Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Fagligt dygtig socialrådgiver til Nordfyns Kommunale Ungeindsats (KUI) - team Job- og Uddannelse

  • Nordfyns Kommune Team Job og Udvikling, Ungeposten
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Har du mod på at arbejde i en organisation, hvor vi tror på, at alle unge har styrker, og at alle unge ønsker at bidrage til at indgå aktivt i samfundet. Er du helhedsorienteret, og tror du tror på, at hyppige samtaler, en virksomhedsvendt indsats, og at de bedste løsninger skabes i et fællesskab, så er det måske dig vi søger til at hjælpe de unge i uddannelse eller job. I Nordfyns Kommunale Ungeindsats søger vi en job- og uddannelsesrådgiver til myndighedsarbejdet med de uddannelsesparate - og aktivitetsparate unge. Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge. Om jobbet Du skal som udgangspunkt arbejde inden for Beskæftigelseslovens område med uddannelsesparate og aktivitetsparate borgere mellem 18 og 29 år. Du kommer til at indgå i et team med 6 engagerede kolleger, som alle arbejder med opgaver i forhold til målgruppen. Den Kommunale Ungeindsats målgruppe på beskæftigelsesområdet er unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det primære fokus i forhold til de unge er at vejlede og støtte dem, således at de påbegynder uddannelse og job og opnår mulighed for varig selvforsørgelse. Da vi løbende udvikler og optimerer vores samlede ungeindsats - så flest mulige kommer i job og uddannelse - er det vigtigt, at du er villig til også at indgå i andre arbejdsopgaver. Du skal have lyst til at indgå i en feedback kultur. Vi bidrager til at udvikle hinanden fagligt og personligt med det formål altid at agere professionelt i vores tilgang til kerneopgaven: at hjælpe de unge i uddannelse og job. De unge, du kommer til at arbejde med, er unge, der er ofte har få eller ingen positive erfaringer fra tidligere skolegang eller arbejdsmarked. Det er en forskelligartet gruppe af unge med komplekse problemer, der gerne vil og gør deres bedste med de forudsætninger, de har. Det er derfor vigtigt, at du kan italesætte og fastholde den unges styrker uanset deres udgangspunkt. I arbejdet som job- og uddannelsesrådgiver kan nævnes: Du skal indgå i Visitationen sammen med vores UU-vejledere, hvor opgaven består i at screene samt foretage en endelig målgruppevisitering af den unge efter 3 måneder. Du vil få ansvar for en sagsstamme for åbenlysuddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate unge. De primære arbejdsopgaver vil være afholdelse af opfølgningssamtaler med de unge, afgivelse af beskæftigelsesrettede tilbud, udfærdigelse af "Min plan" samt udarbejdelse af uddannelsespålæg. Du skal kunne tilrettelægge en helhedsorienteret og sammenhængende beskæftigelsesindsats på tværs I KUI, med kommunens øvrige forvaltninger og eksterne samarbejdspartner. En stor del af dine daglige arbejdsopgaver er administrative i fagsystemet Momentum, og der forventes god datadiciplin. Du skal have et godt overblik og en vedholdenhed i den ofte længerevarende indsats særligt med de aktivitetsparate unge. Du skal være i stand til at navigere som myndighedsperson i feltet mellem den unges muligheder og ønsker, arbejdsmarkedets behov samt den lovgivningsmæssige ramme. Derudover skal du klargøre sager til Kommunens Rehabiliteringsteam i forhold til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Vi søger en kollega, som har en uddannelsesbaggrund som socialrådgiver kan arbejde struktureret og systematisk, så du når dine frister har en god datadisciplin, administrativ flair og ved at registrering og journalisering er vigtig er psykisk robust og i stand til at påtage sig myndighedsfunktionen kan bevare roen og overblikket i travl hverdag med en bred opgave portefølje kan have mange bolde i luften har myndighedserfaring, gerne indenfor beskæftigelsesområdet, samt kendskab til beskæftigelseslovgivningen og arbejdsmarkedsforhold, gerne både lokalt og på landsplan har erfaring med brugen af Momentum, KMD-NOVA, NOVA LINK, Netforvaltning Sundhed, Mediconnect har viden og lyst til tværgående samarbejde, og hvordan det kan bruges i hele løsninger for de unge tror på inddragende og styrkefokuseret tilgang til de unge kan indsamle relevant lægelig- og socialfaglig dokumentation har gode kommunikative og skriftlige kompetencer er kreativ i forhold til opgaveløsning og har økonomisk forståelse er god til at tilbyde hjælp til kollegaer og yde faglig sparring har en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til mennesker og bidrager til et godt arbejdsmiljø, hvor vi taler til hinanden og ikke om hinanden. Hvem er vi Nordfyns Kommunale Ungeindsats er en del af Børn og Familie i Nordfyns Kommune. Vi er samlet på Ungeposten, Vesterled 7 i Søndersø, og er indgangen for alle unge mellem 15 og 29 år. I KUI er vi tværfagligt samlet med myndighedssagsbehandlere i børn og unge og beskæftigelse, jobkonsulenter, uddannelsesvejledere, unge – og uddannelseskoordinatorer, SSP, voksenhandikap – og psykiatri og psykologer fra CLT (Center for Læring og Trivsel). Kendetegnende for afdelingen er høj faglig kvalitet i arbejdet, ordentlighed, engagerede kollegaer, uformel ledelse og masser af energi og godt humør. Vi har ambitiøse målsætninger om, at de unge ledige kommer hurtigt i uddannelse eller beskæftigelse. Vi har fokus på systematik og faglighed i sagsbehandlingen, så vi sammen med de unge er skarpe på den individuelle gode indsats på vej mod målet. Vi har forskellige opgaver, men arbejder målrettet med en bidrags- og samarbejdskultur, hvor vi bringer hinandens fagligheder og kompetencer i spil ud fra et fælles mål om, at vores unge skal i uddannelse eller beskæftigelse. Vores kerneopgave er at understøtte de unges trivsel, så de bliver de bedste udgave af sig selv og bliver i stand til at tage en uddannelse eller et job. Det er vores mål, at alle unge oplever sig lyttet til og inddraget i beslutninger vedrørende deres udvikling og liv. Vi kan tilbyde: Nordfyns kommunale Ungeindsats er en velfungerende afdeling, hvor du oplever god støtte og sparring fra ledelse og kompetente kolleger. En hverdag præget af stor selvstændighed i tilrettelæggelse og løsningen af dit daglige arbejde Ugentlige sagsmøder med kollegaer og leder Sagssupervision, faglig sparring, sagsgennemgang og dialog om prioritering af opgaver En arbejdsplads, hvor vi arbejder systematisk og tværfagligt med stor fokus på metodeudvikling og fælles energi mhp. at opnå gode resultater Højt til loftet og mulighed for nytænkning og kreativitet i opgaveløsning Engagerede kolleger og et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på ordentlighed Flekstid. Praktisk information: Vi har til huse på Ungeposten, Vesterled 7, 5471 Søndersø. Ansøgningsfristen er den 22. september 2022. Ansættelsessamtalerne forventes afholdt  den 27. september 2022. Stillingerne ønskes besat 1. november 2022 eller snarest muligt. Yderligere oplysninger om stillingen, kan fås ved teamleder Mette Kjølby tlf. nr. 26 17 27 53 eller afdelingsleder Mads Korsgaard tlf. nr. 41 41 95 99. Løn og ansættelsesvilkår: Der er tale om en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.