Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagog til Bo- og aflastningstilbuddet Violen

  • Aalborg Kommune Botilbud Nord
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Der lyder toner fra instrumenter og sang fra aktivitetsrummet. Én har haft lyst til at høre nogle af de gode sange med Kandis. Stemningen spreder sig og flere slutter sig til det musikalske samlingspunkt. Hverdagen på Violen består af et sammensurium af initiativer og aktiviteter. Som medarbejder her handler det om at støtte andre i at få dén oplevelse og dén livskvalitet: at jeg er betydningsfuld og værdsat. Hvad er opgaven? På Bo- og aflastningstilbuddet Violen Studievej 19, bor der 13 borgere. Derudover er der tilknyttet et aflastningstilbud, som benyttes af ca. 20 borgere. Det er alle voksne med varierende grad af fysisk og psykisk udviklingshandicap, som har brug for guidning og inspiration for at deltage aktivt i hverdagslivet. Borgerne har brug for støtte og hjælp i forhold til personlig pleje og praktiske gøremål, den meget nære pædagogiske relation. Som medarbejder på Violen arbejder du derfor både med opgaver, der understøtter den enkeltes sundhedsmæssige trivsel, og du arbejder med socialpædagogiske opgaver, der handler om at gribe den enkeltes initiativ. Din opgave er bl.a. at få øje på de tegn og signaler i både krop og stemme, den ’gnist’ som viser vejen for, hvad den enkelte er motiveret for at prøve. Det kan være individuelt og meget ofte også i relation til andre i et betydningsfuldt samvær. Om organisationen Vores kerneopgave handler om, at sætte mennesket først og sammen styrke den enkeltes potentiale og trivsel. Vi ser fantastiske ting ske, fordi vi har det udgangspunktet, at alle har drømme, og at alle skal opleve at være betydningsfulde i deres eget og andres liv. Vi kalder denne tilgang for Livskraft . Vi sætter rammerne og faciliterer, så deres indbyrdes relationer og kommunikation - også til fx pårørende - opstår på deres egne præmisser. Botilbuddet Violen er et ud af fire botilbud i ledelsesfeltet ’Botilbud Nord’. Her har vi et fælles værdigrundlag med den neuropædagogiske forståelsesramme som base. Det du byder ind med Du er uddannet pædagog, og din faglighed viser sig i en høj bevidsthed om metoder. Det gør dig også i stand til at anskue sundhedsfaglige opgaver med et pædagogisk blik og du skaber betydningsfulde relationer. For os er din indstilling og tilgang vigtig. Vi lægger vægt på… … at du kan beskrive, hvordan du holder dig på sidelinjen og guider, så den enkelte kan bidrage og engagere sig så uafhængigt som muligt. … at du har idéer til kreative måder, der giver den enkelte mulighed for at træffe valg og give udtryk for drømme og ønsker - trods kognitive og/eller kommunikative udfordringer. … at du kan finde og støtte motivation og initiativ hos den enkelte. … at du har eksempler på dit mod til at afprøve nye idéer sammen med borgere og kolleger – altså at udfordre ”det vi plejer” og ”det vi tror”. Hvis vi spørger andre, der har arbejdet sammen med dig, vil de sige: At du er fysisk og psykisk robust og trives med at arbejde både selvstændigt og sammen med andre. At du bringer både faglighed og positivt humør ind i arbejdsmiljøet. Mere om stillingen og din nye arbejdsplads: Stillingen er fast på gennemsnitlig 34 timer om ugen. Du får skiftende arbejdstider, hovedsageligt dag og aften samt hver 2.- eller 3. weekend. Stillingen kræver kørekort. Vi vil gerne byde dig velkommen enten d. 1. november eller d. 1. december 2022. Violen hører til i Center for Livskraft, Voksenafdelingen, Job og Velfærd i Aalborg Kommune. Arbejdsstedets adresse Bo og aflastningstilbuddet Violen, Studievej 19. 9400 Nørresundby Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte assisterende leder Gerard A. Høgsbro mellem 8.00-9.00 på telefonnr. 2060 0175 / 9931 7832 Løn- og ansættelsesvilkår Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommunes Voksenafdeling Vores DNA – en del af noget større I Voksenafdelingen vil vi være pionerer i faglig særklasse. Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale. Det er denne spændende organisatoriske virkelighed, du får mulighed for at blive en del af. Vi har en stærk kultur, der omfavner et lige så stærkt menneskesyn. Vi tror på, at alle mennesker er forskellige og derfor har unikke måder at være betydningsfulde på. Det gælder både de mennesker, vi er her for, og de mennesker vi er her sammen med. Som en del af forvaltningen Job og Velfærd har vi en hel central rolle i at sikre vækst, fælleskab og velfærd i Aalborg Kommune. Læs mere om vores organisation, og hvad vi står på her: Nye Fælles Veje – vores strategi på det specialiserede område Med mennesker i fokus - Voksenafdelingens vision, kerneopgave og resultatmål Vi udvikler os sammen - Aalborg Kommunes grundfortælling og DNA Aalborg Kommunes ledelsespolitik 4 for fællesskabet – Aalborg Kommunes personalepolitik I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger. Vores kommune – i rivende udvikling Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.