Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Daglig leder søges til sygeplejen i Middelfart Kommune

  • Middelfart Kommune
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Sygeplejen er i en rivende udvikling og der venter mange spændende opgaver i fremtiden, i forhold til Det Nære Sundhedsvæsen, blandt andet det kommende Nærhospital m.fl. Dette kræver ekstra ledelsesressourcer, så har du flair for faglig og nærværende ledelse i det daglige for 2 af de 4 eksisterende teams (cirka 20 sygeplejersker), så er du måske den vi står og mangler. Sygeplejen er midt i en proces, hvor vi ønsker følgende: et endnu tættere samarbejde med hjemmeplejen og vores øvrige samarbejdspartnere at sygeplejerskerne skal anvende mindre administrativ tid og have mere borgerrettet tid at hele vores tanke vedr. brugen af specialesygeplejersker skal genbesøges Ovenstående kræver medinddragelse af medarbejderne og ledelse Om jobbet Stillingen som daglig leder har fokus på personaleledelse, faglig ledelse og ressourceledelse, så ressourcerne til enhver tid anvendes så effektivt som muligt – samtidig med at arbejdsmiljø og kvaliteten er i top. Du vil have et medansvar i forhold til overholdelse af den økonomiske ramme. Som daglig leder vil du have din daglige gang ved medarbejderne og der vil være sparsom mødeaktivitet ud af huset. Du vil have et tæt samarbejde med lederen af sygeplejen i forhold til afvikling af personalemøde, bekymrings/sygefraværs-samtaler, ansættelsessamtaler og MUS. Som daglig leder er du tydelig og sætter rammen i tæt samarbejde med lederen af sygeplejen for medarbejdernes faglige udvikling, du skal være med til at skabe den bedste sygepleje til gavn for borgerne og vores øvrige samarbejdspartnere. Sygeplejen har et ekstra fokus på forbedringsarbejde og udvikler robuste arbejdsgange, det vil derfor være en fordel at have et godt kendskab og erfaring med forbedringsarbejde generelt. Vi er ligeledes nysgerrige på sammenhæng og de forskellige overgange borgerne kommer i, derfor vil det være godt, hvis du er vant til at arbejde med forandringsledelse og tør tage alternative løsningsforslag i brug. Om dig Du er uddannet sygeplejerske og gerne med en lederuddannelse og/eller erfaring med ledelse – hvis ikke, skal du være indstillet på at tage en diplom i ledelse. Du må meget gerne have erfaring med forbedringsledelse og forandringsledelse. Derudover lægger vi vægt på, at du: er en nærværende, tydelig og empatisk leder, der er god til at skabe tillid og følgeskab har gode samarbejdsevner og er god til at skabe og faciliteter et tæt tværfagligt samarbejde kan navigere i at skabe ro og stabilitet, samtidig med at du udfordre vanetænkningen og glædes ved at skabe nyt. Om kommunen og stillingen Vi baserer vores arbejde på Middelfart Kommunes Strategi for Fremtidens Velfærd, og vi sætter en ære i at inddrage borgerne i fremtidens kommunale løsninger. Vi er en værdibaseret organisation og arbejder efter: Værdigrundlaget: ”At lære og lykkes” Medarbejder- og ledelsesgrundlaget: ”Vi kan, tør og lykkes” Stillingener med tiltrædelse d. 01. december 2022. Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomsten for ledere i kommunen samt ud fra reglerne om lokal løndannelse. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte lederen af sygeplejen Marianne Britt Larsen på tlf. 60205472. Jeg er også klar med en kop kaffe, hvis der er nogle, som har brug for en snak inden de sender ansøgningen. Jobprofilen kan findes her. Link Ansættelsesprocedure Der er ansøgningsfrist d. 29.09 2022 Der afholdes 2 samtaler: 1. samtale forventes afholdt d. 05.10 2022 2. samtale forventes afholdt d. 10.10 2022 Som led i vores rekrutteringsproces foretages der mellem 1. og 2. samtale en personanalyse af dig, som du efterfølgende får en personlig tilbagemelding på. Overvejer du at søge job i Middelfart Kommune? Så går du måske også i tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent Anne Marie Klausen på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og hør hvad Middelfart kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på http://tilflytter.middelfart.dk/