Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social - og sundhedsassistenter søges til Psykiatrisk Sengeafsnit 8, AUH, Afdelingen for psykoser

  • Region Midtjylland AFP Sengeafsnit 8
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Ansættelse den 1. november 2022 - eventuelt tidligere Fastansættelse på 37 timer En af Psykiatrisk Sengeafsnit 8 eksisterende ambitioner er at leve op til de fem målsætninger, der er beskrevet og anbefalet af Psykiatriens Patient - og Pårørendepanel : 1. Mød mig i øjenhøjde 2. Skræddersy behandlingen til mig 3. Skab en relation til mig 4. Giv mig ejerskab over mit liv 5. Giv mig håb Vi kan tilbyde en arbejdsplads med; - En intern mentorordning, hvorved vi vælger at prioritere og synliggøre erfaringsudvekslingen, så mangfoldigheden af indfaldsvinkler og perspektiveringer kvalificeres. - Velkvalificerede og engagerede kollegaer, hvor du vil referere til sengeafsnittets ledelse, der består af en overlæge og to oversygeplejersker - Fokus på tværfagligt samarbejde og optimerede patientforløb, hvor der fokuseres på overgangene i behandlingsforløbene - Kontinuerlig udvikling af den akutte psykiatriske sygepleje, hvor inddragelse af patienter og pårørende er omdrejningspunktet - Fokusering på implementering og udvikling af safeward-indsatsen - Målrettede tiltag for at sikre nedbringelse af tvangsforanstaltninger - Mulighed for at udvikle faglige og personlige kompetencer - Et stabilt og trygt arbejdsmiljø, der kontinuerligt videreudvikles Vi planlægger, at du deltager i en to ugers tværfaglig introduktion, som supplement til din introduktionsperiode i sengeafsnittet, hvor " Den fælles introduktion af sundhedsfagligt personale" vil udgøre den primære del. Her vil I blandt andet blive informeret om: - Psykiatriens værdigrundlag - Arbejdet med arbejdsmiljøindsatsen i hospitalspsykiatrien - Psykopatologi - EPJ og klinisk logistik - Deeskaleringsindsatsen og konflikthåndtering - Fokuseringen på safewards I ugerne før og efter denne fælles introduktion, vil vi underbygge og målrette introduktion i hverdagen på sengeafsnittet. Vi søger nye kollegaer der; - Har erfaring i hospitalsregi, gerne inklusiv den akutte pleje til psykiatriske patienter - Har en proaktiv tilgang og kan arbejde målrettet med afsæt i egen faglighed - Har interesse i at arbejde i blandede vagter - Er indstillet på at skulle arbejde hver 2. weekend. - Har mod på at udfordre og udvikle ansvar-og handlekompetencer - Vil arbejde målrettet med den enkelte patients handlingsplaner og mestringsstrategier - Indgår konstruktivt og engageret i arbejdet omkring patienten - Kan bevare et overblik og udvise ro i stressede og konfliktfyldte situationer. Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst Yderligere henvendelse kan ske til Oversygeplejerske Tina Rasmussen på telefon 2323 1456 eller på mail: tinrasmu@rm.dk eller Oversygeplejerske Anja Grundvad på telefon 5158 8214 eller på mail: anjagrun@rm.dk Ansøgningsfrist torsdag den 22. september 2022 Ansættelsessamtale forventes at blive afholdt i uge 38 eller uge 39 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.