Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykolog til Psykiatrisk Udredningsenhed i Afdelingen for Depression og Angst

  • Region Midtjylland ADA Klinik for bipolar sygdom 2603
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Pr. 1. november 2022 eller efter aftale søger vi en ny psykologkollega, der vil være med til at lave god psykiatrisk udredning i samarbejde med engagerede og fagligt dygtige kolleger. Der er tale om en fast stilling som udgangspunkt på 37 timer/uge i Udredningsenheden i Klinik for Bipolar Sygdom, Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien. Ud fra dine ønsker og kompetencer kan der være mulighed for anden opgave i Klinik for Bipolar Sygdom én dag i ugen. Udredningsenhedens kerneopgave er psykiatrisk udredning af patienter henvist til psykiatrien med henblik på stillingtagen til psykiatriens målgruppe samt relevant initialbehandling. Vi lægger særlig vægt på udredning af høj faglig kvalitet inden for gældende tidsfrister. Arbejdet stiller høje krav til selvstændighed. Udredningsenheden består af et tværfagligt team bestående af overlæge, specialpsykologer, psykologer og sygeplejerske. Nogle er udelukkende i Udredningsenheden andre har kombinationsstillinger. Udredningsenheden har en stor samarbejdsflade, dels internt i Afdeling for Depression og Angst, dels til andre psykiatriske og somatiske afdelinger på AUH og til Psykiatriens Centrale Visitation. Vi søger en kollega med følgende faglige og personlige kvalifikationer Er autoriseret som psykolog. Har erfaring med udredning. Interesse for specialisering inden for diffentialdiagnostik. Evne til selvstændigt at tilrettelægge målstyrede og effektive udredningsforløb. Evne til at udtrykke sig klart og kortfattet på skrift. Evne til overblik og koordinering i det tværfaglige samarbejde. Positivt menneske med klare holdninger. Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og kollegaer. Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til hele personalegruppen. Vi tilbyder Et højt fagligt niveau. God introduktion og mentorordning. Et stærkt psykologfagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger. Faglig sparring på daglige konferencer ved speciallæge eller specialpsykolog. Deltagelse i monofaglig supervision. Et stort fokus på faglige udviklingsmuligheder/kompetenceudvikling, der er f.eks. mulighed for at få relevante kurser. Deltagelse i fællesundervisning og psykopatologisk konference i Klinik for Bipolar Sygdom, samt klinisk konference på tværs af hele Afdeling for Depression og Angst. Afdeling for Depression og Angst (ADA) tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet på forskellige specialiseringsniveauer til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende. Vi arbejder løbende på at styrke afdelingens faglige profil, som understøtter vores status af at være en del af et universitetshospital. Vi arbejder ud fra en fælles udviklingsplan med fokus på faglig profilering og særlige satsningsområder inden for udredning og behandling. Medarbejderstaben i ADA omfatter ca. 450 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus og fire ambulante enheder. Udredningsenheden er organisatorisk forankret i Klinik for Bipolar Sygdom, som er en del af de fire klinikker. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi glæder os til at læse din ansøgning. Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsfrist d. 22.09.22. Samtaler forventes afholdt d. 26.09.22. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamkoordinator og specialpsykolog i Udredningsenheden Mette Mose (9116 7318) eller oversygeplejerske i Klinik for Bipolar Sygdom Mette Andersen (92437909). Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.