Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker, Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Infektionssygdomme
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Hvem er vi? Vi er en passioneret gruppe sygeplejersker som elsker vores fag. Vi er en lille afdeling med et stort hjerterum . Med afsæt i medmenneskelighed og faglighed fokuserer vi sammen på det gode patientforløb, således at der skabes en helhed for patienten fra det akutte stadie til rehabilitering. Hvad vil det sige? Vi har en spændende variation i vores hverdag, fra den grundlæggende til den specialiserede sygepleje Vi rummer alle patienter og deres "skævheder" Vi er fagligt stolte og sigter altid højere Vi er et yderst engageret team som samarbejder og hjælper hinanden Vi står stærkt sammen, fordi vi kan lide hinanden Vi lytter til hinanden og har det sjovt sammen Vi værner om fagligheden og det gode arbejdsmiljø, da vi ved at det er bærende for patienterne og os selv i et travlt sundhedsvæsen Tildelt patientpleje og teamstruktur Plejen er organiseret ud fra tildelt patientpleje og teamstruktur, hvor vi i fællesskab tilrettelægger opgaverne, sparrer og videndeler. Med teamstruktur anvender vi vores forskellige kompetencer bedst muligt, således at vi sikrer gode patientforløb og afvikling af opgaverne. Teamstruktur bidrager til fælles høj faglighed, kompetenceudvikling samt fælles ansvarlighed. Man vil som ny derfor aldrig stå alene, da teamet sikrer både hjælp og sparring. Sengeafsnittet modtager primært akutte infektionsmedicinske patienter samt specialerelevante patienter fra andre afdelinger og hospitaler. Ligeledes modtager afsnittet smittefarlige patienter til højisolation i en dertil indrettet sektion i afdelingen. Sengeafsnittet har 22 sengepladser, inklusiv to observationssenge, hvortil ustabile infektionsmedicinske patienter henvises. Afdelingen består overvejende af isolationsstuer. Kort sagt – vi er eksperter i alt det der smitter! Vi har ansat sygeplejersker med funktioner som specialeansvarlige, kliniske vejledere, koordinatorer, udviklingsansvarlig sygeplejerske samt introduktions- og oplæringsansvarlig sygeplejerske i afsnittet. Ligeledes varetager flere sygeplejersker nøglefunktioner. Hvem er du? Du vægter mødet med patienten og ved, at du nok skal lære "alt det andet" Du brænder for patienten, fagligheden og sygeplejen ligesom os Du er rolig og har overblik sammen med dine kollegaer Måske er du nyuddannet, måske har du erfaring. Vigtigst er, at du har lyst til at arbejde med medicinske patienter i en multikulturel afdeling. Vi kan tilbyde dig et spændende og alsidigt job med mulighed for kompetenceudvikling veltilrettelagt introduktion og oplæring samt følgedage planlagte refleksionsdage med supervision samt fordybelse i faget via Journal Club 6 kursusdage i det infektionsmedicinske speciale inden for det første år simulationstræning i den akutte sygepleje samt årlig træning i højisolation diplommodul i patientiologi og/eller vejlederkursus i daglig vejledning af studerende de bedste kollegaer, hvor kollegial omsorg og sociale relationer er vigtige værdier en kultur, hvor menneskelighed og faglighed er med i alt, hvad vi gør en afdeling med højt til loftet i en kulturel mangfoldig personalegruppe mulighed for en følgedag i afdelingen, hvis du gerne vil se os an, før du afleverer din ansøgning. arbejdstidsplanlægning via MinPlan. Her har du selv stor mulighed for at have indflydelse på, hvornår dine 4,5 weekender skal ligge inden for vores 12 ugers normperioder. Samt mulighed for at ønske, hvordan dine aften- eller nattevagter skal ligge. Vagterne er der i gennemsnit 2 af pr. uge mulighed for fortrinsvis at have et fast aftenvagt- eller nattevagt-rul. Der vil dog altid være behov for, at du af hensyn til din fortsatte faglige udvikling, også har nogle dagvagter pr. plan hvis du ønsker det, mulighed for nedsat tid efter ca. 3 mdr. oplæring. Dog fordres det, at du kan arbejde fuld vagtlængde på 8,25 timer. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Stillingerne ønskes besat til d. 1. november 2022 eller efter aftale. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved koordinatoren på 7845 2901 eller til afdelingssygeplejerske Ditte Severinsen på tlf. 2961 4879. Læs mere om afdelingen på www.auh.dk . Ansøgningsfrist d. 26. september 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 39. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.