Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Arbejdsmiljøkonsulent til FOA Social- og sundhedsafdelingen

  • FOA
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger en dygtig arbejdsmiljøkonsulent i FOA Social- og sundhedsafdelingen, som kan sætte fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for vores medlemmer. Arbejdsopgaver Som arbejdsmiljøkonsulent i fagforeningen vil du få en varieret og udfordrende arbejdsdag med en bred vifte af opgaver. FOA Social- og sundhedsafdelingen er en politisk styret organisation, og vi ser arbejdsmiljøområdet som et vigtigt politisk og strategisk område. Vores primære mål er at organisere arbejdsmiljøområdet på en sådan måde, at det forbedrer arbejdsmiljøet for vores medlemmer og tillidsvalgte. Din funktion vil således være rettet mod vores medlemmer. Som en del af dit arbejde skal du bl.a.: Kunne opfange nye tendenser på arbejdsmiljøområdet og kunne dele denne viden til relevante interessenter. Beskæftige dig med at udvikle fagforeningens arbejde på arbejdsmiljøområdet, f.eks. vilkår og uddannelsestilbud til tillidsvalgte, forebyggelse, psykisk arbejdsmiljø mv. Give rådgivning, vejledning og undervise om arbejdsmiljø af fagforeningens netværk og af tillidsvalgte. Samarbejde med sagsbehandlere i konkrete sager og spørgsmål om arbejdsmiljø. Være tovholder for de lokale arbejdsmiljønetværk. Udvikle og afvikle kampagner om arbejdsmiljø. Planlægge og afholde arbejdsmiljøkonferencer. Kvalifikationer Vi ønsker en person, der kan nikke ja til de fleste af nedenstående pinde: Du har relevant akademisk uddannelse eller tilsvarende samt solid erfaring og viden om arbejdsmiljøloven og øvrige gældende regler inden for arbejdsmiljøområdet. Du har viden om MED- og SU-systemet. Du er god til at skabe og vedligeholde en åben og konstruktiv dialog med vores netværk af tillidsvalgte og øvrige samarbejdspartnere. Du har analytiske evner og kan arbejde strategisk. Du er god til at kommunikere og gøre vanskeligt stof simpelt. Herudover forudsætter vi at du: Er en aktiv medspiller i forhold til det politiske arbejde i fagforeningen. Er god til at tænke arbejdsmiljø ind i alt fagligt arbejde. Hurtigt kan sætte dig ind i nye arbejdsopgaver, kan være tovholder og kan afslutte opgaver. Kendskab til fagforeningens medlemsgrupper og deres arbejdsmiljømæssige problemstillinger vil være en fordel, men ikke nødvendigvis en forudsætning. FOA er en fagpolitisk organisation, og vi forventer, at du kan identificere dig med fagbevægelsens værdier og kan arbejde indenfor en sådan. Fagforeningens kerneopgave er, at fagforeningen, tillidsvalgte og medlemmer kæmper for medlemmernes faglige og sociale rettigheder og krav. Løn Du vil blive ansat på kontrakt på fuld tid, svarende til 35 timer pr. uge, uden højeste arbejdstid. Lønniveauet vil – alt efter kvalifikationer – ligge omkring løntrin 48 (Kommunale lønninger). Ansættelsestidspunktet er den 1. december 2022. Praktisk Stillingen er placeret i ledelsessekretariatet, sammen med konsulenter for det regionale område, det kommunale / private område samt uddannelsesområdet. Du vil skulle samarbejde med politisk ledelse, som består af formand, næstformand og 4 faglige sekretærer, forhandlingschefen, sagsbehandlerne og underviserne. Social- og sundhedsafdelingen er FOAs største afdeling med ca. 15.400 medlemmer ansat inden for 18 kommuner, plejecentre, hjemmepleje mv – i Region Hovedstadens somatik, samt psykiatri og handicapområdet. Vi har ca. 850 tillidsvalgte. Vi er 64 ansatte i huset, der også omfatter vores a-kasse. Nærmere oplysninger Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til en eller flere af følgende personer: Næstformand Charlotte Thim von Mehren tlf. 2323 7088 eller administrationschef Anette Hermund tlf. 2126 6737. Ansøgningsfrist mandag den 26. september 2022, kl. 12.00. Din ansøgning og CV sendes i én samlet fil via knappen "Send ansøgning" eller med post til: FOA Social- og sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg, mærket ”Ansøgning Arbejdsmiljøkonsulent”. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 40-43.