Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ulfborghus søger dig med pædagogisk baggrund, som kan gøre forskellen for vores børn og unge

  • Region Midtjylland Ulfborghus
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger nye medarbejdere til, at drage omsorg og gøre en forskel for vores børn og unge. Som kommende kollega indgår du i et professionelt og fagligt miljø med muligheder for, at dygtiggøre dig inden for specialområdet. Ambitionsniveauet er højt, I Specialområde Børn og Unge vil vi være Danmarks førende specialtilbud til udsatte børn og unge. Derfor forpligter vi os til, gennem anerkendende, fordomsfrie og professionelle relationer og metoder, at understøtte det enkelte barns mulighed for et meningsfuldt liv. Om Ulfborghus: Ulfborghus er et højt specialiseret tilbud under SBU, Specialområde Børn og Unge, i Region Midtjylland. Vi har 12 pladser, til børn og unge mellem 5-17 år, blandet mellem døgn- og aflastning. På Ulfborghus har børnene og de unge alle diagnoser inden for autismespekteret eller autismelignende træk som primær udfordring kombineret med betydelige specifikke indlæringsvanskeligheder eller udviklingshæmning. Ulfborghus drifter desuden et specialpædagogisk undervisningstilbud med op til 10 pladser. Vi tilbyder: Et stærkt team af medarbejdere med et høj fag-faglighed, på tværs af flere professioner En afdeling med fokus på udvikling og trivsel for både børn og unge og medarbejdere Et introduktionsprogram som sikrer, at du bliver klædt godt på til målgruppen, opgaver og ansvarsområder. Bl.a. modtager du minimum 4 følgevagter og opfølgningssamtaler, for at sikre en god start for dig i din nye stilling Supervisionsforløb og fortløbende undervisning, uddannelse og opkvalificering Engagerede kollegaer som alle tager ejerskab og ansvar i at sikre et godt arbejdsmiljø med en god kultur, trivsel og humor En afdeling som støttes af Specialområde Børn og Unges stab af eksempelvis psykologer, konsulenter og sundhedsfagligt personale En systematik i behandlingsarbejdet og samarbejdet mellem kommune og afdeling En nærværende og synlig ledelse som lytter og inddrager medarbejderne På Ulfborghus arbejder vi specialpædagogisk med teoretiske referencerammer til Neuroaffektiv Udviklingspsykologi og Low Arousal. Dette indebærer bl.a. en velstruktureret hverdag, hvor anerkendelse, forudsigelighed og genkendelighed - krydret med en tillidsfuld og proaktiv voksen - er hovedingredienser i den pædagogiske praksis. Vi kvalitetssikrer og udvikler dagligt vores ydelser indenfor rammerne af socialtilsynets 7 temaer og Lov om voksenansvar. Vi arbejder med mål og delmål i forhold til den kommunale handleplan. Arbejdsopgaverne består blandt andet i at støtte børn og unge i alle dagligdagens gøremål, samt i at medvirke ved mål- og udviklingsarbejde. Arbejdsopgaverne er meget alsidige og spænder fra de helt praktiske opgaver med støtte i den daglige hygiejne, til svære psykosociale og sundhedsfaglige udfordringer. Indsatsen skal løbende tilpasses de enkelte barn eller unges behov, ressourcer og ønsker. Du forventes også at deltage i almindelig daglig husførelse og rengøring. Du: er uddannet pædagog eller har anden relevant uddannelse f.eks. pædagogisk assistent eller fys-/ergoterapeut har lyst og evne til at yde hjælp til børn og unge med komplekse sociale og psykiske udfordringer har stor bevidsthed om din egen faglighed har viden om eller er interesseret i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi, Low Arousal og Lov om Voksenansvar er fagligt reflekterende og kan arbejde systematisk besidder en ro der bunder i et godt kendskab til dig selv og din reaktion i stress-situationer. Du evner at sætte tydelige grænser på en rolig og anerkendende måde har viden og evne til at håndtere psykiske såvel som fysiske konflikter er villig til at arbejde med din egen faglige udvikling, indgå i supervisionssammenhænge og har lyst og mod på, at arbejde med din egen selvagens har gode skriftlige færdigheder og kan arbejde målrettet med dokumentation har et gyldigt kørekort (B) Om stillingerne: Vi har flere ledige stillinger lige nu på Ulfborghus. Der er tale om stillinger på 37 timer om ugen. Stillingerne er med opstart den 1. december 2022, eller hurtigst muligt. Arbejdstiderne er skiftende mellem dag- og aften med en overvægt af aftenvagter, derudover hver 2. weekend. Yderligere oplysninger: Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem den forhandlingsberettigede fagorganisation og Danske Regioner. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelse. Er du nysgerrig og vil du høre mere om stillingerne kan du: læse mere om Ulfborghus på Sådan er det at arbejde på Ulfborghus - Specialområde Børn og Unge (rm.dk) læse mere om os på sbu.rm.dk kontakte afdelingsleder Jesper Halkjær Kronbæk på telefon 2399 6098, som gerne står til rådighed for en kop kaffe og en rundvisning Ansøgningsfristen er den 14. oktober 2022 kl. 12.00 Der vil blive afholdt samtaler tirsdag den 25. oktober 2022, mellem kl. 9.00 og 17.00 Stillingerne er som udgangspunkt  fuldtidsstillinger. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.