Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

SSP-koordinator i Brøndby Kommune 37 timer

  • Brøndby Kommune
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

SSP-koordinator i Brøndby Kommune 37 timer Vil du være en del af arbejdet med kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge i Brøndby Kommune? Har du interesse for børn og unge, er god til at lede processer og har et stærkt blik for tværgående samarbejde? Så er du måske vores nye SSP-koordinator. SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune er højt prioriteret med mange tiltag, der bevæger sig på alle niveauer af forebyggelsestrekanten og er i øjeblikket i gang med at implementere den plan for SSP-samarbejdet som Kommunalbestyrelsen har vedtaget for de kommende år. Som SSP-koordinator vil du få en central rolle i det kriminalitetsforbyggende arbejde. Du vil komme til at indgå i et tæt samarbejde med alle de medarbejdere, der er tilknyttet SSP-samarbejdet og andre aktører, der har relevans for forebyggelse af kriminalitet og risikoadfærd samt øvrige tværgående samarbejder i kommunen. Organisatorisk vil du blive en del af SSP og Ungeenheden, der løser en bred vifte af opgaver på børne- og ungeområdet under Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. Om jobbet Som SSP-koordinator vil dine opgaver blandt andet være at: Koordinere den tværfaglige kriminalitetsforebyggende indsats – med et stærkt fokus på den tidlige og generelle indsats og arbejdet med at fremme den oplevede tryghed. Være ansvarlig for den løbende drift af SSP-samarbejdet. Implementere den samlede plan for en sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet i samarbejde med andre aktører. Sikre gennemførelse af tidlige og generelle tiltag på skoler og øvrige institutioner. At udarbejde analyser til understøttelse af kriminalitetsforebyggelsen – herunder ungeprofilundersøgelse samt evaluering og udvikling af SSP-samarbejdet. I forhold til individorienterede indsatser, vil Ungeenheden fungere som udførende led. Vi forventer, at du Har gode kompetencer inden for børn- og ungeområdet minimum på bachelorniveau. Gerne krydret med stærke analytiske kompetencer. Har kendskab til SSP-samarbejdet og viden om kriminalitetsforebyggende indsatser. Er en stærk kommunikator både i skrift og tale. Har flair for processer og kan strukturere, prioritere samt skabe overblik. Herudover vil det være en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk styret organisation. Har et udpræget relationelt gen i forhold til at være med i og skabe netværkssamarbejde og flair for at drive processer uden formelt ledelsesansvar. Dine personlige kompetencer Besidder en udpræget robusthed og vedholdenhed. Trives med at have mange bolde i luften. Bidrager til et godt humør i arbejdsfællesskabet. Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer. Jobbet er fuld tid med fleksibel arbejdstid. Arbejdsstedet er i SSP og Ungeenhedens lokaler. Tiltrædelse senest den 1. december 2022 eller hurtigst muligt. Yderligere oplysninger Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fagchef for SSP og Ungeenhed Jens Ansbjerg på tlf. 21 69 59 30. Søg stillingen senest mandag den 3. oktober 2022, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt 11. oktober 2022. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen løser opgaver for alle 0 – 18 årige. Vi er ca. 60 ansatte på rådhuset og ca. 1400 decentrale ansatte, der spænder over et bredt felt, som fx dagtilbud, skoler, PPR, behandlingssteder, Sundhedsplejen, Unge- og Familieteamet. Læs mere om Brøndby Kommune og børn, kultur samt idræt og fritid på www.brondby.dk . Søg stillingen via knappen 'Send ansøgning'. Her kan du uploade din ansøgning og CV samt evt. relevant dokumentation. Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal forevise straffeattest. Ved beskæftigelse og direkte kontakt med børn under 15 år, indhentes der også en børneattest. Brøndby Kommune har røgfri arbejdstid. Brøndby er en centralt beliggende hovedstadskommune med cirka 35.500 indbyggere. Byens puls er præget af fællesskab, mangfoldighed og en stærk idrætskultur. Vi er en kommune med kant og spændende kontraster med bolig- og erhvervsområder, skove, grønne områder og Strandparken med havet og indsøerne.