Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske søges til delestilling mellem Organkirurgisk ambulatorie & endoskopisk afsnit, samt vores sengeafsnit, Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus - med weekendvagt hv. 4. weekend.

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Kan du forestille dig at blive en del af et dynamisk og velfungerende team, i en spændende og udviklende afdeling, med stort fokus på trivsel? Er du uddannet sygeplejerske og brænder du for at yde professionel sygepleje i det organkirurgiske speciale, så er det dig vi søger. Vi søger en sygeplejerske til en delestilling på fuldtid eller efter dit ønske. Stillingen er mellem Organkirurgisk ambulatorie & endoskopisk afsnit, samt vores sengeafsnit med tiltrædelse pr. 1. december 2022 eller efter aftale. Vi har god erfaring med delestillinger og aktuelt har vi 4 sygeplejersker ansat. Du vil blive oplært i at kunne varetage sygepleje i sengeafsnittet, samt funktioner i Organkirurgisk ambulatorie og eller endoskopisk afsnit, naturligvis tilpasset til din profil. Vores forventning vil være at du ansættes 50/50, men med primært tilhørsforhold det ene sted. Vi er dog åbne for hvad du har af ønsker ift. dit arbejdsliv. Så afhængig af hvem du er og hvilke kompetencer du har, vil vi forsøge at imødekomme din ansættelsesbrøk ift. de to afsnit. Du skal forvente at indgå i sengeafsnittets vagter, og med weekendarbejde hver 4. weekend. Vi håber at du kan blive en vigtig brik i at udbrede viden og sparring mellem de to afsnit og du vil samtidig få mulighed for at være gennemgående i samarbejdet på tværs af ambulatoriet og sengeafsnittet, omkring de generelle organkirurgiske patientforløb. Vi tilbyder et oplæringsprogram og god oplæring i specialet. Vi arbejder meget målrettet med oplæring og introduktion og vil give dig de bedste forudsætninger for at kunne arbejde i vores speciale. Vores motto er at alt er muligt, hvis vi er sammen om at få det til at lykkedes. Faglig og organisatorisk profil Organkirurgisk afdeling består af et sengeafsnit hvor der både er organkirurgiske og gynækologiske patienter, og ambulatoriet der hører sammen med endoskopi afsnit. Afdelingen råder desuden over behandlingsafsnit med dagkirurgi og operationsgang. I Organkirurgisk afdeling arbejder vi med sygeplejefaglig udvikling. Vi har defineret vores egen strategi for udvikling af sygepleje (se link) – til dette arbejde mødes vi flere gange årligt for at arbejde med konkrete mål. Der er et stort fokus på kompetenceudvikling og karriereveje, vi har tilmed lavet en skitsering af hvilke karrieremuligheder der kan være i Organkirurgien (se link). Om Ambulatoriet og Endoskopisk afsnit De to afsnit er fysisk placeret ved siden af hinanden og personalegruppen er en gruppe. Der er stor fleksibilitet i afsnittet og vi hjælper hinanden på tværs, både planlagt og ved uforudsete udfordringer. Endoskopiafsnittet består af 3 endoskopistuer, hvor der foretages ambulante organkirurgiske gastroskopier, sigmoideoskopier og koloskopier, og der er et stort patientflow. Ambulatoriet varetager sygeplejeopgaver ifm. forundersøgelser til operation, subakutte patientforløb, pH/manometrimålinger, stomi og sårpleje. Vi er et afsnit bestående af 19 sygeplejersker. Der er ansat to specialeansvarlige sygeplejersker i afsnittet og det er en integreret del af vores hverdag at arbejde med kompetencer og udvikling. I Organkirurgisk Afdeling er der også ansat en klinisk sygeplejespecialist. Om sengeafsnittet Organkirurgi og Kvindesygdomme senge består af 29 senge. I sengeafsnittet vil der være tæt samarbejde omkring de gynækologiske og organkirurgiske patienter. Her arbejder vi aktuelt med kompetenceudvikling og vidensdeling inden for de to specialer. Inden for organkirurgi vil du primært varetage plejen for organkirurgiske patienter med f.eks. appendicit, pancreatit og galdesten. Der modtages primært patienter fra akutmodtagelsen, men der er også enkelte elektive patienter. I Kvindesygdomme senge vil du varetage plejen til kvinder, der får foretaget mindre eller større gynækologiske indgreb eller undersøgelser. Du vil også drage omsorg for familier, der vælger at få deres graviditet afbrudt af sociale eller medicinske årsager. Hvem er du? Vi søger en sygeplejerske, der er fagligt stærk, og som kan se sig selv i ind i denne form for delestilling. Du skal kunne se fordelen ved at arbejde med patienten i hele forløbet, og dermed kan drage nytte af at bringe fagligheden i spil. Har godt humør og bidrager til det gode arbejdsmiljø, i en tempofyldt hverdag. Er fleksibel og kan arbejde selvstændigt. Tager udfordringer op som en naturlig del af vores hverdag og tager ikke problemerne på forskud. Du kan udvise respekt og empati i patientkontakten, og har gode anerkendende og kommunikative evner. Har klinisk erfaring, og det vil være en stor fordel, at du har organkirurgisk erfaring. Er interesseret i at arbejde med patienten først. Finder udfordringer i og viser initiativ til at udvikle sygeplejen både i de korte og lange patientforløb. Har forståelse og interesse for det samlede patientforløb. Vil indgå i et sygeplejefagligt fællesskab, hvor kompetenceudvikling er grundlaget. Har interesse for at arbejde med sygeplejestuderende, da de er integreret i begge afsnit. Spørgsmål Du er velkommen til at høre mere om afsnittet, stillingen eller rekvirere funktionsbeskrivelse på stillingen og eller fra hvert af de to afsnit hos oversygeplejerske Lotte Duelund Kragh på 76362664 / Lotte.Duelund.Kragh@rsyd.dk Eller oversygeplejerske Dorthe Thybo Rasmussen på 76362395/ Dorte.Rasmussen2@rsyd.dk . Løn og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med gældende overenskomst, stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Se i øvrigt link til de to lederes ledelsesgrundlag. Du kan læse mere om Sygehus Lillebælts Virksomhedsgrundlag, Ledelsesgrundlag og Arbejdsmiljøpolitik- herunder sygehusets rygepolitik. Ansøgningsfrist Send den senest d. 9 oktober kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41