Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

SSH søges til ambitiøs plejehjem med et virkeligt godt arbejdsmiljø

  • Kolding Kommune
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Birkebo plejehjem i Christiansfeld søger ny SSH kollega, der ligesom resten af holdet/huset tænker, at godt kollegaskab og høj faglighed er en forudsætningen for, at vi sammen kan skabe den bedste dagligdag for plejehjemmets beboere. Stillingen er på 30-35 timer afhængig af dit eget ønske. Du skal arbejde mest i dagvagt, nogle aftenvagter og hver anden weekend. Beboerne på Birkebo har en demenssygdom, hvilket er et berigende arbejdsfelt, men det kan også være mentalt krævende. Derfor er det vores daglige fokus, at væve høj faglighed, mental styrke og trivsel tæt sammen i vores arbejdsfællesskab. Vi søger derfor en kollega, som har lyst og evner til at udfordre sig selv og resten af kollegagruppen, til at holde dette fokus. Dine kvalifikationer At sætte mennesker med demens i centrum kræver stor faglig og personlig opmærksomhed. Som kommende kollega skal du derfor kunne reflektere over såvel borgerens som dine egne handlinger. Du skal kunne udvise empati og nærvær for at komme så tæt på borgerens centrum, at du kan være med til at udvikle indsatsen omkring beboerne. På den måde kan vi sammen skabe rammerne for at beboere og deres pårørende, lever et trygt og værdigt liv. Derfor søger vi en kollega som: brænder for at være med til at udvikle en stærk fælles faglighed, der tager udgangspunkt i beboernes oplevelser og behov er nærværende og empatisk kan bidrage ind i en tillidsskabende kultur er nysgerrig og anerkende overfor såvel metoder, beboere, pårørende, kollegaer og ledelse er imødekommende besidder ro, overblik og initiativ Hvem er vi? På Birkebo er der plads til 24 beboere, fordelt i 3 enheder med 8 beboere i hver. Der er tilknyttet 2 kontaktpersoner til hver beboer. Personalet er fortrinsvis tilknyttet til en enhed, men arbejder også på tværs af enhederne. Personalegruppen er sammensat af SSH’er, SSA’er, en ergoterapeut og sygeplejersker. Vi er en arbejdsplads, som insisterer på at være et sted, hvor vi bevarer overskuddet af empati og omsorgsfølelse for beboerne og deres pårørende, uden at det går ud over arbejdsmiljøet. Vi arbejder aktivt med, at arbejdsmiljøet er præget af høj psykologisk tryghed blandt kollegaer. Derfor har vi taget fat på et udviklingsforløb, som vi kalder Omsorg i Balance. Forløbet strækker sig over 2 år og består bl.a. af vidensformidling, og refleksion over egen praksis. Refleksion er indbygget i kursusdagene, men tilbydes også som ren supervision med ekstern supervisor. Vi arbejder løbende med at skabe de bedste rammer for et godt arbejdsmiljø. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at vi tilpasser vagtplanerne, så de bliver attraktive for medarbejderne samtidig med, at de understøtter såvel plejen af beboerne og den faglige udvikling. Vil du være med til at gøre en forskel for mennesker, der har en demenssygdom? Tænker du at faglighed, relationelle kompetencer og godt arbejdsmiljø er grundlæggende elementer, for kunne se mennesket frem for sygdommen? Så er Birkebo plejehjem måske din kommende arbejdsplads. Birkebo er en del af Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, som arbejder ud fra visionen ” Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør”. Visionen, opfyldes ved at udleve en adfærd, der afspejler forvaltningens leveregler: Tal et sprog alle mennesker forstår Alt indenfor din radar er dit ansvar Det er borgerens plan / aftale Sæt fællesskabet i spil Gå borgeren i møde. Yderligere oplysninger: Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil høre mere om stillingen så er du meget velkommen til at kontakte: Plejehjemsleder Karin Juul Viuff på telefon 24 94 38 82 eller mail karvi@kolding.dk Gruppeleder Hanne Steen Hansen på telefon 30 31 11 27 eller mail hash@kolding.dk Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg". Ansøgningsfrist: Vi indkalder løbende til samtale, så hvis du er interesseret så skynd dig at sende din ansøgning. Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.