Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialfagligt uddannet (pædagog, ergoterapeut el.lign.) til barselsvikariat på det socialpsykiatriske botilbud Sundbygårdsvej

  • Københavns Kommune Botilbuddet Sundbygårdsvej
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vores kollega er gravid og vi leder derfor en barselsvikar med socialfaglig baggrund til en stilling som kontaktperson. Stillingen er på 37 timer gennemsnitligt om ugen med tiltrædelse den 1. november 2022 eller snarest derefter. Vi arbejder i et fast, kontinuerligt arbejdsrul med weekendarbejde hver tredje weekend – skiftevis dag- og aftenvagt. Det vil sige, at du altid kender dine vagter i fremtiden. I løbet af seks uger har du fire hverdagsaftenvagter. Der er stor fleksibilitet i arbejdstider for at skabe sammenhæng mellem privatliv og arbejde. Vi er en tværfagligt sammensat kollegagruppe, der består af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger og ergoterapeuter, der alle er ansat som kontaktpersoner for to-tre borgere. Sundbygårdsvej er et socialpsykiatrisk botilbud efter almenboliglovens §105 med § 83 og 85 støtte efter lov om social service. Her bor 49 voksne mellem 30-80 år med psykisk sygdom i egen lejlighed med køkken og bad. I vores dagligdag arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor fokus er på den enkeltes drømme, mål og ønsker for fremtiden. Vi ønsker at støtte den enkelte borger i at få et meningsfyldt og tilfredsstillende liv. Vi er bevidste om at se det hele menneske og ikke kun diagnosen. Vi samarbejder med borgeren om at understøtte og videreudvikle deres potentialer og livskvalitet. Det betyder, at vi b.la har fokus på ressourcer frem for begrænsninger. Vi lægger vægt på at skabe rum for brugerinddragelse og samskabelse, således at borgeren opnår de bedste betingelser for øget selvstændighed og ejerskab i eget liv. Vi anvender til dagligt forskellige metoder og tilgange i vores samarbejde med borgerne såsom psykosocial rehabilitering, NADA, Low Arousal 2 mv. Vi tilbyder et arbejdsmiljø præget af høj faglighed, arbejdsglæde og godt kollegaskab en grundig og struktureret mentorordning til dig som ny kollega supervision med ekstern supervisor indflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver en dynamisk og spændende arbejdsdag gode muligheder for personlig og faglig udvikling tværfagligt samarbejde i og uden for organisationen Vi ønsker, at du som kommende kollega har lyst og erfaring med at arbejde med mennesker med særlige behov, gerne fra botilbud er en teamplayer med gode kommunikations- og samarbejdsevner er en tillidsvækkende person med en positiv indstilling er en fleksibel og rummelig kollega er en stabil og selvstændig kollega med høj faglighed vægter dokumentation som et vigtigt redskab i samarbejdet med borgere og kollegaer kan arbejde med fokus på psykosocial rehabilitering Vi gør opmærksom på, at Botilbuddet Sundbygårdsvej, Center for Specialiserede Botilbud indhenter straffeattester ved alle nyansættelser. En ansættelse forudsætter, at der på straffeattesten ikke fremgår forhold, der kan have betydning for ansættelsen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte botilbudsleder Signe Strøm Olsen på 2465 0295 og afdelingsleder Lisette Bomholt på 2480 9518. Send en motiveret ansøgning med dokumentation for tidligere beskæftigelse og angivelse af referencepersoner. Søg via linket senest mandag den 26. september 2022 Vi holder ansættelsessamtaler den 28. og 29. september.