Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi søger en sygeplejerske som forløbskoordinator til vores lungeteam i en kombi-stilling med vores sengeafsnit medicinsk afsnit 1 i Silkeborg

  • Region Midtjylland Diagnostisk Center
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Har du sans for koordinering? Kan du jonglere med mange bolde, prioritere og skabe overblik? Evner du at være nærværende og empatisk over for patienter som potentielt er i et alvorligt sygdomsforløb og tør du gå ind i den svære samtale? Er du god til at samle trådene og binde en sløjfe, så du skaber det bedste forløb for patienten? Har du stabilt fremmøde og trives du med at arbejde selvstændigt i et mindre team og i tæt samarbejde med læge – så læs med videre her… Vi søger en sygeplejerske til en fast stilling på 37 timer fra 1. december 2022. Stillingen er en kombi-stilling mellem vores lungeteam, som arbejder med lungekræft udredning, og vores tilhørende sengeafsnit som varetager primært patienter med diagnoser indenfor hjerte-, kar- eller lungesygdomme. Forløbskoordinator i lungeteamet Som forløbskoordinator i vores lungeteam vil du i indgå i et lille team, bestående af 2 andre sygeplejersker og 2 læger, med specialiseret viden indenfor lungekræft. Vi arbejder med udredning af lungekræft. Arbejdet består i at koordinere de forskellige undersøgelser der ligger i udredningsforløbet. Du vil skulle koordinere og sammensætte en række undersøgelser som fx lungefunktionsundersøgelser, scanninger, biopsier osv. mhp. at strikke det mest effektive udredningsforløb sammen for patienten. Samtidig består arbejdet også i at kunne overvåge allerede igangværende forløb mhp næste træk. Vi samarbejder også med andre hospitaler og deltager dermed også i konferencer mhp det optimale udredningsforløb for patienten. Du vil arbejde som selvstændig sygeplejerske i tæt samarbejde med vores læge med patienten i fokus. Vi vægter højt, at du besidder empati, nærvær og har forståelse overfor den alvor vores patienter sidder med. Vores patienter er potentielt kritiske syge og du skal kunne lide at arbejde med patienter som kan være i akut sorg og krise. Din kommende kollega fortæller om sit job: " Jeg har mit drømmejob…" Medicinsk sengeafsnit 1 På Medicinsk Afsnit 1 varetager vi primært patienter med diagnoser indenfor hjerte-, kar- eller lungesygdomme. I dagtiden modtager vi akutte patienter indenfor vores speciale i tidsrummet 8-17. Vi er ca. 60 sygeplejersker og sosu-assistenter. Vi er normeret til 18 indlagte patienter døgnet rundt. Desuden har vi tilknyttet klinikker i begge specialer, og er derfor i stand til at designe et optimalt patientforløb, med fokus på hvad der tjener den enkelte patient/pårørende bedst. Vi har et godt kollegialt samarbejde med speciale personale fra de tilknyttede klinikker, som også er med til at dække vores vagter i afdelingen. Vi arbejder i makkerpar for at fremme faglig sparing og teamsamarbejde og vigtigst – at du aldrig vil stå alene… Vi tror på, at vi gennem trivsel, fællesskab og vidensdeling finder de bedste løsninger i vores hverdag og i samarbejdet omkring patienterne. Det sammenhold bygger vi også op udenfor arbejdet, hvor vi fremmer det kollegiale sammenhold i forskellige arrangementer såsom kanotur, fredagsbar, brunch og andre sociale arrangementer. Dine kommende kolleger fortæller bl.a.om afsnittet: "Vi lytter, giver plads til hinanden og føler ligeværd." Vi tilbyder Du vil få grundig sidemandsoplæring i vores lungeteam. Oplæringsforløbet vil strække sig over den nødvendige tid du har brug for samt være intensiveret til lungeteamet i den periode. Dernæst vil du få et grundigt og individuelt introduktions- og uddannelsesforløb til sengeafdelingen med en fast oplæringsansvarlig som er uden for normering og kun har fokus på at møde dig lige netop der hvor du er. Naturligvis med et særligt fokus på introduktion i begge specialer, samt oplæring i de forskellige funktioner. Dertil får du også en tilhørende buddy som også støtter op om at få dig implementeret i afdelingen både forsat fagligt, men også socialt. Vi vægter det højt, at du bliver en del af afdelingen på mere end kun det faglige, da vi også finder det som en grundsten for et sundt arbejdsmiljø. Arbejdstids planlægning Stillingen vil være 16 timer dagvagt ugentligt gennemsnit som forløbskoordinator i lungeteam og resten af timerne vil være i sengeafdelingen. Vi arbejder med ønsketid, så du har mulighed for at få indflydelse på din vagtplan. Vagplanlægningen foregår i MinTid og vi tilstræber primært 2 hold skift med enten dag/nat eller dag/aften og dertil weekendvagt hver 3. weekend med 8 timers vagter. Vi er fleksible i planlægningen og forsøger altid at tage hensyn til medarbejdernes ønsker, så der også bliver plads til fritid og weekendture med familien. Om organisationen Som medarbejder på Medicinsk Afsnit 1 bliver du en del af Hospitalsenhed Midt, som omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. Vil du vide mere? Vil du vide mere om os og stillingen, eller komme forbi til en kop kaffe og se afdelingen, så ring meget gerne til oversygeplejerske Fie Vestergaard Jensen tlf. 7841 7158. Din ansøgning Send din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring til os. Ansøgningsfrist søndag den 9. oktober. Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 13. oktober Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.