Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialpædagog søges til Psykiatrisk Sengeafsnit 8, AUH, Afdelingen for psykoser

  • Region Midtjylland AFP Sengeafsnit 8
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Fastansættelse på 37 timer Start den 1. november eller tidligere. En af Psykiatrisk Sengeafsnit 8 eksisterende ambitioner er at leve op til de fem målsætninger, der er beskrevet og anbefalet af Psykiatriens Patient - og Pårørendepanel : Mød mig i øjenhøjde Skræddersy behandlingen til mig Skab en relation til mig Giv mig ejerskab over mit liv Giv mig håb Vi kan tilbyde en arbejdsplads med; - God introduktion til afsnittets arbejde og kultur, hvor monofaglig mentorordning udgør en vigtig del, men hvor den tværfaglige indsats i psykiatrien også er en betydelig del af introduktionen - Velkvalificerede og engagerede kollegaer, hvor du vil referere til sengeafsnittets ledelse, der består af en overlæge og to oversygeplejersker - Fokus på tværfagligt samarbejde og optimerede patientforløb, hvor der fokuseres på overgangene i behandlingsforløbene - Kontinuerlig udvikling af  plejen, hvor inddragelse af patienter og pårørende er vores omdrejningspunkt - Fokusering på implementering og udvikling af safeward-indsatsen - Målrettede tiltag for at sikre nedbringelse af tvangsforanstaltninger - Mulighed for at udvikle faglige og personlige kompetencer - Et stabilt og trygt arbejdsmiljø, der kontinuerligt videreudvikles Vi søger en ny kollega der; - Har en grunduddannelse som pædagog - Har erfaring i  hospitalsregi, med en akutte pleje til psykiatriske patienter - Har en proaktiv tilgang og kan arbejde målrettet med afsæt i egen faglighed - Har interesse i at arbejde i blandede vagter - Er indstillet på at skulle arbejde hver 2. weekend. - Har mod på at udfordre og udvikle ansvar-og handlekompetencer - Vil arbejde målrettet med den enkelte patients handlingsplaner og mestringsstrategier - Indgår konstruktivt og engageret i arbejdet omkring patienten - Kan bevare et overblik og udvise ro i stressede og konfliktfyldte situationer. Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst Yderligere henvendelse kan ske til Oversygeplejerske Tina Rasmussen på telefonnummer 2323 1456 eller på mail: tinrasmu@rm.dk eller Oversygeplejerske Anja Grundvad på telefonnummer 5158 8214 eller mail: anjagrun@rm.dk Ansøgningsfrist onsdag den 21. september 2022 Ansættelsessamtale forventes at blive afholdt i 38 og uge 39 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.