Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sosu-assistent, nat

  • Region Midtjylland RET Retspsykiatrisk Sengeafsnit 2
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Søger du verdens bedste kolleger og trives du som fast nattevagt, så læs videre... Retspsykiatrisk Sengeafsnit 2 tilbyder e t trygt arbejdsmiljø, god normering, tid til fordybelse, mulighed for personlig udvikling, specialiseret retspsykiatri, teamarbejde, medinddragelse i patienternes behandling og meget andet. I Afdeling for Retspsykiatri er der mandsnormering, hvorfor mandlige ansøgere opfordres til at søge og vægtes højt ift. ansættelse, således mandsnormering kan opretholdes. Vi søger en sosu-assistent, der kan medvirke til at varetage samt udvikle behandlingen af en patientgruppe med komplekse problemstillinger. Vores patienter har ytret ønske om, at en kommende medarbejder skal kunne møde patienterne på lige fod, være interesseret i dem samt være imødekommende. Den ledige stilling er på 37 timer ugentligt som fast nattevagt. Der skal påregnes vagt hver anden weekend. Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2022. Om afsnittet På Retspsykiatrisk Sengeafsnit 2 fokuserer vi i lige høj grad på mennesket som på dom og diagnose. Eftersom vores patienter er hos os i længerevarende behandling og rehabilitering, har vi mulighed for at etablere vigtige og bærende relationer til patienterne. Vores medarbejdere får en unik mulighed for at udvikle fortrolighed, skabe håb og opbygge tillid hos mennesker, som ofte har og har haft det svært. De bærende elementer i behandlingsarbejdet hos os er medicinsk behandling, udvikling af relation og særlig fokus på de miljøterapeutiske principper. Afsnittes ønske er, at patienterne så vidt muligt har en aktiv hverdag - med mulighed for indflydelse på de forskellige behandlingstiltag og aktiviteter. Hverdagen skal opleves som tryg og sikker for både patienter og medarbejdere, hvorfor vi arbejder med risikovurderingsredskaber, som kan medvirke til, at hverdagen i afsnittet forløber så forudsigeligt og roligt som muligt. Afsnittet har plads til 16 patienter og varetager en specialiseret, intensiv behandling til patienter med dom til behandling og/eller dom til anbringelse. Opgaver og ansvar at være synlig og deltage i den daglige behandling af patienterne, herunder aktivt at deltage i de miljøterapeutiske tiltag og de praktiske opgaver forbundet hermed. være opsøgende i kontakten til patienterne samt meget bevidst anvende aktiviteter og samvær i behandlingen. at holde sig fagligt opdateret i forhold til behandling, diagnostik og sygepleje. at dokumentere, justere og evaluere indsatsen. at deltage i konfliktsituationer og herunder gensidig hjælp til naboafsnittene vedr. f.eks. alarmløb. støtte op om en hensigtsmæssig døgnrytme for patienterne. være tilgængelig for patienterne, der har behov for kontakt og tryghed i løbet af natten. samarbejde omkring mindre opgaver i løbet af natten. Kvalifikationer, kompetencer og erfaring: Vi forventer, at du: har relevant uddannelse har gode samarbejdsevner og kan kommunikere tydeligt at du evner at indgå i tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i egen faglighed har erfaring med patientgruppen og miljøterapi gerne har retspsykiatrisk erfaring er loyal overfor beslutninger taget i teamet og bidrager til en dynamisk, konstruktiv og positiv kultur i afsnittet kan sætte grænser og håndtere konflikter på en hensigtsmæssig måde er fysisk samt psykisk robust kan forholde dig professionelt til såvel de retslige som de sikkerhedsmæssige aspekter som retspsykiatrien fordrer, herunder evner at reflektere over egne handlinger er fleksibel og åben for forandringer og evt. nye arbejdsopgaver naturligt bruger regionens værdigrundlag i den daglige pleje og behandling Vi tilbyder: individuel 14 dages introduktion og mentorordning et personligt og fagligt udfordrende arbejde superdygtige kolleger med lyst til samarbejde og udvikling 4 kompetencedage om året med fokus på afsnittets faglige udvikling mulighed for indflydelse på egen arbejdsplan via ”Min tid” overenskomstmæssig løn efter principperne om Ny Løn kompetenceudvikling bl.a. via undervisning i afsnittet, MUS fast supervision Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Anne Lund på telefon 5152 7729 (direkte). Ansøgningsfrist er 21.oktober 2022 Ansættelsessamtaler forventes afholdt 26. oktober 2022 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.