Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Rehabiliteringsenheden i Center for Hjemme- og Sygepleje i Københavns Kommune søger en rehabiliteringsterapeut til ny enhed

  • Københavns Kommune Fællesfaglig Stab
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Nu har du chancen for at blive en del af den nyetablerede Rehabiliteringsenhed i Center for Hjemme- og Sygepleje i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Vi søger en rehabiliteringsterapeut til vores nye enhed. Enheden er en del af Hjemmeplejevisitationen. Som rehabiliteringsterapeut i Center for Hjemme- og Sygepleje får du til opgave at støtte borgerne i deres vej mod et mere selvstændigt liv gennem varetagelse af rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a i tæt samarbejde med myndighed. Målgruppen for indsatsen af borgere under 65 år med forskellige problematikker, eksempelvis yngre med hjerneskade, psykiske problemstillinger efter misbrugsproblematik, hvor man vurderer, at de med et korterevarende rehabiliteringsforløb kan blive helt eller delvist selvhjulpne og derved opnå et mindre behov for hjælp fra hjemmeplejen. Du bliver forløbsansvarlig for egne borgere, og gennem ADL-vurdering skal du sammen med borgeren sætte mål for forløbet. Forløbene vil primært foregå i borgernes hjem og have fokus på hverdagsrehabilitering. En del af opgaveporteføljen indebærer også at vurdere, afprøve og bestille små hjælpemidler, der kan øge borgerens selvstændighed. Vi ønsker at understøtte borgerens recovery og har fokus på en helhedsorienteret indsats. Du vil derfor opleve at skulle samarbejde med pårørende eller samarbejdspartnere internt i kommunen eller evt. i regionen. Ligeledes får du til opgave at skulle sikre overlevering til hjemmeplejen. Rehabiliteringsenheden består af 10 ergo- og fysioterapeuter og en afdelingsleder. Vi har et konsolideringsarbejde foran os, og du vil få rig mulighed for at sætte dit aftryk på den rehabiliterende indsats for Københavns Kommunes mest udsatte borgere. Vi har lige nu primært fokus på vores faglige og kollegiale arbejdsfællesskab med det sigte at skabe det bedste grundlag for at levere en stabil og høj kvalitet i vores rehabiliterende indsats for vores borgere. Vi søger en rehabiliteringsterapeut, som har en terapeutfaglig baggrund som ergo- eller fysioterapeut. har erfaring med at varetage rehabiliterings- og træningsforløb, gerne i en kommunal kontekst. gerne har erfaring fra psykiatrien, evt. fra distriktspsykiatrien eller socialpsykiatrien. gerne har erfaring fra neurologien, evt. neurologisk afdeling eller neuro-rehabilitering. kan arbejde målrettet og selvstændigt. har gode relationelle kompetencer. har lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab, hvor sparring og faglig udvikling er i fokus. Forventet ansættelse pr. 1. november 2022. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Anna Sloth på 2420 6320 Søg via linket senest fredag den 23. september 2022