Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

8 social- og sundhedshjælperelever med start 16. januar 2023

  • Kerteminde Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

KOM OG VÆR EN DEL AF HOLDET! 8 social- og sundhedshjælperelever til Kerteminde Kommune med start 16. januar 2023. Vil du uddannes indenfor et omsorgsfag, hvor du arbejder med mennesker, der er fysisk, psykisk eller socialt udfordrede, så kan du være den elev, vi søger til en lønnet uddannelse, som varer op til 14 måneder, hvoraf der er 3 praktikperioder og 4 skoleperioder. Man starter på en skoleperiode. I Kerteminde Kommune tilbyder vi et attraktivt og dynamisk læringsmiljø, hvor vi både vægter tryghed og faglig udvikling for vores elever. Du bliver en del af et tværfagligt team, hvor der arbejdes med rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse. I vores kommune vil den første praktik altid være på et af vores 5 plejehjem. Alle vores elever kommer også i praktik i én af hjemmeplejens udegrupper. I hver af dine praktikker får du en vejleder, som du samarbejder med omkring din faglige udvikling og dine praktikmål, herunder: • Ugentlig praktikvejledning • Fast studietid, min. 3 timer om ugen • Elevplads i en mindre organisation med god mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt I praktikkerne arbejder du med borgere, der har behov for hjælp i hverdagen. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med kolleger. Du vil gradvist få flere selvstændige opgaver. I det praktiske arbejde hjælper du med det, som borgeren ikke selv kan, bl.a. med personlig hygiejne, bad, af- og påklædning, rengøring, tøjvask og hjælp til spisning. Vi forventer, at du: Er motiveret, har lyst til læring og til at udvikle dig. Deltager aktivt i eget uddannelsesforløb. Er mødestabil. Kan arbejde selvstændigt, ansvarligt og tage initiativ til løsning af opgaver. Udviser respekt og forståelse for andre mennesker. Kan cykle. Ved eventuel ansættelse indhentes offentlig straffeattest.  Du kan læse meget mere om Social- og Sundhedshjælperuddannelsen på dette link: http://www.sosufyn.dk Adgangskrav: For at komme i betragtning som elev skal du inden 15. januar 2023 have bestået GRUNDFORLØB 2 (GF2). For at komme i betragtning til stillingen som SSH-elev skal du vedhæfte et optagelsesbrev og en uddannelsesplan fra Social- og Sundhedsskolen Fyn til din ansøgning. Du får en uddannelsesplan og et optagelsesbrev ved at gå ind på optagelse.dk og søge om optagelse på grundforløb 2. Du indkaldes herefter til en individuel samtale med en vejleder, hvorefter du får udarbejdet uddannelsesplan og optagelsesbrev. Har du spørgsmål til din ansøgning til grundforløb 2, kan du henvende dig på Social- og Sundhedsskolen Fyn for at booke en vejledningstid på www.sosufyn.dk eller ved at ringe på 63 10 27 00 - tast 1. Løn- og ansættelsesvilkår: Overenskomst mellem KL og FOA. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med skiftende mødetider. Mest almindelige mødetid er kl. 07.00. Som SSH-elev er du enten berettiget til almindelig elevløn, som udgør 12.339 kr./mdr. eller voksenelevløn, som er svarende til 21.517 kr./mdr. Kriterierne for voksenelevløn er: du er fyldt 25 år og har minimum 1 års relevant erfaring med pleje og omsorg til voksne indenfor de sidste 4 år – med gennemsnitlig 24 timer ugentligt. Hvis du er 25 år eller derover og ikke er berettiget til voksenelevløn, kan du kontakte dit lokale jobcenter og undersøge muligheden for at søge voksenlærlingeløn. Lønnen er svarende til en voksenelevløn. Når du sender din ansøgning bedes du indsende al relevant dokumentation såsom: CV RKV - Realkompetencebevis Eksamensbeviser Anbefalinger/udtalelser fra tidligere arbejdsgivere. Ansøgningsfristen er: 3. oktober 2022. For yderligere oplysninger kontakt koordinerende praktikvejleder Trine Nielsen på trn@kerteminde.dk eller på telefon 65152366 eller uddannelseskoordinator Kristina Børsholt på mail: krbo@kerteminde.dk eller telefon 65151053/ 2114 9954. Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Kerteminde Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser. Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.