Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Visionær leder til Kræftafdelingens Kliniske Forsknings Enhed ved Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Kræftafdelingen
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger en engageret ledende projektsygeplejerske, som vil være med til at formulere og omsætte visioner for udvikling af kliniske forskningsprocesser og udvikling af et allerede bevidst og fagligt stærkt personale. Din primære opgave er at lede, udvikle og organisere afsnittet Klinisk Forsknings Enhed (KFE), som igangsætter og koordinerer kliniske forsøg i Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. I stillingen vil du kunne bruge og udvikle dine ledelseskompetencer på et sundhedspolitisk eksponeret område, hvor evnen til at forene faglig høj kvalitet og effektiv klinisk drift med forskning og udvikling på højeste internationale niveau er et varemærke for os. Du behøver ikke have erfaring med kræftspecialet, men det er en fordel, hvis du har arbejdet med kliniske forskningsprojekter i lignende eller anden sammenhæng. Dine evner samt lyst til at anvende dine ledelsesmæssige færdigheder i et felt præget af udvikling, tværfaglighed og politisk fokus er det mest afgørende. Et felt som vil kræve og give dig mulighed for at udvikle dine kommunikationsevner, beslutnings- og improvisationskompetencer samt færdigheder indenfor strategisk ledelse og planlægning. Nærledelse af personalet er i fokus og det forventes, at du i din ledelse fungerer tæt på personalet og sammen med dem, skaber retning og rammer for deres trivsel og faglige udvikling. Du vil indgå i et tæt samarbejde med Kræftafdelingens lærestolsprofessor, ledende bioanalytiker og afdelingens mange aktive kliniske forskere. Du vil desuden indgå i Kræftafdelingens samlede tværfaglige ledelsesgruppe, som er fælles om at udøve strategisk udvikling og ledelse af afdelingen. Herunder vil du være en del af en gruppe på 11 oversygeplejersker. Dine faglige og personlige kompetencer Er visionær og orienteret mod udvikling af processer omkring kliniske forsøg Har erfaring med at initiere, koordinere og gennemføre kliniske forskningsprojekter Har et sundhedsfagligt fundament at stå på for et velfungerede og integreret samarbejde mellem klinik og forskning Har gode ledelseskompetencer opøvet gennem både erfaring og uddannelse. Det forventes at du har en lederuddannelse/relevante lederkurser eller vilje til at påbegynde en lederuddannelse Har en synlig og anerkendende ledelsesstil Kan inspirere og udvikle både det enkelte personalemedlem og gruppen Har gode samarbejdsevner, naturlig gennemslagskraft, er beslutningsdygtig og kommunikerer klart Har humor, fleksibilitet og rummelighed Har lyst til at lede i et klinisk forskningsmiljø præget af kompleksitet, etiske dilemmaer, forandring og mangeartede krav Trives med mangeartede kontaktflader både i og uden for Kræftafdelingen Klinisk Forsknings Enhed (KFE) KFE har en central understøttende funktion for Kræftafdelingens kliniske forskningsprojekter, dels via samarbejdet med de mange eksterne parter involverede i kliniske forsøg, dels i et tæt samarbejde med Kræftafdelingens klinikker. Personalet i KFE består aktuelt af 17 projektsygeplejersker, to forskningssekretærer, en datamanager, en AC-fuldmægtig, samt den ledende projektsygeplejerske og en tilknyttet overlæge. KFE ansvarer aktuelt for 40 aktivt rekrutterende forsøg i Kræftafdelingen. Kræftafdelingen Kræftafdelingen er en stor klinisk afdeling med to sengeafsnit, fire klinikker med dagsbehandling og ambulatorium, to stråleklinikker og diverse forsknings-, udviklings- og specialenheder. Vi beskæftiger ca. 600 mennesker fordelt på ca. 20 forskellige faggrupper. Afdelingen har årligt 8.400 nyhenviste patienter, ca. 120.000 ambulante besøg og ca. 10.000 sengedage. Vi udfører årligt ca. 54.000 strålebehandlinger og giver ca. 35.000 medicinske kræftbehandlinger. Forskningsmæssigt har Kræftafdelingen ca. 180 igangværende tværfaglige forskningsprojekter. Kræftafdelingen har mange internationale kontakter og samarbejdspartnere, og udgiver i gennemsnit 155 publikationer per år. Kræftafdelingen har en stærk og lang forskningstradition inden for medicinsk- og strålebiologisk kræftforskning. Aktuelt er der 9 professorer og 12 lektorer og 25 PhD-studerende ved Kræftafdelingen. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Stillingen ønskes besat den 1. december 2022 eller efter aftale. For yderligere oplysninger: Afdelingens hjemmeside Kræftafdelingen - Aarhus Universitetshospital (auh.dk) Kontakt afdelingsledelsen ved lærestolsprofessor Signe Borgquist, signe.borgquist@auh.rm.dk på 2262 4525 eller chefsygeplejerske Morten Keller mortkell@rm.dk på 7845 4901 Ansøgningen stiles til Afdelingsledelsen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Ansøgningsfrist den 1. oktober 2022. Samtaler finder sted om formiddagen den 6. oktober 2022 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.