Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Respirationscenter Vest, Intensiv, Aarhus Universitetshospital søger projektsygeplejerske med kandidatgrad

  • Region Midtjylland Intensiv
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Stillingen er på 37 timer pr. uge med halv tid til projektarbejde og forskning samt halv tid til klinisk arbejde. Tiltrædelse 1. november 2022 eller snarest derefter . Professor Pia Dreyer søger til Respirationscenter Vest og forskningsprogrammet ICU-CogHab en sygeplejerske med kandidatgrad, som har interesse i forskning indenfor hjemmerespiratorområdet. Der er tale om en 1-årig stilling, med mulighed for efterfølgende ph.d.-forløb, hvis fondsmidler kan skaffes. Stillingen tilknyttes forskningsprogrammet ICU-CogHab . Læs mere om programmet på vores hjemmeside . Lidt om Respirationscenter Vest Respirationscenter Vest er én af tre specialafdelinger i Danmark, der behandler patienter med kronisk respirationsinsufficiens og patienter med søvnforstyrrelser. Respirationscenter Vest er en højt specialiseret afdeling, som står for diagnosticeringen og behandlingen. Undersøgelserne vil ofte være cardio- respiratoriske undersøgelser og søvnundersøgelser med blandt andet EEG og videooptagelser. Behandlingen vil ofte være en form for maskeventilation eller respiratorbehandling, hvor én væsentlig opgave er oplæring og vejledning af personlige hjælpere og pårørende, så behandlingen kan foregå i eget hjem. Patienterne følges i forbindelse med kontrolindlæggelser eller ambulant. Desuden har vi ”hot-line” funktion for vore brugere, andre afdelinger og hjemmepleje mv. Kompetence- og uddannelseskrav Sygeplejerske, bachelor- og kandidatuddannelse Klinisk erfaring Har gode samarbejdsevner Har erfaring med projektarbejde Gerne erfaring med at læse og formulere sundhedsfaglig forskning på engelsk Er ambitiøs med ønske om ph.d.-forløb Har mod og lyst til at være en del af både klinikken og vores sygeplejefaglige forskningsgruppe Om projektstillingen Projektansættelsen understøttes af professor Pia Dreyers forskningsgruppe under forskningsprogrammet ICU-CogHab og afdelingens øvrige forskere. Din primære opgave vil være at understøtte de forskellige sygeplejefaglige udviklings- og forskningsprojekter i RCV samt arbejde med den kliniknære sygepleje i centeret fx oplæring af hjælperhold. Sideløbende vil du være tilknyttet professor Pia Dreyers forskningsgruppe i forhold til opbygning af forskningskompetencer og kvalificering til et ph.d.-forløb. Der vil være mulighed for at indgå i forskellige forskningsmæssige aktiviteter, som bl.a. artikelskrivning, undervisning, Journal Clubs, workshops mm. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Der ydes et tillæg for varetagelse af funktionen som videnskabelig assistent på 12.000 kr. årligt (1/1 2006 niveau). Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte programleder og professor Pia Dreyer på piadreye@rm.dk eller på 6167 7490 eller oversygeplejerske Dorthe Bank på dortbank@rm.dk. Ansøgningsfrist 2. oktober 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 40. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.