Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Udviklingsansvarlig sygeplejerske ved Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Øjensygdomme
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Har du lyst til nye udfordringer, og har du lyst til at være en del af et godt ledelses- og udviklingsteam, så har vi en spændende stilling som udviklingssygeplejerske ledig med tiltrædelse 1. november 2022 eller snarest muligt derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling. Har du lyst til at være med til at udvikle helhedsorienterede patientforløb på Øjensygdomme? Kan du se dig selv være ansvarlig for kompetenceudvikling af personalet, herunder som kursusleder for en uddannelse for øjensygeplejersker? Kunne du tænke dig at være ansvarlig for udvikling af digitale forløbsguides til patienter og til onboarding af nye medarbejdere? Så vil vi opfordre dig til at søge stillingen som udviklingsansvarlig sygeplejerske på Øjensygdomme på Aarhus Universitetshospital. Vi ønsker os en udviklingsansvarlig sygeplejerske, som kan lede forandringsprocesser, og som kan kommunikere og informere både til tværfaglige medarbejdere og til samarbejdspartnere i og uden for afdelingen. Du skal have fokus på udvikling, implementering, patientsikkerhed og læringsprocesser funderet i klinikken. Som udviklingssygeplejerske vil du indgå i et tæt partnerskab med oversygeplejersken, da vi tror på, at drift og udvikling går hånd i hånd. Vi ser koblingen mellem ledelse og udvikling som en styrke for løsning af kerneopgaven. Du vil ligeledes indgå i afdelingens ledergruppe. Vi tilbyder oplæring i øjenfaget et ledelsesfællesskab med oversygeplejersken, som du indgår i, fordi udvikling og ledelse går hånd i hånd et tæt samarbejde med afdelingsledelsen et tæt samarbejde med specialeansvarlige, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, koordinatorerne, oversygeplejersken samt chefsygeplejersken i et udviklingsfællesskab for sygeplejerskerne og sygeplejen et godt arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved åbenhed, tillid, smil og godt humør et spændende arbejde, som du har indflydelse på at initiere og udvikle i et speciale, hvor klinik og udvikling er tæt forbundet en afdeling i konstant udvikling, både fagligt og organisatorisk et varieret og alsidigt job, hvor der er mulighed for at præge egen stilling samt at tage ansvar for og bidrage til afdelingens drift og trivsel. Vi søger en sygeplejerske, der har en stærk sygeplejefaglig identitet og engagerer sig i at udvikle helhedsorienterede patientforløb med et tværfagligt mindset er udviklingsorienteret, målrettet, visionær og ambitiøs på afdelingens vegne i samarbejde med oversygeplejersken, teamansvarlige overlæger samt tværfaglige kollegaer har kerneydelsen for øje og sikrer optimale patientforløb inspirerer og motiverer til udvikling og nytænkning har lyst til at indgå i et ledelsesfællesskab med oversygeplejersken, hvor du kommer til at have ansvar for den faglige udvikling samt sygeplejepersonalets kompetenceudvikling samt andre tværfaglige opgaver er selvstændig og formår at prioritere samt arbejde med forskelligartede opgaver på samme tid har gode samarbejdsevner og initierer et godt arbejds- og læringsmiljø ved at være det gode eksempel er interesseret i at undervise og vejlede personale internt såvel som eksternt og inspirere til faglig udvikling på specialeområdet opsøger og formidler nyeste viden til afdelingen. Dine kvalifikationer Autoriseret sygeplejerske Relevant kandidat- eller masteruddannelse Minimum 2 års klinisk erfaring Gerne kompetencer inden for kvalitetsudvikling, implementeringsmetoder og monitorering, hvor du formår at understøtte afdelingens medarbejdere med hospitalets strategier som ledetråd Erfaring med patientsikkerhed og gerne fælles beslutningstagning samt patient- og pårørendeinddragelse Erfaring med projektledelse ift. udviklingsarbejde og forbedringsprojekter Pædagogiske evner og erfaringer med læringsmetoder og læreprocesser inkl. didaktiske forudsætninger Anerkendende og kommunikative evner – i skrift, tale og handling Gode engelskkundskaber i skrift og tale. Om Øjensygdomme, AUH Øjensygdomme er en stor øjenafdeling med højt flow af patienter – fra forundersøgelse til operation til kontrol. Vi har egen OP-gang, hvilket giver os en helt unik mulighed for at tilrettelægge vores patientforløb fra start til slut. En mulighed, som også gør os i stand til hurtigt at reagere og justere, når der opstår behov for at løse opgaven på en ny måde til gavn for patienterne og den faglige udvikling. Du kommer til at indgå i afdelingens ledergruppe, da udvikling er en del af ledelsesopgaven, hvor der bl.a. arbejdes med driftsopgaver og strategiske tiltag. En stillings- og funktionsbeskrivelse for udviklingsansvarlig sygeplejerske findes her . Ansættelsessamtaler afholdes den 24. oktober 2022 mellem kl. 12 og 15. Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Du er meget velkommen til at kontakte os for et uformelt besøg. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefsygeplejerske Lone Hauritz på telefon 2371 4733 eller oversygeplejerske Berit Skøien Bjerring på telefon 6136 9469. Se endvidere Øjensygdommes hjemmeside på www.auh.dk . Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.