Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oversygeplejerske til Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Børn og Unge
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Børn og Unge søger en kompetent, visionær og samarbejdsstærk oversygeplejerske til Børn og Unge Sengeafsnit 2 (BU2) pr. 1. december 2022. Stillingen er nyoprettet, hvor du ansættes i sideordnet ledelse med en anden oversygeplejerske, og skal lede i tæt samarbejde med en ledende overlæge. I Børn og Unge er vi aktuelt ved at justere og robustgøre vores ledelsesorganisering, og vælger i den forbindelse at ansætte flere oversygeplejersker. Vi har brug for at gøre dette, for at skabe bæredygtige afsnit for fremtidens patienter og medarbejdere. Vi tror på at stærk ledelse gør en forskel. Vi har i Børn og Unge en ambition om at skabe en ledelsesmodel og organisering som: understøtter faglig udvikling inden for fagområderne, og som styrker fagområdeledelsen og øger fokus på patientforløb sikrer passende kompleksitet i vores sengeafsnit, der giver mulighed for faglig specialisering sikrer nærværende ledelse for medarbejderne samt mindre kompleksitet og ledelsesspænd for ledere i Børn og Unge. Om afdelingen Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling der behandler børn og unge i alderen 0-17 år. Vi er samtidig en af landets største børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og mere end 25.000 ambulante besøg årligt. Børn og Unge omfatter 15 pædiatriske fagområder, hvor en eller flere højtspecialiserede funktioner varetages inden for hvert fagområde. Afdelingen er organiseret i tre sengeafsnit og én klinik (BUK). Ligeledes rummer afdelingen også børn og unge med kirurgiske problemstillinger, hvor det er de kirurgiske afdelinger der har behandlingsansvaret. Vi er en afdeling der har mange snitflader og samarbejdsparter. I BU2 indlægges børn og unge med sygdomme inden for specialerne, infektionsmedicin, lungesygdomme, mave-tarm og leversygdomme, nyresygdomme og hjertesygdomme samt mave-tarm kirurgi, ortopædkirurgi, urinvejskirurgi. I afsnittet er der ansat cirka 60 sygeplejersker, som er inddelt i medicinsk og kirurgisk team, mange med stor erfaring i Børn og Unge, men også en del sygeplejersker er relativt nyansatte. Flere varetager nøglefunktion herunder klinisk koordination, klinisk vejledning, introduktion og oplæring samt udvikling og implementering. Der er fokus på det gode arbejdsmiljø hvilket er hovedtemaet i TRIO-samarbejdet. Med den nye ledelsesmodel og organisering vil BU2 tydeligere end i dag, deles i kirurgisk og medicinsk team, dog stadig med tæt fællesskab blandt andet omkring sengene. Den del vi søger en ny oversygeplejerske til er inden for de medicinske fagområderne. Vi er stadig helt i starten af processen omkring ny ledelsesorganisering, og meget er endnu ikke besluttet. Du vil derfor sammen med det øvrige ledelsesteam være med til at forme hvordan fremtidens BU2 bliver. Du bliver en del af ledelsesteamet i Børn og Unge der fremover består af oversygeplejersker, ledende overlæger, ledende lægesekretær, projektleder for Børn og Unge Hospitalet og afdelingsledelsen. I Børn og Unge lægges der vægt på høj kvalitet i pleje og behandling af patienterne, og visionen er at være førende inden for alle fagområder. Vores ambition er inden for en årrække at etablere et Børn og Unge Hospital på AUH. Dette strategiske og visionære arbejde er påbegyndt, og du vil som en del af ledergruppen i Børn og Unge blive en vigtig del af den fremadrettede proces. Vi søger En udviklingsorienteret og organisatorisk stærk oversygeplejerske, der sammen med sideordnet oversygeplejerske kollega og ledende overlæge kan stå i spidsen for et afsnit med et engageret og dedikeret personale, der brænder for at yde den bedste pleje og behandling til børn og unge og deres familier. Der i fællesskab med andre ledere og faglige eksperter kan være med til at understøtte faglig udvikling og gode patientforløb inden for de medicinske områder: infektionsmedicin, lungesygdomme, mave-tarm og leversygdomme, nyresygdomme og hjertesygdomme. En leder med stærke relationelle- og samarbejdskompetencer, der har erfaring med og ideer til, hvordan trivsel, det gode arbejdsmiljø og samarbejdskulturen kan styrkes i en organisation. Du skal være med til at sikre arbejdsglæde, motivation og et godt arbejdsmiljø en høj sygeplejefaglig kvalitet og fokus på fortsat udvikling af denne sammenhængende patientforløb præget af høj faglighed et godt tværfagligt samarbejde et godt og smidigt samarbejde med øvrige afsnit en kultur med fokus på udvikling, forskning og uddannelse. Vi søger en oversygeplejerske der praktiserer ordentlighed og rummelighed i sin ledelsesstil er innovativ og har organisatorisk overblik arbejder inddragende og involverende, men som samtidig tør træffe nødvendige beslutninger formår at skabe lydhørhed og få følgeskab har lyst til at indgå i samarbejdet i en tværfaglig ledelsesgruppe har ledelseserfaring og gerne lederuddannelse kan kommunikere tydeligt og effektivt. Vi kan tilbyde mulighed for at lede i sideordnet ledelse med en anden oversygeplejerske tværfagligt lederskab sammen med ledende overlæge. Mulighed for fælles onboarding forløb, samt fælles lederudviklingsforløb i RM. et velfungerende ledelsesteam i Børn og Unge mentormøder med ledelseskollegaer introduktion og supervision for nyansatte ledere på AUH Se endvidere "Ledelsesgrundlag for Aarhus Universitetshospital" her Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til chefsygeplejerske Lone Fredensborg på 5150 0194. Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. oktober 2022. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.