed blandt de, der beskæftiger sig med lægers videreuddannelse på OUH gennem bl.a. kurser, møder og anden kommunikation. Det er en vigtig opgave at inspirere såvel speciallæger som yngre læger samt andre personalegrupper til at tænke uddannelse ind i dagligdagen. I CLV er der ansat en læge og to konsulenter, der er med til at understøtte den administrative opgaveløsning i teamet. Vi har lanceret en ny ”Strategi for lægelig videreuddannelse 2022-2026”, hvor det bliver den uddannelseskoordinerende overlæge, som skal være med til at understøtte implementering af strategien. Du kan læse mere om strategien her Konkret vedrører opgaverne følgende: Bidrage aktivt i planlægning, afvikling og opfølgning på temadage, konferencer og uddannelsesmøder Bidrage aktivt til implementeringen af og opfølgningen på OUH’s Strategi for Lægelig Videreuddannelse 2022-2026 Deltage ved inspektorbesøg, fordeling af lægestillinger m.v. og håndtering af andre kapacitetsspørgsmål Vejledning og sparring med de kliniske afdelinger om håndtering af uhensigtsmæssige forløb Udvikle aktuelle og nye læringsredskaber ift. lægelig videreuddannelse Samarbejde med uddannelsesinstitutioner, diverse uddannelsesråd, Region Syddanmark og andre samarbejdspartnere om lægelig videreuddannelse Bidrage til administrativ sagsbehandling for direktionen og andre samarbejdspartnere. Indgå i et tæt samarbejde med det øvrige uddannelsesområde foruden resten af funktionsområderne i Klinisk Udvikling, herunder innovation, forbedring og kvalitet. Derudover vil det være vigtigt, at den uddannelseskoordinerende overlæge sikrer relationer til andre miljøer for lægers videreuddannelse nationalt og internationalt. Stillingen indebærer stor variation i opgaveporteføljen, hvor der er krav til, at du kan sikre synergi imellem indsatser og holde fremdrift i dine opgaver. Hvem er du? Den uddannelseskoordinerende overlæge skal være overlægekvalificeret i et lægeligt speciale og have erfaring med tilrettelæggelse og ledelse af lægelig videreuddannelse. De uddannelsesmæssige kvalifikationer kan være opnået gennem funktioner som uddannelsesansvarlig overlæge, pædagogisk klinisk lektor, kursusleder, inspektor etc. eventuelt kombineret med en relevant masteruddannelse el. lign. Derudover lægger vi vægt på, at den uddannelseskoordinerende overlæge har gode kommunikative egenskaber agerer proaktivt og som en stærk sparringspartner for kollegerne i Klinisk Udvikling er god til at skabe netværk og kan agere i et felt med mange interne og eksterne samarbejdspartnere kan facilitere processer, også i konfliktfyldte situationer er indstillet på at yde en ekstra indsats ved behov og er indstillet på at arbejde med mange forskellige opgaver Det er en fordel, hvis den uddannelseskoordinerende overlæge har pædagogiske kompetencer og erfaring med forskning, gerne inden for uddannelsesområdet. Hvem er vi? Klinisk Udvikling (KLU) på OUH består af tre funktionsområder: Kvalitet & Patientsamarbejde, Innovation & MTV, Uddannelse & Kompetenceudvikling samt centrene for Klinisk Epidemiologi (CKE), Center for Forskning i Patientkommunikation (CFPK), Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), Centre for Artificial Intelligence (CAI-X) og Centre for Clinical Robotics (CCR), Simulation (SimC) og Center for Lægers Videreuddannelse (CLV). Klinisk Udvikling understøtter de kliniske afdelinger på OUH, så de kan løfte de patientnære opgaver bedst muligt. Vi løser mange forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Vi er ansvarlige for koordineringen af uddannelsesaktiviteter på OUH og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner på Fyn. Stillingen som uddannelseskoordinerende overlæge er placeret i Uddannelse og Kompetenceudvikling. Uddannelse og Kompetenceudvikling har ansvaret for at sikre opfyldelsen af OUH’s forpligtelser inden for uddannelsesområdet. OUH er et af de største uddannelsessteder på Fyn med godt 3.000 under uddannelse. Uddannelse og Kompetenceudvikling er med til at sikre kvaliteten af grunduddannelser på OUH. Det sker i tæt samarbejde de enkelte uddannelsesinstitutioner.  Vi består af fire enheder: Uddannelse og Kompetenceudvikling, Center for Lægers Videreuddannelse (CLV), Simulationscentret på OUH (SimC) samt Efteruddannelse: Uddannelse og Kompetenceudvikling varetager administrative, udviklende, koordinerende og pædagogiske opgaver i forhold til bioanalytikeruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen, lægesekretæruddannelsen og ernæringsuddannelser m.fl. Derudover arbejdes der med kompetenceudvikling af plejepersonalet. CLV har ansvaret for koordinering og udvikling af den lægelige videreuddannelse på OUH i tæt samarbejde med direktionen, de lægelige videreuddannelsesråd på OUH og de uddannelsesansvarlige overlæger SimC er OUH’s enhed for medicinsk simulation, avanceret teknisk træning og færdighedstræning af læger. Efteruddannelse varetager koordinering og udvikling inden for efteruddannelse af læger og andet sundhedsfagligt personale på OUH. Trivsel og udvikling Stabsafdelingen KLU lægger vægt på at opmuntre medarbejderne til at komme med forslag til, hvordan vi kan optimere arbejdsgange, styrke samarbejdet eller forbedre den enkeltes trivsel og udviklingsmuligheder. Samarbejdet foregår i et miljø præget af tillid, respekt, ordentlighed og en god omgangstone. Om OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 7,1 mia. kr., ca. 100.000 årlige indlæggelser og over 1 mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø. OUH er både det fynske sygehus og modtager samtidig patienter fra hele regionen. Det giver et optageområde, der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for specialiseret behandling inden for en række områder. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelse finder sted som overlæge i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Overlæge overenskomsten. Ansættelse sker i Klinisk Udvikling med reference til uddannelseschefen. Stillingen ønskes besættes med 50 pct. af en årsnorm og der forventes varetaget i kombination med klinisk funktion. Dog kan opgavesættet sammensættes på anden vis, hvorved årsnormen kan justeres mellem 20-50% og det vil også være muligt at finde den kliniske funktion på OUH. Dit fysiske arbejdssted bliver Odense Universitetshospital. Yderligere oplysninger Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Karin Albjerg på tlf. 30168251. Ansøgningsfrist og samtaler Der er ansøgningsfrist den 5. oktober 2022. Vi forventer at afholde samtale d. 11/10-22.