Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Børn- og ungepsykiatrisk afsnit, Aabenraa ønsker at udvide korpset af timeafløser – så er du ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent, pædagog eller sygeplejerske vil vi se frem til din ansøgning.

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Børn- og ungepsykiatrisk dag- og døgn afsnit i Aabenraa tilbyder en arbejdsplads hvor udvikling, faglighed, dialog og samarbejde med de unge og deres familier hele tiden er i fokus. Vores vision er at have et trygt afsnit for patienter, personale og pårørende. Vi vil patienten og deres pårørende og udviklingen af faglighed er i fokus. Vejen til målet har relation som et centralt begreb og arbejdsredskab. Vi arbejder helhedsorienteret og anvender den miljøterapeutiske tilgang til vores patienter. V i arbejder tværfagligt og tværsektorielt i samarbejde med patienterne og deres netværk. Du vil derfor kunne komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, kommuner, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner. Det tværfaglige ses i personalegruppen som er sammensat af læger, psykologer, sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, socialrådgiver, pædagoger, peer medarbejder. Fordele ved at være vikar: Du bestemmer selv dine arbejdstider Du har et relevant ekstra job med mulighed for at udvikle personlige og faglige kompetencer Du får indblik i specialet Efter aftale med det faste personale, vil der være tale om forskelligartede opgaver såsom: fast vagt, madlavning, kreative aktiviteter, støtte til ADL, måltidsstøtte, ballstick, arrangering af aktiviteter såsom filmaften eller en køretur i afdelingens bus. Børn- og ungepsykiatrisk afsnits forventninger til dig: Du har sundhedsfaglig uddannelse jf. ovenstående Du arbejder struktureret og har en høj grad af ansvarsfølelse og fleksibilitet. Du har lyst til at kaste dig ud i nye opgaver. Generelt om Børn- og ungdomspsykiatrisk afdeling Aabenraa: Fysisk er Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland placeret på tre matrikler og rummer ambulatorier i Vejle, Esbjerg og Aabenraa samt døgnafsnit i Esbjerg og i Aabenraa. Vi modtager patienter fra 13-19 år. Dag, aften, nat og weekend/ helligdage modtager afsnittet akutte patienter fra hele den jyske del af regionen. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionslederne, der har personaleansvar og de ledende overlæger, der har det faglige udviklingsansvar. Sammen understøtter de medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en  afdelingschef og en chefsygeplejerske. Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark. Ansøgninger gennemgås løbende, så send meget gerne din ansøgning hurtigst muligt. Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Funktionsleder Louise Foldager Danielsen på mobil 2440 1219 eller mail louise.foldager.danielsen1@rsyd.dk Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesforhold er i henhold gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner. Vi glæder os til at høre fra dig