Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social og sundhedsassistent med interesse for ambulant psykiatri

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Haderslev Lokalpsykiatri søger social- og sundhedsassistent i Almen team Aabenraa Psykiatriske Afdeling Vi kan tilbyde en fast stilling på 37 timer fra 1. november . Har du interesse for psykiatrien og i at tage rollen som ambulant behandler, er her et spændende og udviklende arbejde. Vi søger dig, der ”har noget at give fra din faglig rygsæk” og er åben for dig, der har lyst til at ”fylde din faglige rygsæk” I Almen team arbejder vi med voksne med affektive lidelser, angst, ADHD, personlighedsforstyrrelse, psykoselidelser, PTSD og OCD. Vores opgave er at udrede og behandle i ambulant regi. Det sker med en tværfaglig indsats og med koordinering af forløbet. Behandlingsforløbene er organiseret ii overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens pakkeforløb . Du vil være patientens behandler samspil med psykiater og teamet. Teamet arbejder tværfagligt og er bemandet af psykiater, læge, specialpsykolog, psykolog, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, og socialrådgiver. Patienten er naturligvis omdrejningspunktet, og herudover har vi et tæt samarbejde med patientens pårørende, inkl. tilbud om undervisning, samt med de praktiserende læger og Rusmiddelscenter, Socialpsykiatri, Jobcenter, Familieafdeling m.fl. Arbejdet består bl.a. af individuelle samtaler, inkl. at bidrage med psykopatologiske observationer til det fælles udrednings og behandlingsarbejde. Vi er optaget af relationen i patientforløb og arbejder ud fra en psykodynamiske referenceramme. For personer med dobbeltdiagnoser har vi tilbud om forløbskoordination. Af og til er patienterne indlagt, hvorfor vi har samarbejde med sengeafsnit og FAM i Psykiatrisk Afdeling Aabenraa. Herunder har vi fokus på at sammenhængende patientforløb og at forebygge tvang. Teamets medlemmer er erfarne udi psykiatri. Aktuelt er er teamet i en spændende nyorienteringsfase med et mix af nytilkomne kolleger og kolleger, der har arbejdet her gennem nogle år. Vi hjælper hinanden og har faglig sparring om opgaverne. Vi overvejer subspecialer. Vores kalendre er struktureret så vi har fora, hvor vi planlægger og følger op på dagens opgaver, udviklingstiltag og ift. hinandens velbefindende. Ud fra belastningspsykologi er vi optaget af psykologisk tryghed og andre aspekter. Lokalpsykiatri Haderslev er en del af Psykiatrien i Aabenraa, der er én af fem hovedfunktioner i psykiatrien i Region Syddanmark (se www.regionsyddanmark.dk ). Lokalpsykiatri Haderslev består foruden Alment team af opsøgende psykoseteam og DAT team. Vi har en dagligdag som en samlet personalegruppe og er 30 personer foruden uddannelsessøgende. Vi arbejder aktivt med drift og udvikling af vores patientforløb til bl.a. tavlemøder og teamdage. Vi holder til i nye rammer i Haderslev Sundhedscenter, som er beliggende i Haderslev by. Forventninger til dig At du i dine kommende arbejdsopgaver har individuelle samtaler med støtte til at leve med en psykisk lidelse, psykoedukation og opfølgning vedr. den medicinske behandling og det fysiske helbred. Desuden varetage gruppebehandling ud fra en kognitiv referenceramme sammen med en kollega. Vi har grupper for personer med angst, depression og psykodukation. At du samarbejder med professionelle aktører omkring patienten, samt indgår i vejledning af social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende. At du bidrager til den faglige diskussion, deler viden samt har opfølgning på konference hos egne patienter. Vi kan tilbyde Et struktureret introduktionsprogram Mentorordning og skytsengel Et team samarbejde, hvor vi hjælper hinanden En nærværende kollegagruppe i hele Lokalpsykiatrien, hvor vi har fagligt og personligt fællesskab Et arbejdsmiljø i dagligdagen med høj faglighed og fokus på sikkerhed Faste fora : supervision, relationskonference ved psykolog, undervisning, teamdage Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem Danske Regioner og FOA. Der ydes et årligt tillæg for ambulant funktion Hvis du har interesse i stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Birgitte Markussen tlf. 999445912 eller på birgitte.markussen@rsyd.dk eller Social og sundhedsassistent Susanne Iversen tlf. 24821078 eller på susanne.stragaard.iversen@rsyd.dk . Ansøgningsfrist er den 23. september Ansættelsessamtaler afholder vi mandag den 26. september Vi glæder os til at høre fra dig !