Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker, Mave- Tarmkirurgisk Klinik og Klinik for Kikkertundersøgelser

  • Region Midtjylland Mave- og Tarmkirurgi
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Mave tarm kirurgisk klinik og klinik for kikkertundersøgelser søger 2 sygeplejersker til hverdagsarbejde og som skal arbejde hver 4. weekend i kirurgisk sengeafsnit. Stillingen er fra 1. november 2022 eller efter aftale, på 37 t/uge med mulighed for at afspadsere optjente tillæg. VELKOMMEN TIL HOLDET, HVOR VI SAMLER PÅ TILFREDSE MEDARBEJDERE. I kirurgisk afdeling ønsker vi, at bidrage til at skabe balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor vi har det rigtig godt med hinanden, har indflydelse i hverdagen, og hvor det gensidig kan forventes at møde ordentlighed og et smil. Hvad kan du forvente af denne stilling og hvem er vi: Din ansættelse vil være primær og med nærmeste leder i klinikken. I Klinik for kikkertundersøgelse vil du blive oplært til, at varetage de sygeplejefaglige forløbsopgaver der er forbundet med koloskopier og gastroskopier. Du vil i sengeafdelingen indgå på lige fod med de andre kollegaer om patientplejen og koordinering af patienternes forløb. Afhængig af dine kompetencer i specialet ved ansættelsen, vil vi tilrettelægge en grundig og systematisk oplæring i en kombination mellem sengeafdelingen og klinikken. Lidt om Mave tarm kirurgisk klinik og Klinik for kikkertundersøgelser : Vi varetager elektive, akutte og sub akutte gastroenterologiske undersøgelser og behandlinger for såvel kirurgiske som medicinske patienter i ambulant eller stationært regi. I klinikken er der åbent i dagtid mellem 07.45 – 16.00 samt enkelte aftener om ugen til kl. 21.30. Arbejdstiden er vekslende afhængig af de tildelte funktioner. Sygeplejen tager udgangspunkt i korte patientforløb, hvor der er stort fokus på målrettet kommunikation og at imødekomme den enkelte patients individuelle behov samtidig med at skulle bidrage til at sikre koordinering og flow, således at vi udnytter kapaciteten bedst muligt. Der er høj grad af instrumentel sygepleje og man arbejder i et team på stuen sammen med en læge eller sygeplejerske. Samtidig varetager vi sedation af patienterne under undersøgelsen. Vi ønsker at være en spændende arbejdsplads med høj faglig viden. Vi lægger vægt på en uformel tone, hvor tæt samarbejde og erfaringsudveksling med gode kollegaer er udgangspunktet for, at vi alle kan levere arbejde af høj kvalitet. Lidt om Mave-tarm Kirurgisk sengeafsnit: Kirurgisk Sengeafsnit består af 38 sengepladser. Patienterne indlægges til behandling og pleje for lidelser i mave-tarmkanalen, herunder colo-rectal cancer. Vi modtager patienter til planlagte operationer eller undersøgelser, samt patienter i akutte forløb, hvilke udgør ca. 80 %. Vi har stort patientflow. Indlæggelsestiden varierer i forhold til kompleksiteten i patientforløbene. I sengeafsnittene varetages sygeplejen af sygeplejersker, og plejen er organiseret som ”makkerskab med tildelt patientpleje”. Som sygeplejerske varetager du helhedspleje hos egne patienter. Makkerskabet giver mulighed for at bistå hinanden med vejledning, sparring og praktiske opgaver. Personprofil Vi forventer, at du ·         Kan se dig selv i et spændende kirurgisk speciale og biddrage til vidensdeling på tværs i begge afsnit. Mestrer en tempofyldt hverdag og kan lide en arbejdsplads hvor humor vægtes højt ·         Har forståelse og interesse for det samlede patientforløb og udviser initiativ til at udvikle sygeplejen ·         Vil indgå i et sygeplejefagligt fællesskab, hvor kompetenceudvikling er grundlaget ·         Finder udfordringer i og ønsker at udvikle sygeplejen i de korte og komplekse patientforløb ·         Er aktiv reflekterende og deltager i at udvikle afsnittets værdier og holdninger Stillings- og funktionsbeskrivelse Praktiske oplysninger Yderligere information om stillingen kan du tilgå ved at kontakte oversygeplejerske Lone Fjeldsted på tlf. 78 43 08 23 Du er meget velkommen til, at komme forbi til en rundvisning. Kontakt os gerne for nærmere aftale. Ansøgningsfristen for stillingen er den 25/9-2022 kl 23.59. Samtaler afholdes den 27/9 2022. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.