Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker søges til AMD klinikken i Øjensygdomme, AUH

  • Region Midtjylland Øjensygdomme
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger sygeplejersker til vores AMD klinik. Stillingerne er faste stillinger på  37 timer pr. uge og er ledige til besættelse snarest eller senest den 1. november 2022. Du skal have lyst til at indgå i selvstændig sygepleje og behandling af elektive og akutte øjenpatienter. I AMD klinikken er det en del af arbejdet at give injektioner i øjet. En behandling der redder synet for mange patienter med våd AMD. Du vil, efter endt oplæring, være med til at give denne behandling. Øjenspecialet skal læres fra bunden af. Derfor har vi et grundigt introduktionsprogram med undervisning og sidemandsoplæring hvor man gradvist bliver sluppet fri efterhånden som man opnår kompetencerne inden for specialet. Den daglige arbejdstid ligger fortrinsvis i tidsrummet kl. 07:30-16:00 i hverdage, og enkelte dage til kl. 18:00.  I øvrigt er stillingerne i AMD weekend- og vagtfri. Efter endt oplæring i AMD klinikken, vil man blive introduceret til og have funktion i mindst et af de øvrige subspecialer i klinikken. I denne del af klinikken er der efter endt oplæring vagter i et mindre omfang, svarende til en aftenvagt ca. hver anden uge og ca. fem weekender om året. Afdelingen består af subspecialiserede klinikker og en operationsgang med seks operationsstuer. Klinikkerne har ca. 58000 patientkontakter årligt og operationsgangen, der omfatter Forberedelse og Operationsgang, der udfører ca. 12000 operationer årligt. Øjensygdomme er højt specialiseret med landsdelsfunktion og modtager patienter fra hele landet. I Øjensygdomme er der ansat 58 sygeplejersker i alle aldersgrupper og med blandet erfaring. Vi vægter det tværfaglige samarbejde højt, og vi ser den enkelte medarbejders faglighed som bidrag til, at vi sammen kan løse kerneopgaven. Vi prioriterer kvalitet, effektivitet og faglig udvikling højt og arbejder løbende med optimering og udvikling af arbejdsgange og patientforløb med fokus på at forbedre kvaliteten af øjenpatientens forløb. Som kommende medarbejder i Øjensygdomme vægter du tværfagligt samarbejde og kvalitet i korttidssygeplejen højt, samt motiveres af at give patienterne et sammenhængende forløb i en travl hverdag. Vi tilbyder et veltilrettelagt introduktionsprogram, ud fra individuelle forudsætninger medindflydelse på egen arbejdsplan et godt arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved åbenhed, tillid, smil og godt humør et spændende arbejde, som du har indflydelse på at udvikle, i et udfordrende en afdeling i en konstant udvikling, både fagligt og organisatorisk vores egen øjenuddannelse for sygeplejersker, tilbydes efter ca. to år i afdelingen et varieret og alsidigt job, med mulighed for at præge egen stilling. Vi søger sygeplejersker som finder øjenspecialet interessant og ønsker at bidrage til, at øjenpatienten får det bedste udrednings-, pleje- og behandlingsforløb i Øjensygdomme kan trives i en travl omskiftelig hverdag på en afdeling med et stort patientflow er udviklingsorienteret, dynamisk og engageret har en fleksibel og positiv indstilling til det daglige arbejde og kan arbejde selvstændigt har gode samarbejdsevner bidrager og lægger vægt på et godt arbejds- og læringsmiljø og er opmærksom på egen adfærd som bidrag til dette. har flair for at betjene teknisk udstyr har kompetencer til at møde mange patienter dagligt kan yde korttidssygepleje, hvor evnen til at kommunikere hyppigt, præcist og rettidigt. Åbent Hus Har du lyst til at se vores afdeling, høre lidt om specialet og snakke med vores dygtige sygeplejersker, så er du velkommen til et af vores åbent hus arrangementer: Fredag den 16. september 2022 kl. 09:30 – 11:00 Mandag den 19. september 2022 kl. 11:30 - 12:30 Tilmelding til Berit på 6136 9469. Ansøgningsfristen er den 22. september 2022 og samtaler afholdes løbene. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Berit Skøien Bjerring på 6136 9469 og koordinator Helle Hedegaard 2484 6160 Se endvidere vores hjemmeside http://auh.intranet.rm.dk/om-auh/afdelinger/afdelinger-s-a/oejensygdomme/ Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.