Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ledende overlæge søges til det endokrinologiske speciale i Medicinsk Afdeling for Nyre, Hormon, Ældre og Diætister på SVS, Syddansk Universitetshospital

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

På SVS, Syddansk Universitetshospital søger Medicinsk Afdeling for Nyre, Hormon, Ældre og Diætister en ledende overlæge i endokrinologi pr. 1. februar 2023 eller efter aftale. Vi søger en speciallæge med lyst til ledelse, samarbejde på tværs, uddannelse og forbedringsarbejde. Specialet Intern medicin; endokrinologi har igennem mange år været et særdeles veletableret og velfungerende speciale på Sydvestjysk Sygehus. Det betyder blandt andet, at der er stor forskningsaktivitet i specialet, veludviklede patientforløb i ambulatoriet samt solid klinisk viden og erfaring inden for alle specialets områder. Diabetes, Hormon og Overvægt Ambulatoriet varetager diagnostik og behandling af endokrinologiske sygdomme i et optageområde på ca. 230.000 indbyggere. Ambulatoriet består i Esbjerg af et fuldt udbygget endokrinologisk ambulant tilbud inklusiv diabetes (læger, sygeplejersker, diætist, fodsårsklinik, øjenfotoscreening), thyreoidea ambulatorium (UL-skanner), osteoporose ambulatorium (DEXA skanner), bariari ambulatorium både komplikationspatienter og nyhenviste til vurdering til kirurgi samt udredning og behandling af andre hormonsygdomme (binyrer, hypofyse). Vi har i samarbejde med forskningsenheden og fysioterapien udviklet Det Syddanske Overvægts Initiativ, der flytter fokus fra vægt til sundhed. I Daghospitalet i Grindsted driver vi et diabetesambulatorium for læger ca. hver 14. dag, et fast diabetesambulatorium for sygeplejersker samt en dexascanner. I afdelingen forefindes et aktivt forskningsambulatorium. Der er ansat én professor, to kliniske lektorer, to forskningssygeplejersker samt PhD studerende. Forskningen er stærk både inden for diabetes, adipositas og osteoporose . Afdelingen er Stenopartner og deltager i flere projekter i forbindelse med partneraftalen og samarbejder tæt med Steno Diabetes Center Odense og øvrige Stenopartnere i regionen. Specialet har en generelt god lægebemanding inklusiv en stabil gruppe af unge speciallæger. Der er aktuelt 3 overlæger (inkl. professorat) og 3 afdelingslæger i specialet, hvoraf en del er deltids i klinikken primært pga. forskning. Vi har derudover en ekstern klinisk lektor med funktion ift. kandidatuddannelsen i medicin og stamafdelingskonceptet på SVS samt en ekstern klinisk lektor med funktion ift. kandidatuddannelsen i medicin fra SDU. Stamafdelingskonceptet indebærer, at de kandidatstuderende igennem hele uddannelsesforløbet har en fast tilknytning og tilhørsforhold til en bestemt stamafdeling og et speciale. Specialet har læger i uddannelsesforløb i klinisk basisuddannelse, introduktionsstilling til intern medicin og i hoveduddannelse. Specialet Endokrinologi er en del af Medicinsk Afdeling for Nyre, Hormon, Ældre og Diætister. Afdelingen blev dannet i maj 2021 i forbindelse med en organisatorisk ændring med etablering af fire selvstændige medicinske afdelinger. Afdelingen råder over et fælles sengeafsnit, B2 Medicin med 22 senge. På lægesiden har vi et samlet stuegangshold med læger fra de to specialer samt kompetent plejepersonale og tilknyttede fysioterapeuter, ergoterapeuter og diætister. Vi bestræber os på at give de indlagte patienter et veltilrettelagt patientforløb med (tvær)faglig høj kvalitet. Du bliver en del af afdelingens ledergruppe , som består af en afdelingsledelse med en cheflæge og en chefsygeplejerske, fire oversygeplejersker, den uddannelsesansvarlige overlæge, forskningsledere samt en ledende lægesekretær. Sydvestjysk Sygehus har høje ambitioner og ønsker at være blandt landets allerbedste. Med etablering af Syddansk Universitetshospital og kandidatuddannelsen i medicin bringer det sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet og giver os en helt særlig rolle. Vi er pt. 3000 medarbejdere fordelt på 3 sygehuse i regionen og har de fleste specialer repræsenteret. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter faglig kvalitet, udvikling og forskning højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne sammenhængende patientforløb og en god oplevelse i mødet med sygehuset. Forskningen spiller en vigtig rolle på Sydvestjysk Sygehus. Forskningsområdet på Sydvestjysk Sygehus er samlet i Institut for Regional Sundhedsforskning-Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og er tilknyttet SDU via Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS). Afdelingens læger dækker vagter på det medicinske vagthold i Fælles Akutmodtagelse (FAM). Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, nefrologi, medicinsk gastroenterologi, reumatologi). Vagtholdet består af to forvagter, en mellemvagt, en medicinsk og en kardiologisk bagvagt samt en medicinsk speciallægevagt. Den ledende overlæge forventes efter nærmere aftale at deltage i vagten i FAM samt i stuegang i weekenden. Aktuelt er der 19 læger i speciallægevagtlaget. Der pågår aktuelt omlægning af strukturen i FAM med en øget indsats fra akutlæger og deraf afledte effekter på den medicinske vagtstruktur og funktionsbeskrivelse. Dette forventes ikke at medføre øget vagthyppighed. Vi forventer en ansøger, som: er speciallæge i Intern medicin: Endokrinologi med et solidt fagligt fundament og med fokus på at fastholde, at afdelingen går foran i at arbejde evidensbaseret og efter gældende retningslinjer fokuserer på samarbejde på tværs af afdelingens specialer med de udviklings- og optimeringsmuligheder, der ligger i dette deltager aktivt og konstruktivt i samarbejdet på tværs af hospitalet inkl. konstruktivt samarbejde med Fælles Akutmodtagelse. tænker i trivsel samt personlig og faglig udvikling for alle specialets personalegrupper understøtter og deltager aktivt i etablering af et godt uddannelsesmiljø – både præ og postgraduat, men også i relation til speciallægerne og ift. til andre personalegrupper tænker i forbedringsledelse, når ændringer planlægges fokuserer på at opretholde en stabil og veltilrettelagt drift ønsker og kan se muligheder ift. implementering af og udnyttelse af mulighederne for digitale løsninger. Både internt i afdelingen, men i særdeleshed i relation til patienterne praktiserer inddragende og dialogbaseret ledelse prioriterer og inddrager forskningsaktivitet ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav. Der vil være mulighed for uddannelse inden for ledelse efter nærmere aftale Vi tilbyder: et stort ambulatorium med et godt tværfagligt samarbejde og et aktivt forskningsmiljø en dag pr. uge til ledelsesarbejdet sparring med en afdelingsledelse, som arbejder med inddragende og dialogbaseret ledelse og som prioriterer trivsel og udvikling højt stor selvstændighed med mulighed for at sætte sit eget præg på stillingen klinisk arbejde i en afdeling med højt fagligt niveau mulighed for og forventning om fortsat faglig udvikling Løn- og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomst med Foreningen af Speciallæger. Der indhentes børneattest. Yderligere oplysninger: Øvrige oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Cheflæge Majbritt Knudsen, tlf. 20 23 34 72 / Majbritt.Gronborg.Knudsen@rsyd.dk eller Specialkonsulent Lene C Hviid, tlf. 79 18 39 92 / Lene.Chrestensen.Hviid@rsyd.dk Se funktionsbeskrivelsen for yderligere oplysninger. Se oplysninger om Sydvestjysk Sygehus her . Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se mere om Esbjerg Kommune her . Ansøgningen: Fremsendes elektronisk med relevante bilag til nedenstående link. Ansøger bedes forholde sig konkret til de 7 lægeroller, men med særligt fokus på ledelse (Se skema ). Ansøgningsfristen er den 7. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 41.