Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge i geriatri til Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens.

  • Region Midtjylland Medicinsk Afdeling, læger
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Bliv en del af vores geriatriske lægegruppe på Regionshospitalet Horsens. Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens søger 1 speciallæge i intern medicin; geriatri pr. 1. februar 2023 eller efter aftale. Geriatri er en stor og velfungerende del af Medicinsk Afdeling. Vi har et velfungerende sengeafsnit til geriatriske patienter hvor tværfaglighed er i fokus for at sikre gode patientforløb.Klinik for Ældresygdomme tilbyder tværfaglig geriatrisk udredning med mulighed for udkørende funktion. På hverdage er der geriatrisk tilsynsfunktion på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit og i Akutafdelingen, samt efter behov på øvrige afdelinger. Geriatriske speciallæger deltager i stuegang på Hjertemedicinsk Sengeafsnit. Der er telefonisk rådgivningsfunktion for praktiserende læger og andre specialer. Vi oplever stor efterspørgsel på geriatriske kompetencer og ser frem til at byde en ny kollega velkommen i vores team. Vi tilbyder en stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor: den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt tværfaglighed har særlig fokus gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence kulturen er præget af tillid, respekt og humor der udøves dialogbaseret ledelse Vi leder efter en kollega som: Er innovativ og interesseret i faglig udvikling Kan varetage ambulatorievirksomhed, tilsynsfunktion samt stuegangsfunktion Er motiveret for at indgå i tæt samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger om videre udvikling af de geriatriske funktioner Er motiveret for at indgå i det tværfaglige samarbejde Har gode faglige og sociale kompetencer Vil deltage i videreuddannelsen af yngre læger og sygeplejersker inden for geriatrien og den brede interne medicin Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Horsens er Region Midtjyllands sydligste akuthospital. Hospitalet er kontakthospital for Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommuner. Medicinsk afdeling er en intern medicinsk afdeling med 3 sengeafsnit med i alt 68 sengepladser og årstidsvarieret senge om vinteren samt stor ambulant virksomhed. Medicinsk Afdeling dækker specialerne endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi/hepatologi, geriatri og reumatologi, og der er tilknyttet en Dialyseklinik som drives i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Akutte patienter modtages hovedsageligt via Akutafdelingen. De akutte hjertemedicinske patienter modtages dog direkte i Hjertemedicinsk Sengeafsnit. Undervisningsforpligtelse Medicinsk Afdeling er klassificeret til ca. 22,5 hoveduddannelsesforløb, heraf 4-6 forløb i geriatri, samt 13 introduktionsstillinger og 4 KBU-stillinger. Det påhviler vores nye kolleger at deltage i uddannelsen af disse læger.  Herudover undervises medicinstuderende og Medicinsk Afdelings eget personale. Der er mulighed for at deltage i forskningsarbejde. Vagtforpligtelse Stillingen indeholder vagtforpligtigelse i speciallægevagtlaget som tilstedeværelsesvagt. Derudover deltager afdelingslægen, sammen med afdelingens øvrige speciallæger, i stuegang på Medicinsk Afdeling og som medicinsk læge i Akutafdelingen. Der skal påberegnes weekendarbejde hver 3.-4. weekend. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse og aflønningen skal forhandles med relevant organisation. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest. Ansøgning Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller. Ansøgning, CV og anden dokumentation uploades og fremsendes elektronisk. Ansøgningsfrist: 2. oktober 2022 Ansættelsessamtaler finder sted: 12. oktober 2022 Yderligere information Yderligere oplysninger om stillingen eller aftale om besøg i afdelingen kan fås ved henvendelse til overlæge Ishay Barat, tlf. 2921 6143 eller overlæge Anne Dindler telefon 7842 6755. Læs om hospitalet og de aktuelle udviklingsprojekter på www.regionshospitalet-horsens.dk Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.