Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social og sundhedshjælper elever søges til hold med start januar 2023

  • Albertslund Kommune Sundhed, Pleje & Omsorg
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Albertslund Kommune søger elever til Social- og sundhedshjælper uddannelsen med uddannelsesstart januar 2023 Kan du lide at gøre en forskel for andre  og trives du blandt ældre mennesker?  Så er social og sundhedshjælper uddannelsen noget for dig! Som Social og sundhedshjælper kommer du til at løse borgernære opgaver indenfor professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv. Det er vigtigt, at du har lyst til og evner for samarbejde, da borgere, pårørende og andre fagpersoner er vigtige personer i dit arbejde. Du skal i praktik på et plejecenter og i hjemmeplejen. Når du er i praktik i hjemmeplejen så skal du cykle rundt til borgerne. Du får en god alsidig uddannelse, hvor der er mulighed for både personlig og faglig udvikling. Der er faste uddannelse praktikvejledere, der aftaler dit praktikforløb med dig, for at sikre den bedste læring for dig. Vi søger elever, der har social forståelse, motivation og lyst, interesse og personligt overskud til omsorgsarbejde. Det er desuden vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og er opsøgende, nysgerrig og reflekterende med gode kommunikative færdigheder. Adgangskrav: Hoved forløb til social- og sundhedshjælper er for dig, der har bestået Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder. Løn og ansættelsesvilkår; Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst indgået mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Søger du voksenelevløn, skal relevant dokumentation medsendes. Ansøgning og yderligere oplysninger: Jeg glæder mig til at modtage din ansøgning og vil bede dig om at søge stillingen elektronisk. Du bedes medsende: Personlig uddannelsesplan,  Grundforløbsbevis,  og øvrige eksamensbeviser. Ansøgere, vil blive indkaldt løbende til samtale. Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Uddannelseskonsulent Lisbet Nygaard på tlf.: 24940220 Ansøgningsfristen:  14.10.22 Lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldighed og ligestilling. Det er en forudsætning for din ansættelse i Albertslund Kommune, at du har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Albertslund Kommune har røgfri arbejdstid.