Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

SSA-duo til faste stillinger i aftenvagt/blandede vagter på Plejecenter Gulkrog

  • Vejle Kommune
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi  mangler vi jer, som vil supplere hinanden og være med til at sikre, at vi fortsat har et dygtigt hold på arbejde hver aften på vores plejecenter. Om jobbet Vi har en kollega som går på pension og en anden som skifter vagtlag. Vi mangler derfor to nye kolleger til vores dygtige aftenhold. I kan være med til at bestemme, om vagterne ligger 5/2 eller 3/2, hvor I arbejder modsatte uger. Om I ønsker en ren aftenvagt eller gerne vil mixe med nogle vagter i dagvagt. Der vil blive lagt vagter ind, hvor I er der samme aften, så I kan have sparring og samarbejde om faglighed og kvalitet. På Plejecenter Gulkrog har vi fokus på, at vores beboere har et godt, aktivt og værdigt ældreliv. Vi gør det i fællesskab med beboere, dygtige kolleger og pårørende. Ikke to dage er ens, hvilket I skal befinde jer godt med. Vi løser opgaver og udfordringer med faglighed og fleksibilitet for beboerens bedste. Vores mål er, at vores plejecenter skal være Vejles bedste arbejdsplads! Hvis I tænker, ’den rejse skal vi med på!’, så send os en ansøgning. Vi svarer også gerne på spørgsmål og viser jer rundt. I behøver ikke kende hinanden i forvejen. Vi laver en god intro til jer. Tiltrædelse 1. november 2022 eller snarest muligt. Vi forventer af jer I har en nysgerrig og anerkendende tilgang til både kollegaer og beboere. I besidder solide faglige kompetencer og kan sætte disse i spil ved aktivt at deltage til at sikre en høj faglighed i gruppen. I kan se muligheder og være med til udvikle nye tiltag. I er god til at skabe relationer og rumme forskelle. Du formår at bruge dette i de samarbejdsrelationer, du indgår i og medvirker aktivt til at fremme et godt arbejdsmiljø I har en respektfuld og positiv kommunikation med beboere, pårørende og kollegaer. I er dygtig til faglig dokumentation og kan bidrage til at sikre kvaliteten i vores journalføring. Vi tilbyder jer En stilling med en stor grad af indflydelse, ansvar og selvstændighed. At blive en del af et godt aftenvagthold, der har blik for beboernes samlede døgn og samarbejdet på tværs af vagterne. At blive en del af en gruppe med fokus på det gode hverdagsliv for vores beboere. Et job hvor I dagligt gør en forskel for dem, I møder. En arbejdsplads og et fællesskab, hvor fysisk og psykisk arbejdsmiljø er i fokus. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og lokal løn. Ansøgningsfrist Vi skal have din ansøgning senest den 25. september 2022. Straffeattest Vi indhenter offentlig straffeattest med samtykke ved ansættelse. Send din ansøgning Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.