Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Dygtige social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere søges til nyt tilbud på demenscenter

  • Roskilde Kommune
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Arbejde på et demenscenter lyder lidt kedeligt? - NEJ, det er fantastisk! Demenscenter Kristiansminde er stedet hvor du kan udfolde dig som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper. Arbejdet indeholder både basale og mere komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, der skal tages hånd om – og der er sjældent to dage, der er ens. Du kommer til at udfolde dine pædagogiske sider såvel som hele spektret op til den mere akutte sygepleje i arbejdet med den demente borger. Demens er en sygdom, der rammer hjernen, og borgerne passer derfor ikke altid ned i en kasse. Derfor er det nødvendigt at tænke ud af boksen – og det er noget vi søger i dig. For at rumme kompleksiteten med den demente borger kan du fx gøre brug af en holistisk tilgang i mødet med borgeren. Hus 8 Som en del af udviklingen af det nye Demenscenter Kristiansminde udvikles mere målrettede tilbud også. I hus 8 har vi således en række midlertidige boliger, som udfyldes af borgere i akut demensaflastning samt mere planlagte demensaflastninger, hvor borgere kommer fra eget hjem i et fast rul – fx en uge hver 4. eller hver 8. uge. Den store udskiftning af borgere fordrer, at vi er omstillingsparate og arbejder på et højt fagligt niveau. Vi er optagede af, at skabe kvalitet i overgangene fra eget hjem, til dagtilbud, i midlertidig bolig og til indflytning på plejecenter. I hus 8 arbejdes der ligeledes med at udvikle tilbud til yngre borgere med demenssygdomme samt til borgere, som særligt udfordres af deres demenssygdom. Igen fordrer det høj faglighed i det komplekse arbejde med denne målgruppe. Lige nu søger vi de rette social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, som kan være med til at udvikle tilbuddene. Fokus på kompetenceudvikling Som social- og sundhedsassistent på Demenscenter Kristiansminde vil der være rig mulighed for kompetenceudvikling på mange niveauer. Lige fra kompetenceudvikling i hverdagen fx i relationen med borgere til demenssygdomme og til tilbud og vejlederuddannelse, diplomuddannelse eller en uddannelse f.eks. til Marte Meo terapeut. I de kommende år er der afsat midler til kompetenceudvikling internt i kommunen på flere niveauer og her sætter kun fantasien grænser for, hvor dygtig man kan gøre sig inden for demensspecialet. Interesseret i attraktive arbejdsvilkår og kollegialt sammenhold? Så send ansøgningen nu; ikke bare nu men LIGE NU Vi søger lige nu social- og sundhedsassistenter både til dagvagt og aftenvagt med hver 3. weekend i gennemsnit for dagvagter og hver 2. weekend for aftenvagter. Endvidere søges social- og sundhedshjælpere til både dagvagt og aftenvagt med weekendarbejde hver 2. weekend. Skriv i din ansøgning, hvad du ønsker. Løn og ansættelsesvilkår tager afsæt i gældende overenskomst og efter forhandling. Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Naja Nilsson på telefon 3084 1339 for at høre mere om stillingen. Vi skal modtage din ansøgning senest den 30/09 2022. Der indkaldes løbende til samtaler. Vi glæder os til at høre fra dig.